Bitininkystės ūkio inovacijų vertinimas


Įvadas. Žemės ūkio inovacijų vertinimo teoriniai aspektai. Žemės ūkio inovacijų įvairovė ir jų diegimo prielaidų analizė. Išskirtinės kokybės produktų sistema ir jos principai Lietuvoje. Išskirtinės kokybės produktų sertifikavimo sistema bičių augintojams. Idėjų generavimo ir jų vertinimo metodai bei būdai žemės ūkio įmonėse. Žemės ūkio inovacijų taikymo galimybės. Žemės ūkio inovacijų vertinimo metodai ir rodikliai. J. jankausko bitininkystės ūkio inovacijų diegimo galimybių tyrimas. J. Jankausko bitininkystės ūkio charakteristika. Bitininkystės ūkio inovacijų analizė. J. Jankausko ūkio inovacijų identifikavimas. J. Jankausko bitininkystės ūkio inovacinės veiklos sričių (prioritetų) nustatymas. J. Jankausko ūkio inovacinės veiklos veiksnių analizė. J. Jankausko ūkio inovacijų vertinimas. J. jankausko bitininkystės ūkio inovacinės veiklos gerinimas. J. Jankausko ūkio inovacinės veiklos gerinimo priemonės. J. Jankausko ūkio produktų vertės didinimo priemonių diegimas. Inovatyvių produktų gamybos galimybių identifikavimas. J. Jankausko ūkio inovacijų veiklos gerinimo priemonių įgyvendinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų baigiamasis darbas, 56 puslapių, 6 paveikslų, 8 lentelių, 26 literatūros šaltinių, 10 priedų, lietuvių kalba.

Prasminiai žodžiai – inovacijos, išskirtinės kokybės produktai, inovacijų vertinimo metodai, idėjų generavimas ir sisteminimas.

Tyrimo objektas – inovacijų vertinimas ūkininko J. Jankausko bitininkystės ūkyje.

Tyrimo tikslas – atlikti J. Jankausko bitininkystės ūkio inovacinės veiklos plėtros galimybių vertinimą.

Pirmojoje dalyje atlikta lietuvos bei užsienio autorių mokslinės literatūros analizė apie inovacijų sampratą, jų klasifikaciją, išskirtinės kokybės produktų sistemą ir jos principus bitininkystės ūkiams, bei idėjų generavimo ir jų vertinimo metodus bei būdus žemės ūkio įmonėse.

Antroje dalyje susipažinta su J. Jankausko ūkio veikla, bei atliktas inovavijų vertinimo tyrimas identifikuojant esamas ir būsimas inovacijas ūkyje, kurio metu siekta išsiaiškinti su kokiomis problemomis ūkininkas susiduria diegiant inovacijas.

Trečiojoje dalyje pasiūlyta įdiegti naujas inovacinės veiklos gerinimo priemones bei jas įgyvendinti vykdant inovacinę veiklą ūkininko ūkyje.

Final work of University Undergraduate Studies, 56 pages, 6 figures, 8 tables, 26 references, 10 appendices, in the Lithuanian language.

KEY WORDS: innovation, outstanding quality products, innovation evaluation methods, ideas generation and structuring.

To analyse theoretical aspects of agricultural innovation evaluation;

To perform the research of development options of J. Jankauskas’ apiculture farm innovation management;

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature, generation of ideas, analysis of farm economic performance, expert interviews and expert evaluation methods, systematization and evaluation of innovation assessment indicators, graphic representation and logical modelling.

Part One performs the Lithuanian and foreign scientific literature on the concept of innovation, their classification, outstanding product quality system and its principles of beekeeping farms and ideas for generating and evaluation methods and techniques in agricultural enterprises.

Part Two introduces J. Jankauskas’ farm activities, and carries innovations assessment study identifying existing and future innovation on the farm, which was to find out the problems farmers face in innovation.

Part Three suggests new innovative performance improvement measures and their implementation when performing innovative activities on the farm.

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje inovacijos užima labai svarbią reikšmę, bet kokioje verslo srityje. Manoma, kad inovacijų kūrimas yra vienas iš veiksnių padedantis šiuolaikiniam verslui tobulėti. Plačiau su inovacijomis galima susidurti mokslinėje literatūroje ir realiame gyvenime. Mokslinėje literatūroje plačiai diskutuojama apie inovacijų sampratą, reikšmę, funkcijas, rūšis ir naudą, kaip jos gali pakeisti realų organizacijų funkcionavimą ar jų stuktūrą.

Siekiant sparčiau diegti inovacijas, kurios gerintų gamybos procesą, darbo našumą ir didintų pajamas, ieškoma inovatyvių vadybo sprendimų. Pastebimos verslo inovacijos yra produkto, paslaugos, technologinės, organizacijų valdymo ir vadybos, rinkodaros ir kt.

Diegiant inovacijas žemės ūkio veikloje siekiama pagerinti gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų gamybos procesą, darbo produktyvumą ir kt. Taigi ūkininkai savo veikloje, diegdami inovacijas, ir naudodami pažangias technogijas, gerina produktų kokybę, didina pajamas, tobulina gamybos procesus, priima naujus rinkodaros sprendimus siekiant padidinti verslo konkurengimą.

Diegiant inovacijas žemės ūkio veikloje neretai susiduriama su problemomis, dėl kurių gali strigti pats inovacijų procesas. Problemos, kurios gali kilti įgyvendinant inovacijas, gali būti dėl gamybos procesų reguliavimo, technologijų tobulinimo ar vidinės rinkodarinės sistemos tobulinimo ir kitų priežasčių.

Darbo objektas – inovacijos J. Jankausko bitininkystės ūkyje.

Darbo tikslas – atlikti J. Jankausko bitininkystės ūkio inovacinės veiklos plėtros galimybių vertinimą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti žemės ūkio inovacijų vertinimo teorinius aspektus.

Atlikti J. Jankausko bitininkystės ūkio inovacijų valdymo tobulinimo galimybių tyrimą.

Parengti J. Jankausko bitininkystės ūkio inovacinės veiklos gerinimo priemones.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė bei sintezė, idėjų generavimo, ūkio veiklos rodiklių analizė, ekspertų apklausos ir ekspertinio vertinimo metodai, inovacijų inovacinės veiklos sisteminė ir vertinimas, grafinio vaizdavimo ir loginio modeliavimo metodai.

Tyrimo laikotarpis: 2010 - 2014 metai.

ŽEMĖS ŪKIO INOVACIJŲ VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI

Žemės ūkio inovacijų įvairovė ir jų diegimo prielaidų analizė

Inovacijos šiuolaikinėje visuomenėje naudojamos daugelyje visuomenės sričių, tokiose kaip medicina, žemės ūkis, rinkodara, technologijos ir kt. Kiekvienoje iš šių sričių jos suprantamos skirtingai. Vienose srityse užtenka turimą produktą patobulinti ir jis jau taps inovacija, o kitur reikia įdėti daug darbo ir pastangų parodant, kad tai yra visiškai nauja pasaulyje. Nauji atradimai dažniausiai sukuriami medicinos ir technologijų srityse, kurios pakeičia žmonių gyvenimus.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 582 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (13052 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Bitininkystės ūkio inovacijų vertinimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Bitininkystės ūkio inovacijų vertinimas. (2015 m. Gegužės 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/bitininkystes-ukio-inovaciju-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 17:00
×