Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Biudžetinių įstaigų programos ir sąmatos sudarymas ir vykdymas. Biudžetinių įstaigų veikla, teisės ir pareigos. Biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymas ir vykdymas. Panevėžio kolegijos veiklos aprašymas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


5 priedas. Išlaidos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui

6 priedas. Profesinių, aukštųjų mokyklų rodikliai

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikoje yra registruota įvairaus tipo ūkio subjektų, tačiau vienos populiariausių ir daugiausiai diskutuojamų įstaigų – biudžetinės įstaigos. Biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Tam, kad biudžetinių įstaigų veikla būtų vykdoma sėkmingai, biudžetinės įstaigos vadovas ir asmenys susiję su apskaita, prognozavimu turi sudaryti ateinančių metų programos sąmatą. Programos sąmata – dokumentas, kuriame pagal ekonominę ir funkcinę klasifikaciją yra nurodytos asignavimų sumos, skirtos programai vykdyti. Pastaruoju metu, biudžetinių įstaigų programų sąmatos sudarymas tampa vis aktualesnis, kadangi didžios dalies Lietuvos ekonomistų teigimu, asignavimus įstaigos paskirsto neefektyviai.

Darbo objektas – Panevėžio kolegijos programos sąmata.

Darbo tikslas – išanalizuoti Panevėžio kolegijos programos sąmatos sudarymo ir vykdymo ypatumus, sudarant 2015 metų programos sąmatą.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti biudžetinių įstaigų programos ir jų sąmatų sudarymą ir vykdymą teoriniu aspektu;

Parengti Panevėžio kolegijos 2015 metų sąmatos programą.

Informacijos šaltinių apžvalga. Darbas parengtas naudojantis naujaisiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pakeitimais, mokslinės literatūros šaltinių autorių metodinėmis priemonėmis ir straipsniais bei gauta informacija apie analizuojamą biudžetine įstaiga.

Vadovaujantis nauja valstybės biudžeto išlaidų finansavimo strategija bei paskirstymu (išlaidų), biudžetinės įstaigos lėšų poreikį nustato savo parengtoms programoms, kurias tikslinga apginti. Kiekvienoje programoje suformuluojami tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės, nurodoma jos vertinimo kriterijai bei programos efektyvumas. Biudžetinių įstaigų programų sąmatas tvirtina finansų ministerija. Jas patvirtinus ir yra baigiamas asignavimų paskirstymas pagal programas.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 21 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (1705 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Biudžetinių įstaigų programos sąmatų sudarymas. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzetiniu-istaigu-programos-samatu-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 23:09
×