Biudžeto deficitas, finansavimo būdai ir pasekmės


Įvadas. Biudžeto deficitas, jo priežastys, pasekmės ir finansavimo būdai. Biudžeto deficito samprata. Biudžeto deficito priežastys. Biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto finansavimo būdai. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų formavimo prielaidos. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto analizė. Korealiacinės analizės atlikimas Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Korealiacijos koeficientas. Veiksnių, tarp kurių egzistuoja stochastinė priklausomybė, nustatymas. Porinė regresinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Grafikas 1 Y priklausomybė nuo X. Grafikas 2 Y priklausomybė nuo X. Grafikas 3 Y priklausomybė nuo X.


Savivaldybių kompetenciją galime suskirstyti į savarankiškąją ir deleguotąją. Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos, kurias turi atlikti savivaldybė ir kurie įeina į jos kompetenciją:

Vandentiekis ir kanalizacija. Šaltas ir karštas vanduo, vandens surinkimas ir valymas;

Gatvių ir vietinių kelių tiesimas, remontas, priežiūra apželdinimas, apšvietimas, ženklinimas;

Galima teigti, kad savivaldybės funkcijos – tai tai savivaldybių konkrečios veiklos poreikis nuolat jų valdomose teritorijose vykstantiems socialiniams ir ekonominiams procesams. Būtent funkcijų sistema turi didžiausią poveikį savivaldos sistemos struktūrai. Ir bene didžiausią poveikį daro savivaldybių finansai, kadangi jie laikomi svarbiausia valstybės finansų sistemos dalimi.

Antra vertus, savivaldybių biudžetų pajamų šaltinius salyginai galima suskirstyti į tokias pagrindines dalis:

Specialios dotacijos iš valstybės biudžeto. Visų pirma tai kapitalo investicijos statyti gamtosauginiams objektams ir objektams, kurių sąmatinė vertė daugiau, kaip 5mln litų (1,5mln €) ;

Pajamos už nustatyta veikla išnuomotus ir parduotus ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus;

Korealiacinės analizės atlikimas Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5.

Panagrinėjusi Širvintų rajono biudžetą 2010-2014 metais, pamačiau, kad 4 metus biudžetas buvo deficitinis ir tik 2010 metais užteko pajamų numatytoms išlaidoms padengti. Visais kitais atvejais išlaidos gerokai viršijo turimas pajamas. Savo kursiniame darbe mėginsiu parodyti, ar išlaidų dydis vieniems ar kitiems subjektams gali įtakoti pajamas sekančiais metais, darbe pateiksiu 2010 – 2014 metų laikotarpį. Taigi, norėdama išsiaiškinti, kas įtakoja Širvintų rajono pajamas, parinkau atitinkamus penkis veiksnius ir gavau tokią lentelę:

Vidurkis – tai vidutinė požymio reikšmė, kuri nustatoma tiriant skirtingus objektus. Ji apskaičiuojama:

Standartinis kvadratinis nuokrypis – parodo, kiek vidutiniškai požymio reikšmės yra nutolusios nuo vidurkio. Standartinis kvadratinis nuokrypis gaunamas ištraukiant šaknį iš dispersijos.

Kadangi koreliacijos koeficientą skaičiuojame tada, kai norime nustatyti ar egzistuoja ryšys tarp Y ir X, tai šiuo atveju, turint penkis veiksnius - X1, X2, X3, X4, X5, skaičiuosime koreliacijos koeficientą Y su kiekvienu X. Koreliacijos koeficientas skaičiuojamas pagal formulę:

Mano darbe apskaičiuotuose koreliacijos koeficientuose, gavome, kad visi koreliacijos koeficientai yra teigiami. Koreliacijos koeficiento reikšmės gali būti nuo -1 iki +1. Kuo koreliacijos koeficiento reikšmė yra arčiau 1 arba -1, tuo ryšys yra stipresnis (žr. 4 lentelę). Iš apskaičiuotų koeficientų reikšmių galime matyti, kad tarp mano pasirinktų veiksnių egzistuoja silpni arba stiprūs ryšiai: stiprus ryšys yra tarp Y ir X3 ir tarp Y ir X5 ,silpnas ryšys yra tarp Y ir X1, Y ir X4, o labai silpnas tarp Y ir X1.

Turint šias lygtis, galima teigti, jog padidėjus padidėjus išlaidoms aplinkos apsaugai 1tūkst. Lt, numatytos pajamos kitais metais išaugo 10,5tūkst. Lt; padidėjus išlaidoms žemės ūkiui 1 tūkst. Lt pajamos padidės 3,6 tūkst. Lt.; padidėjus socialiniai apsaugai 1 tūkst. Lt, pajamos padidėjo 1 tūkst. Lt.

Suradus regresijos lygtis, įvertinamas jų adekvatumas realiai padėčiai. Adekvatumas turimiems statistiniams duomenims įvertinamas palyginus regresijos lygties reikšmių

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 152 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4586 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ciuxas
  • Biudžeto deficitas, finansavimo būdai ir pasekmės
    10 - 1 balsai (-ų)
Biudžeto deficitas, finansavimo būdai ir pasekmės. (2016 m. Rugpjūčio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzeto-deficitas-finansavimo-budai-ir-pasekmes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:01
×