BT konspektas


Baudžiamoji teisė bk nepainioti su at. Bt principai. BT santykis su kitomis teisės šakomis. Straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka . Didelė žala – BA. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike bk 3 str. pagrindiniai principai. Etapas. Veikos padarymo laiko nustatymas Pagrindinė taisyklė. Nutraukta NVPL ! BET baudžiama už visą laikotarpį. LAT turto prievartavime. LAT išžaginimo ir sex. prievartavimo. Nusikalstamos veikos padarymo laike padariniai. Bus numatomas laike , atsakomybė pagal tą įstatymą , kuris galiojo , kai kilo padariniai. Etapas. Įstatymo nustatymas. Įstatymas taikomas tik nuo įsigaliojimo. Kvalifikavimo taisyklė – redakcija turi būti nurodoma pagal priėmimo , o ne paskelbimo ar įsigaliojimo datą. Etapas. Žiūrima ar įstatymas keitėsi. Jei keičiasi , tai turime lyginti !!! Įstatymas gali. Veikos nusikalstamumas gali būti naikinamas keliais būdais. Įstatymo rūšys. LAT nutartis dėl įstatymo galiojimo laike. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Baudžiamosios jurisdikcijos rūšys Teritorinė. Galiojimo erdvėje principai. Teritorinis principas. Imunitetai nuo teritorinės jurisdikcijos , jų rūšys. Vėliavos principas. Teritorijos principas turi viršenybę prieš vėliavos , kai. Personalinis principas. Individualių interesų apsaugos principas. Universalusis principas 7 str. NV padarymo vietos nustatymas , esminiai momentai. 11 nusikalstama veika , jos požymiai ir rūšys. Veika B teisėje –. Baudžiamasis nusižengimas. NV požymiai. Pavojingumas realizuojasi per dvi sąvokas. Pavojingumas vertinamas dviem lygiais. Priešingumas įstatymui. NV RŪŠYS Nusikaltimas 11str. ir jo požymiai Baudžiamasis nusižengimas 12 str. Esminis skirtumas.

BT – kaip ultima ratio. Ji turėtų būti taikoma kaip paskutinė priemonė. Jei įmanoma sureguliuoti kitomis teisinėmis šakomis, tai jos ir yra taikomos.

Kiti BT principai: nėra atsakomybės be kaltės; negalima bausti du kartus už ta patį ar jei to nėra įstatyme ir t.t.

(Apie principus geriau skaityti vadovėlyje sujungus su Piesliako vadovėlio 1 dalimi).

BK 2 str. 2 d. išimtis – įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo BA, nebent nežinojimas susijęs su pateisinama priežastimi, asmuo gali gintis BK 2 str. 3 d., kad atsako pagal BĮ, tik jei darant veiką, buvo galima reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio.

Teisingumo principas. ≠ teismų laisvei, ji reikalinga, kad teismai galėtų vykdyti teisingumą.

Tai teismo veikla nagrinėjant B bylas ir skiriant bausmes ir baudžiamojo poveikio priemonės;

Tai siekis vienodos baudžiamosios politikos, teismų praktikos (kartais teismų laisvė iškraipo), esant panašiems asmenybės apibūdinantiems požymiams – skiriam bausmė analogiška.

Atsakomybės individualizavimo principas – bausmė skiriama atsižvelgiant į NV sunkumą, bet ypač į asmenybę. Skiriant bausmę, teismas atsižvelgia į (BK 54 str.):

Nukentėjusiojo nuožiūros išplėtimo principas. BK didinamas ratas veikų, dėl kurių baudžiamasis persekiojimas pradedamas tik esant nukentėjusiojo ar jo atstovo skundui (pareiškimui). Ši nuostata fiksuojama BK, o ne B proceso K. Taip pat teisė nutraukti pradėtą procesą, susitaikyti.

Gero kaltininko elgesio ir pagalbos ikiteisminiam tyrimui ir teismui atskleidžiant nusikaltimus skatinimo principas. Pvz. atleidimas nuo BA, kai asm. aktyviai padėjo atskleisti org. grupės N susivien. narių padarytas NV. Švelnesnės nei numatyta įstatymo bausmės skyrimas, jei NV padaręs asmuo savo noru atvyko ir pranešė apie vieką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir/ar padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išsiaiškinti NV ir/ar visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą.

Bendroji – numato bendrus elgesius, kurie tinka visoms veikoms.

Yra skyriai ir straipsniai. (sprendžiant uždavinius skyrių nurodyti nereikia.)

BT šaltiniai: 1. Konstitucija (vertybės – teisės į nuosavybę, gyvybę); ....

2. LAT nutarimai ir rekomendacijos – iš jų mes turime mokytis.

3. Nutarčių rūšys: 3-jų teisėjų; 7-ių teisėjų; plenariniai nutarimai (privalomi, jos praktikos formuotojos, visi teismai privalo jomis vadovautis).

4. Ir poįstatyminiai teisės aktai (dauguma nelaikome jų teisės šaltiniais).

BT labai glaudžiai susijusi su AT. AT- už tas pačias veikas baudžiama lengviau nei BT, kuri taikoma, kai sunkesnės pasekmės. ATPK 9 str. Jei gali būti taikoma AT ir BT, tai taikome BT, jei teismas nenustatė, kad administracinė atsakomybė. Sunkūs padariniai (pvz. darbų saugoj)– BA.

PVZ. BT – už neteisėtą prisijungimą, naudojimąsi energija ar ryšiais, jei tuo padaryta asmeniui turtinė žala.

AT – už savavališką prisijungimą prie energijos tiekimo sistemų.

PVZ. Kontrabanda – skiriamasis požymis daiktų vertė, bet jei tai šaudmenys, narkotikai, psichotropinės, sprogmenis – užtraukia BA, nepriklausomai nuo kiekio, jų gabenimo mąsto, nes naudojamas kitas AT nuo BT atskyrimo kriterijus, tai dalyko specifika.

PVZ. AT – už neteisėtą pasinaudojimą svetimu ar negaliojančiu asmens dokumentu, BT – už pasinaudojimą pagrobtu asmens dokumentu. BA būtina, kad dokumentas būtų pagrobtas, taip įst. teisėjas bando atskirti pagal kilusius padarinius.

PVZ. NV, pasireiškusią transporto priemonę vairuojančio asmens kelių eismo saugumo ar transporto priemonės taisyklių pažeidimu (BK 281 str.) ir AT pažeidimą skiria pagal : 1 ) kilusių padarinių rūšį; 2) padarinių dydį; 3)asmens apsvaigimą nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų, psichiką veikiančių medžiagų. Paprastai, BA kyla, kai dėl eismo saugumo taisyklių pažeidimo, nukentėjusiajam asmeniui yra padaroma FIZINĖ žala t. y. sunkiai sutrikdoma sveikata (nesunkus tai jau AT), nebent kaltinamasis apsvaigęs, tai jau gali keisti į BA), žmogus žūsta. Padaryta turtė žala, paprastai neužtraukia BA, net ir jei padaroma apsvaigus bus AT).

PVZ. BK ir ATPK – atsakomybė asmenims, kurie gamino namų gamybos stiprius alkoholinius gėrimus, jei tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 18 proc. (BK 201 str., ATPK 177 str., 1771 str. ir 1772 str. Atsakomybę skiria taip: 1) pagal nusikaltimo dalyką (jei aparatai skirti stipriems gėrimams gaminti, laikyti.... BA); 2) Tikslas (BA 201 str. 1 ir 2 d. – viską darė su tikslu realizuoti). Bet galutiniam atskirimui vis dėlto svarbiausias yra gėrimų KIEKIS.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 110 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (15856 žodžiai)
  • Vilius
  • BT konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
BT konspektas. (2015 m. Lapkričio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/bt-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 23:00
×