Biodyzelino senėjimas


Chemijos bakalauro darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Biokuro ir jo panaudojimo plėtros perspektyvos. Biodyzelino žaliavos. Biodyzelino gamybos technologija. Biodyzelino kokybės reikalavimai. Biokuro senėjimo procesai. Biokuro chemotologinės savybės. Tyrimo metodai. Vandens kiekio nustatymas. Rūgščių skaičiaus nustatymas. Jodo skaičiaus nustatymas. Tankio nustatymas. Klampos nustatymas. Atsparumo oksidacijai nustatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Bandymų laboratorijoje atlikti Lietuvoje pramoniniu būdu gaminamo gryno biodyzelino – rapsų metilo esterių (RME) senėjimo proceso eksperimentiniai tyrimai. Keturi identiški RME mėginiai 14 savaičių buvo laikomi skirtingomis sąlygomis (atviras indas šviesoje, uždaras indas šviesoje, uždaras indas tamsoje, uždaras indas šaldytuve) periodiškai nustatant specifinių kokybės indikatorių rodiklius. Nustatyti šių rodiklių pokyčiai ir įvertintos jų koreliacinio ryšio charakteristikos.

Pagrindiniai žodžiai: RME, senėjimo procesas, laboratoriniai tyrimai.

Darbo tikslas

Eksperimentiniais metodais laboratorijoje ištirti ir įvertinti gaminamo Lietuvoje rapsų biodyzelino (RME) fizikinių-cheminių, motorinių ir eksploatacinių savybių pokyčius per tam tikrą laiką tarp jo pagaminimo ir sunaudojimo, modeliuojant įvairias laikymo sąlygas.

Darbo uždaviniai

1.Atlikti biokuro senėjimo procesų tyrimų rezultatų apžvalgą ir analizę pagal mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių medžiagą.

2.Parinkti biokuro senėjimo proceso teorinį modelį, jo pagrindu išskirti charakteringus rodiklius (indikatorius), geriausiai parodančius biokuro savybių pokyčius šio proceso metu.

3.Parengti biodyzelino senėjimo proceso parametrų eksperimentinių tyrimų metodikas, sukomplektuoti reikalingą įrangą ir sudaryti eksperimentų planą.

4.Atlikti eksperimentinius tyrimus, nustatant biokuro senėjimo proceso eigos indikatorių reikšmes.

5.Atlikti eksperimentinių rezultatų analizę ir įvertinti tiriamo RME oksidacinį stabilumą bei jo pokyčius skirtingomis laikymo sąlygomis.

Biodyzelino senėjimas. (2013 m. Lapkričio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/biodyzelino-senejimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:51