Biudžeto analizė ir tobulinimo galimybės


Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Biudžeto sudarymas ir vykdymas teoriniu aspektu. Biudžeto samprata. Biudžeto struktūra. Biudžeto formavimo principai ir metodai. Biudžeto projekto rengimas ir vykdymas.


Biudžeto sudarymas ir vykdymas aktualiausia tema finansų mokslo šakoje. Finansų ir biudžeto sąvokos viena su kita susietos, nes per finansus yra sudaromas biudžetas. Kiekvieno biudžeto sudarymą reglamentuoja įvairūs teisės aktai. Kuriuose akcentuojama biudžeto paskirtis, sudarymas, vykdymas, sudėtis, principai ir metodai. Daugelis piliečių žino, kad biudžetas yra skirstomas į valstybės, savivaldybės, nacionalinį bei kitus smulkesnius biudžetus. Savivaldybė savarankiškai disponuoja skirtas lėšas, įstatymais nustatytoms programoms bei funkcijoms įgyvendinti. Biudžeto tinkamas sudarymas aktualus ne tik įstaigų atžvilgiu, o taip pat ir gyventojų atžvilgiu, nes nuo to priklauso ir gyventojų materialinis tenkinimas.

Visos savivaldybės susiduria su lėšų trūkumu, kad galėtų įvykdyti jai pavestas funkcijas. Norint išvengti tokių situacijų įstaiga turi ieškoti būdų, kaip padidinti gaunamas pajamas ar sumažinti turimus asignavimus. Netinkamas biudžeto sudarymas ir vykdymas yra didelė ir gana dažnai pasitaikanti problema savivaldybėje. Ši problema kyla ir Radviliškio rajono savivaldybėje.

Radviliškis - geležinkelių sostinė, taip pat vienas iš miestų, kuris turi savo savivaldą. Radviliškio savivaldybės paskirtis – kurti, tobulinti ir pertvarkyti, finansinę, kultūrinę ir ekologinę valdomos teritorijos sandarą, derinant administracinius ir valstybės interesus.

Tyrimo problema: ar tinkamai vykdomas Radviliškio rajono savivaldybės biudžetas.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti Radviliškio savivaldybės biudžetą bei pateikti tobulinimo galimybes.

Aprašyti biudžeto sampratą, formavimo principus ir metodus

Atlikti Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto analizę

Pateikti Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto tobulinimo galimybes.

Pagal pateiktą lentelę matyti, kad biudžeto sąvoka kiekvienas autorius apibūdina skirtingai, tačiau sąvokos esmė yra ta pati. Iš pateiktų sąvokų galima teigti, kad biudžetas- tai pajamų ir išlaidų visuma. Tai reiškia, kad viskas kas susieta su valstybės asignavimais ir pajamomis yra biudžetas. Seniausią sąvokos reikšmę pateikia Buckiūnienė O., kuri teigia, kad pirmieji šį žodį valstybės ūkio pajamų ir išlaidų sąmatos prasme pradėjo vartoti anglai, XIX a. pradžioje išryškėjo politinė bei teisinė biudžeto padėtis.

Biudžetas yra svarbiausias piniginių lėšų grandis. Sudarant ir vykdant biudžetą, kontroliuojamas mokesčių surinkimas ir valstybės asignavimų panaudojimas, kad būtų nustatyti valstybės įstatymų pažeidimai ir esminės priežastys, nulemiančios faktinių pajamų ir išlaidų nukrypimą nuo planinių. Biudžeto, kaip ir bet kokios ekonominės kategorijos, esmė – jo atliekamos funkcijos: biudžetinių fondų formavimas, panaudojimas ir fondų formavimo ir panaudojimo kontrolė. Formavimo funkciją atlieka biudžeto pajamos, kurios apima mokesčius, skolas, pajamas iš valstybinės nuosavybės. Fondai formuojami dėl pajamų, gautų paskirstant bendrąjį vidaus produktą. Naudojimo Funkcija susijusi su tikslinėmis biudžetinėmis išlaidomis. Lėšos naudojamos tam tikroms šakoms, socialinei sferai, regionams, tam tikriems ūkininkaujantiems subjektams finansuoti. Kontrolės funkcija atspindi valstybės galimybę daryti įtaką visiems ekonominiams procesams. Biudžetas atspindi, lėšų cirkuliaciją ir atitikmenį pagal poreikius.

  • Vadyba Savarankiški darbai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Karolina
  • 11 puslapių (2162 žodžiai)
  • Vadybos savarankiški darbai
  • Microsoft Word 50 KB
  • Biudžeto analizė ir tobulinimo galimybės
    10 - 6 balsai (-ų)
Biudžeto analizė ir tobulinimo galimybės. (2015 m. Rugsėjo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/biudzeto-analize-ir-tobulinimo-galimybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:34