Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo analizė


Įvadas. Informacijos šaltinių susijusių su sąmatų vykdymu apžvalga. Biudžetinės įstaigos samprata. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės objektas ir tikslai. Kretingos rajono salantų gimnazijos programų suvestinės biudžeto išlaidų analizė. Salantų gimnazijos veikla. Kretingos rajono Salantų gimnazijos sąmatos vykdymo horizontalioji analizė. Kretingos rajono Salantų gimnazijos sąmatos vykdymo vertikalioji analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų gimnazijos programų suvestinės biudžeto išlaidų 2010 m. ir 2011 m. sąmatos vykdymo analizė.

V. Naraškevičienė ir A. Lakštutienė savo knygoje ,,Valstybės finansai“ kalba apie finansavimus , asignavimus biudžeto sąmatų vykdymą ir finansinių rodiklių analizę.Autoriai pabrėžia finansinės analizės reikšmę biudžetinių įstaigų apskaitoje pasisakymu ,,Finansinių rodiklių analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji, atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinio darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones“. Visi autoriai minėjo , kad finansinė rodiklių analizė būtina įstaigoje, aš taip pat su jais sutinku , manau , jei nebūtų rodikliai nebūtų analizuojami, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, tai apskaitininkas galėtų daug ką nuslėpti , daug ko apskaitoje neparodyti . Analizės pagalba yra sudaromos ir ateinančių metų veiklos prognozės, įvertinama įstaigos fianansinė padėtis ir veiklos tęstinumas.

4. Biudžetinės įstaigos interneto svetainėje turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

Kiekviena biudžetinė įstaiga vykdydama savo numatytą veiklą patiria išlaidas, kurių kiekis yra ribotas ir numatytas asignavimų plane. Biudžetinių įstaigų išlaidų sandarą nustato asignavimų valdytojai, neviršydami jiems patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui kiekviena biudžetinė įstaiga turi viešai paskelbti informaciją apie savo veiklos rezultatus, o kad juos būtų galima palyginti su praėjusių metų duomenimis, būtina atlikti išlaidų sąmatos vykdymo analizę. Įmonės veiklos analizė, tai visapusis ir objektyvus įmonės veiklos, ūkinių procesų ir rezervų tyrimas. Būtent šios analizės pagalba galima nustatyti vienų ar kitų reiškinių priežastis. Finansinių rodiklių analizės būdų yra daug, tačiau visi jie grupuojami į tris pagrindines grupes: horizontalioji analizė, vertikalioji analizė ir santykinė analizė.

Svarbiausios sąvokos, susijusios su biudžeto išlaidų sąmatos vykdymu:

4. Biudžeto deficitas – skirtumas tarp biudžeto pajamų ir asignavimų, kai asignavimai viršija pajamas.

5. Biudžeto perteklius – skirtumas tarp biudžeto pajamų ir asignavimų, kai pajamos viršija asignavimus.

8. Programos sąmata – dokumentas, kuriame pagal ekonominę ir funkcinę klasifikacijas nurodomos asignavimų sumos programai vykdyti.

9. Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

10. Valstybės biudžetas – Seimo tvirtinamas valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

Finansinė analizė yra ne bet koks, o visapusis, obejktyvus ir nuoseklus tyrimas. Tik toks tyrimas gali nustatyti tikrą įmonės finansinę būklę;

Finansinė analizė tiria finansinę įmonės veiklą. Ją išsamiai apibūdinafinansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų rodikliai. Pagal tarptautinę finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo sistemą finansinę būklę apibūdina trys rodikliai: turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, o veiklos rezultatus – pajamas ir sąnaudos;

Finansinė analizė tiria ir kitų su finansine veikla susijusių veiklų – ūkinės gamybinės, komercinės ir investicinės veiklos – rodiklius;

Finansinė analizė tikslas – padėti įmonių vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Finansiniai įmonių tikslai gali būti labai įvairūs, pavyzdžiui, sumažinti tam tikras išlaidas, padidinti turto ar nuosavo kapitalo pelningumą, pagerinti produktų paslaugų kokybę, užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą, surasti nujus veiklos gerinimo rezervus ir kt.

Tinkamai atlikta finansinė analizė padeda įmonės vadovybei:

Palyginti faktinę padėtį su planais, normomis ir kitais parametrais;

Numatyti perspektyvas, veiklos strategiją ir taktiką;

Finansinė analizė yra jungiamoji informacijos rinkimo ir valdymo sprendimų priėmimo grandis, todėl jos rezultatai daug priklauso nuo naudojamos informacijos apimties ir kokybės. Ji sukuria naują informacijos fondą valdymo sprendimams priimti. Taigi finansinė analizė yra svarbus ekonominės informacijos šaltinis. Remdamasi objektyvia informacija, ji padeda nustatyti įvairius įmonės veiklos trūkumus, numatyti, kaip juos šalinti ir jų išvengti. Finansinė analizė atskleidžia vidinius rezervus ir galimybes geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. Finansinė analizė reikalinga ne tik tada, kai planinės užduotys yra įvykdytos ir viršytos. Jų įvykdymas ir viršijimas nereiškia, kad išnaudotos visos galimybės toliau gerinti darbą.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 346 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3691 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo analizė. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:03
×