Biurokratijos istorija


Viešojo administravimo konspektas. Biurokratijos istorija apžvelkite skirtingas biurokratijos teorijas. Kuo viešasis administravimas demokratinėje valstybėje skiriasi nuo biurokratijos autoritariniuose ir totalitariniuose rėžimuose. Kokia yra biurokratijos samprata pliuralistinėje šiuolaikinės liberaliosios demokratinės valstybės teorijoje. Kokia yra biurokratijos samprata elitistinėje valstybės teorijoje. Kokia biurokratijos samprata marksistinėje valstybės teorijoje. Kaip biurokratija daklyvauja viešosios politikos sprendimų priėmime.


Downsas išplėtojo visuomeninio pasirinkimo teoriją apie biurok. elgseną, kurioje nelankstumas yra vyraujanti charakteristika.Jis nustatė du nelankstumo įstaigose šaltinius: 1”normalųjį”- nelankstumas įstaigoje padidėja jai senstant ir plečiantis; 2 ”nenormalųjį - kai nelankstumas gali padidėti sparčiai ir nenormaliai, kai įstaiga atsiduria nelankstumo cikle ir demonstruoja suragėjimo sindromą. Prigimtinį įstaigos polinkį plėstis stabdo, priešinga jėga- lėtėjimo efektas. Kai nauja įstaiga pasiekia brandos amžių, toliau plėstis jai darosi sunku, nes praranda dalį jai pradžioje suteiktų f-jų, padidėja kt. įstaigų priešiškumas, susikaupia sunkumai palaikant efektyvų f-jų vykdymą, atsiranda vidaus problemų pasitelkiant gabius darbuotojus ir sprendžiant konfliktus. Bendra tokių nelankstumo tendencijų pasekmė-siekimas daryti įstaigą “konservatyvią”. Tai reiškia, jog didelės įstaigos retai būna naikinamos, ir juo senesnė įstaiga, juo mažiau tikėtina, kad jos neliks.Downso nuomone, atsakymas į nelankstumo ciklą yra reorganizavimo ciklas

W.Niskanenas pateikė ištobulintą teoriją, kildintą iš biurok. elgesio traktavimo viešojo pasirinkimo kontekste - kad pačios įstaigos maksimizavimas yra tipiška valdininkų savybė. Jis teigia, jog terijos, kurios modeliuoja pelno siekiančių firmų elgseną, galima taikyti ir biurokratijos analizei. Kaip firmos siekia maksimizuoti pelną, taip panašiai ir tie, kurie dirba biuruose arba patys biurai siekia maksimizuoti savo biudžetą ir biuro dydį. JO nuomone, kad tik plėsdami biurą ir didindami biudžetą biurokratai gali maksimizuoti savo naudą. Šią galimybę jiems teikia būdas, kuriuo biurai išskirsto išteklius ir priima sprendimus.

Dunleavy siūlo įtikinamą biurokratinės elgsenos modelį.Jis iškelia abejones dėl “naujosios dešinės” teoretikų tezės, jog biudžeto didinimas ir biurų plėtra – pagr. biurokratinių savanaudžių siekis. Dunleavy parodo, jog santykiai tarp biudžeto, biurokratų tipų ir jų galios skirtumų yra daug sudėtingesni. Jis teigia, kad savanaudiškumas gali reikštis ne biuro didinimu, bet jo “formavimu”.

1. Kuo viešasis administravimas demokratinėje valstybėje skiriasi nuo biurokratijos autoritariniuose ir totalitariniuose rėžimuose?

2. Kokia yra biurokratijos samprata pliuralistinėje šiuolaikinės liberaliosios demokratinės valstybės teorijoje?

Modernioje visuomenės sistemoje veikiantis biurokratinis administracinis personalas tarsi lavina valdžią.

Vienas iš svarbiausių biurokratijos jėgos šaltinių yra jos kaip ekspertų dalyvavimas, vertinant įvairių institucijų realizuojamus projektus bei programas. Įvairiems visuomenės vystymosi aspektams tampant labiau kompleksiškiems ir labiau savarankiškiems, spartėjant technologijų plėtrai, vis didesnę įtaką visuomenėje užima visuomenės nariai, turintys specialių žinių ir sugebėjimų, t.y. ekspertai. Tai pastebima ir visuomenės valdymo, administravimo sferoje. Administravimo ekspertai šiandien vaidina žymiai svarbesnį vaidmenį priimant viešosios politikos sprendimus.

Biurokratijos istorija. (2014 m. Birželio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/biurokratijos-istorija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:31