Biudžeto sudarymas ir analizė


Įvadas. Įmonės, sektoriaus ir juos veikiančių veiksnių analizė. Įmonės charakteristika. Vidutinių statistinių sektoriaus įmonių finansinių rodiklių nustatymas. Įmonės pradinės finansinės ataskaitos. Įmonės biudžetų sudarymas. Finansinio planavimo krypčių ir siekių, biudžetų tikslų nustatymas. Pardavimų ir įplaukų biudžetų sudarymas. Gamybos biudžeto sudarymas. Medžiagų išteklių ir išmokų tiekėjams biudžetų sudarymas. Darbo užmokesčio sąnaudų biudžeto sudarymas. Kitų gamybinių sąnaudų ir gaminio savikainos biudžeto sudarymas. Pardavimų, administravimo ir kitų išlaidų biudžeto sudarymas. Piniginių išteklių biudžeto sudarymas. Sudarytų biudžetų perkėlimas į finansines ataskaitas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Finansinių ir pagrindinės veiklos rodiklių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas: Biudžetas - tai neatsiejama beveik kiekvienos įmonės dalis planuojant, organizuojant ir kontroliuojant veiklą, ko pasekoje materialieji ir kito pobūdžio ištekliai tampa naudojami – efektyviai, optimizuojamos patiriamos išlaidos ir maksimizuojama iš to gaunama nauda. Bene pagrindinis šio proceso tikslas yra suformuoti informaciją, kuri padėtų vadovaujantiems organams priimti racionalius sprendimus bei, o kuomet biudžetas sudaromas naujai steigiamai įmonei - įrodyti jog veikla bus pelninga.

Biudžetų dėka įmonės geba greitai reaguoti į rinkoje pasireiškiančius svyravimus, o tai padeda įgyti tam tikrą pranašumą konkurentų atžvilgiu. Norint to pasiekti, biudžete turi būti perteikti visi siekiami tikslai ir užduotys, konkretaus laikotarpio skirtingų straipsnių bei rodiklių, racionaliai nustatytos ir pagrįstos, apimtys, kuriuos ir siekiama pateikti analizuojant įmonės UAB „Gustum“ veiklos pradžios atvejį.

Darbo tikslas – sudaryti UAB „Gustum“ biudžetą ir atlikti įmonės analizę.

Metodai: literatūros analizė, statistinė duomenų analizė, lyginamoji analizė, grafinė analizė, ekonominė analizė žodžiu, lentele, grafiškas vaizdavimas, skaičiavimai.

Gamybos procesuose įmonė pasitelkia modernius įrenginius ir pažangias technologijas, kurios padeda užtikrinti aukštą gaminių kokybę bei maksimaliai efektyvią veiklą. Taip pat, siekiant garantuoti produkcijos unikalumą, įmonėje dirba tik aukštos kvalifikacijos, patyrę specialistai, o visi gamybinės veiklos procesai atitinka Europos Sąjungos (toliau ES) keliamus reikalavimus.

Apskaičiavus visus esminius finansinius rodiklius UAB „Gustum“ ir palyginus juos su konkurentais AB „Siguldas CMAS“, analizuojamos įmonės situacija tapo aiškesnė. Pelningumo rodikliai parodė, jog įmonės veikla yra pakankamai nestabili, tačiau rinkoje situacija nėra ženkliai geresnė. Mokumo rodikliai paantrino ankstesnėms išvadoms ir parodė jog konkurentų situacija yra geresnė tvarkantis su turimais trumpalaikiais įsipareigojimais, tačiau analizuojama bendrovė taip pat yra visiškai pajėgus atsiskaityti su trumpalaikes skolas suteikusiais subjektais. Veiklos efektyvumą nusakantys rodikliai atskleidė ženklų UAB „Gustum“ pranašumą kontroliuojant pirkėjų skolas, atsiskaitant su tiekėjais bei efektyviai naudojant turtą bei nuosavą kapitalą. Galiausiai nepaisant efektyvaus turimo turto bei nuosavybės panaudojimo ir gebėjimo kontroliuoti turimus įsipareigojimus, veiklos stabilumo rodikliai pagrindė prielaidą, jog finansinė rizika UAB „Gustum“ yra ženkliai didesnė nei rinkoje.

Visų pirma, norint sudaryti sąlygas gamybine veikla užsiimančios bendrovės funkcionavimui, reikalingos atitinkamos priemonės, kurios padėtų kurti produkcijos vertę, o taip pat ir administracinio padalinio veiklai būtinas turtas. Tam tikslui buvo įsigyta reikiama įranga, baldai, patalpos ir kiti daiktai, kurių 720 000 Eur. vertė atsispindi balanso ilgalaikio turto straipsnyje. Tuo tarpu trumpalaikio turto 241 938 Eur. sumą sudaro, klientų užsakymams patenkinti reikiamų gamybinių žaliavų atsargos ir žinoma pinigai.

Nuosavybės bei įsipareigojimų klasėse perteiktas įmonės steigimui panaudotas nuosavas kapitalas ir skolintos lėšos. Matyti, kad UAB „Gustum“ įstatinis kapitalas veiklos pradžioje siekia 500 000 Eur. Tuo tarpu skolintų lėšų suma mažesnė ir yra lygi 461 938 Eur. Įsipareigojimų sumą sudaro ilgalaikės skolos negrąžinta 400 000 Eur. dalis bankui, susidariusi, kuomet įmonei trūko lėšų apsirūpinant būtina įranga ir kitomis priemonėmis, o taip pat trumpalaikiai įsipareigojimai. Pastarąjį straipsnį sudaro ilgalaikės skolos einamoji metų dalis – 40 000 Eur., skola tiekėjams už žaliavų atsargas ir išankstinių užsakymų metu gauti avansai.

  • Microsoft Word 721 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (7565 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indrė
  • Biudžeto sudarymas ir analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Biudžeto sudarymas ir analizė. (2017 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/biudzeto-sudarymas-ir-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 12:22
×