Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita


Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų apskaita. Atskaitomybės ataskaitų formos. Mokami mokesčiais. Išvados. Priedai nuo.

Praktikos metu susipažinau su UAB“Klaibuta“ apskaitos politika, darbo metodais,bendrovės apskaitos objektais, naudojamais apskaitos registrais, dokumentų rengimu ir jų įforminimu. Stebėjau, kaip laikomasi verslo apskaitos standartų, įstatymų apskaitos ir mokesčių klausimais, nutarimų ir kt. Praktiškai taikiau įgytas teorines žinias.

Uždaroji akcinė bendrovė „Klaibuta“ – yraprivatus juridinis asmuo, kuris įregistruotas Klaipėdos miesto savivaldybėje 1993 metais.

Bendrovės buveinės adresas :Minijos g. 39, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Bendrovės tipinė veikla – statybos, remonto, apdailos darbai. Statybos automašinų nuoma.

Bendrovės netipinė veikla – nekilnojamo turto nuoma, pirkimas, pardavimas.

Bendrovė yra PVM mokėtoja. Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus – 57 žmonės.

Pagrindinis praktikos tikslas – įgyti praktinio dardo įgūdžių, užtvirtinti teorines žinias. Pagrindiniai šio darbo uždaviniai yra susipažinti su :

Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje,

Piniginių lėšų apskaita,

Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita,

Atsargų apskaita,

Ilgalaikio turto apskaita,

Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita,

Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų apskaita,

Atskaitomybės ataskaitų formomis,

Baigiamosios praktikos ataskaitoje aprašiau apskaitos darbo metodus, naudojamus uždaroje akcinėje bendrovėje “Klaibuta“, kurioje atlikau praktiką. Prieduose pateikiami bendrovėje naudojamų dokumentų pavyzdžiai.

Bendrovėje, vedant finansinę apskaitą, vadovaujamasi buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir kitais norminiais aktais galiojančiais LR. Bendrovė yra nusistačiusi savo apskaitos politiką, patvirtintą vadovo įsakymu, naudojasi patvirtintu individualiu sąskaitų planu.Finansinė apskaita vedama kompiuterizuotai. Įmonė naudojasi buhalterinės apskaitos programa „Prorūna“.

Buhalterinę apskaitą bendrovėje atlieka dvi darbuotojos: buhalterė ir vyriausioji finansininkė.

Buhalterė priima pirminius dokumentus,iš jų perkelia duomenis į apskaitos registrus, registruoja ūkines operacijas,tikrina ar visi dokumentai turi juridinę galią, t.y. juose yra visi privalomi rekvizitai: įmonės pavadinimas, dokumento pavadinimas, jo sudarymo data, ūkinės operacijos turinys, operacijos matavimo rodikliai, atsakingų asmenų pareigos, pavardės vardai, parašai, skaičiuoja darbo užmokesčius, atostoginių išmokas, atlygį už nedirbtas dėl ligos dienas, išduoda darbuotojams reikiamas pažymas apie jų pajamas už tam tikrus laikotarpius,grupuoja dokumentus ir susega į tam tikras bylas. Ji atsakinga už kasą. Įmonėje nenaudojamas kasos aparatas, išrašomi kasos pajamų ar kasos išlaidų orderiai. Taip pat, atlieka visus vyriausios finansininkės nurodymus.

Vyriausioji finansininkė priima ir vykdo mokėjimus per sąskaitas banke, tikrina, kad buhalteriniai įrašai būtų tvarkomi teisingai, veda ilgalaikio turto apskaitą, bendrovės kapitalo, rezervų, finansinių rezultatų apskaitą, sudaro finansinę atskaitomybę, paskirsto ir sumoka mokesčius, pildo visas reikiamas deklaracijas. Už savo darbą ji tiesiogiai atsiskaito bendrovės vadovui.

Dokumentus buhalterijai pateikia padalinių vadovai, sandėlininkas ar kiti atsakingi asmenys. Kai kuriuos dokumentus, kaip pavyzdžiui, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, privaloma pristatyti konkrečiai buhalterio nurodytu terminu. Apskaitos dokumentai iki metinės atskaitomybės patvirtinimo saugomi bendrovėje numatyta tvarka, po to archyvuojami čia pat įmonėje ir saugomi įstatymais numatyta tvarka.

Bendrovėje „Klaibuta“ pinigų apyvarta vyksta kasoje ir per bankų sąskaitas. Visos operacijos vykdomos nacionaline valiuta – litais.

Pinigų apyvarta kasoje, tai yra grynųjų pinigų priėmimas į kasą ir išmokėjimas iš kasos, vykdoma laikantis Lietuvos Vyriausybės patvirtintų norminių aktų, kuriuose išdėstytos Kasos darbo organizavimo ir operacijų atlikimo taisyklės. Bendrovė nepardavinėja prekių gyventojams, todėl nenaudoja kasos aparatų. Grynųjų pinigų gavimas į kasą fiksuojamas išrašant kasos pajamų orderį, o pinigų išdavimą iš kasos fiksuoja kasos išlaidų orderiu.Tiek kasos pajamų orderis, tiek kasos išlaidų orderis turi būti patvirtinti vyr. buhalterio. Kasos pajamų orderis išrašomas dviem egzemplioriais, kurių kopija lieka įmonėje, o originalas atiduodamas mokėtojui. Mokėjimai iš kasos bendrovės darbuotojams fiksuojami mokėjimo žiniaraštyje. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai yra registruojami „ Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnale“.

  • Microsoft Word 20 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3105 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sigita
  • Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita. (2015 m. Gruodžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzetines-istaigos-apskaita-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 12 d. 19:58
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo