Bordiūrų gamybos technologija ir organizavimas


Kursinio projekto užduotis. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika ir žaliavos. Pagrindiniai parametrai. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Cemento sandėlis. Armatūros sandėlis. Užpildų sandėlis. Produkcijos sandėlis. Betono mišinių cechas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Bendros žinios apie gaminį ir gamybos technologiją. Technologinių įrengimų darbo ciklogramų sudarymas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimai. Gamybinės linijos techninių – ekonominių rodiklių skaičiavimas. Darbo saugos reikalavimai. Literatūra.


Gaminiai gaminami iš sunkiojo betono pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir armatūrinio plieno. Apspaudžiamasis betono stipris (įtempta armatūra armuotose gaminiuose) įtempimų atleidimo metu turi būti ne mažesnis kaip nurodyta darbo brėžiniuose. Projektinio betono sudėtis ir sudedamosios medžiagos turi būti parinktos taip, kad atitiktų keliamus betono mišiniui ir betonui, įskaitant konsistenciją, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, įdėtinio plieno apsaugą nuo korozijos, gamybos procesą ir numatomą betonavimo darbų atlikimo būdą. Jei techniniai reikalavimai neišsamūs, gamintojas turi parinkti komponentų tipus ir klases pagal jų tinkamumą nurodytoms aplinkoms sąlygoms. Projektinis betonas visais atvejais turi būti specifikuotas, nurodant pagrindinių reikalavimų vertes. Specifikacija turi apimti nuorodą į EN 206-1, stiprio gniuždant klasę, aplinkos poveikio klasę, stambiausios užpildo dalelės nominalų dydį, chloridų kiekio klasę, numatytą tankį, konsistencijos klasę.

Betono charakteristinis stipris turi būti lygus arba didesnis kaip mažiausias charakteristinis stipris gniuždant nurodytai stiprio gniuždant klasei. Betono prekinis stipris, parduodant gaminius vartotojui, turi būti ne mažesnis kaip 70% projektinio stiprio šiltu metų laikotarpiu ir 90% projektinio stiprio šaltu metų laikotarpiu. Įtemptai armuotuose gaminiuose prekinis stipris turi būti ne mažesnis už apspaudžiamąjį. Betono charakteristinis stipris turi būti lygus arba didesnis kaip charakteristinis stipris tempiant skėlimu. Kai nustatoma betono mišinio konsistencija, ji turi būti bandoma betono naudojimo metu, o prekinio betono jo pristatymo metu. Konsistencija gali būti išreikšta konsistencijos klase arba specialiu atveju numatyta verte su jos tolerancija. Gaminiuose betono plyšiai neleistini, išskyrus betono sėdimo technologinius paviršiaus plyšius, kurių plotis turi būti ne didesnis 0,2 mm.

Cemento tinkamumas nustatomas pagal LST EN 197-1:2001 . Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į gamybos darbų vykdymą, betono naudojimo pabaigą, kietinimo sąlygas, konstrukcijos matmenis, konstrukcijos eksploatavimo aplinkos sąlygas.

Normaliųjų ir sunkiųjų užpildų tinkamumas nustatomas pagal LST EN 12620:2003;

Gaminiai turi būti priimami pagal pradinės, operacinės, priimamosios kontrolių ir periodinių bandymų rezultatus ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Gaminiai priimami partijomis. Partiją sudaro per parą pagaminti vieno tipo gaminiai. Jeigu gaminama nepastoviai ir nedideliais kiekiais, partiją sudaro gaminiai, iš tų pačių medžiagų, bet ne daugiau kaip 100 vienetų.

Gaminių stiprumo, standumo, atsparumo pleišėjimui bandymai, atliekami pagal darbo brėžinių reikalavimus, pradedant gaminių gamybą ir pakeitus konstrukciją, gamybos technologiją arba medžiagas.

Betono atsparumas šalčiui nustatomas pradedant gaminių gamybą, pakeitus gamybos technologiją arba medžiagas.

Priimamoji betono stiprio gniuždant kontrolė atliekama kiekvieną pamainą.

Jeigu periodinių bandymų bent vienas rezultatas nepatenkinamas, gaminių gamyba turi būti nutraukta ir numatytos priemonės reikalavimams pasiekti.

Kiekvienai priimtai gaminių partijai, atiduodant jas vartotojui, turi būti išduodamas gamybos pasas.

Pirkėjas privalo naudoti gaminius pagal paskirtį, atsižvelgdamas į pase nurodytas gaminių charakteristikas, gabenimo ir laikymo rekomendacijas ir standarto reikalavimus.

Betono stipris nustatomas bandant 150mm dydžio kubus arba 150/300mm cilindrus pagal LST EN 12390-1:2003. Bandiniai pagaminami ir kietinami pagal LST EN 12390-2:2003. Ėminiai imami pagal LST EN 12350-1:2003. gali būti naudojami ir kito dydžio ir kitokiu režimu sukietinti suformuoti bandiniai, jei gaunama pakankamai tiksli koreliacija nustatyta su standartiniais bandiniais ir įforminta dokumentu.

Betono charakteristinis stipris turi būti lygus arba didesnis kaip charakteristinis stipris tempiant skėlimu. Stipris gniuždant gali būti nurodytas po trumpesnės arba ilgesnės negu 28 parų bandinių laikymo trukmės, pvz., betoną naudojant masyvioms konstrukcijoms arba jį laikant specialiomis sąlygomis.

  • Microsoft Word 98 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4922 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simonas
  • Bordiūrų gamybos technologija ir organizavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Bordiūrų gamybos technologija ir organizavimas. (2016 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/bordiuru-gamybos-technologija-ir-organizavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 06 d. 04:54
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo