Buhalterija konspektas


Pagrindinės sąvokos. Buhalterinė Apskaita. Finansinė apskaita. Investicinė apskaita. Mokestinė apskaita. Menedžmento apskaita. Statistinė apskaita. Apskaitos standartai. BAP ( bendrieji apskaitos standartai). VAS (verslo skaitos standartai). TAS (tarptautiniai apskaitos standartai). Apskaitos esmė. Apskaitos reikalavimai. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentų saugojimas. Informacija. Informacijos vartotojai. Ūkinis įvykis. Ūkinė operacija. Rekvizitas. BRUTO. NETO. Paslauga. Prekė. Incoterms. Buhalterinės apskaitos informacija-valdymas ir apsauga. Apskaitinės informacijos savybės. Apskaitos vieta įmonės informacinėje valdymo sistemoje. Apskaitinės informacijos perdavimas ir saugojimas. Buhalterinės informacijos vartotojai ir disponavimo ribos. Apskaitinės informacijos naudotojai. Dažniausios apskaitinės informacijos vartotojų grupės. Buhalterinės apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai yra konceptualių teiginių, sudarančių finansinės apskaitos pagrindą, visuma. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios. Apskaitos taisyklės.Buhalterinės apskaitos formavimo sistema. Fundamentinė apskaitos lygybė. Sąskaitų planas, jo esmė, struktūra, sąskaitų klasių seka. Pirminiai dokumentai. Pirminio dokumento išrašymas ar gavimas nebūtinai turi sutapti su prekių judėjimu ar jų apmokėjimu. Pirma klasė - ilgalaikis turtas. Turto klasifikavimas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis Nematerialus turtas (INT). Ilgalaikis Materialus turtas (IMT)b. Ilgalaikis Finansinis turtas (IFT). Ilgalaikio turto eksploatavimas. Nusidėvėjimas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus. Dvigubo – mažėjančios vertės metodas. Pagreitintas metodas. Ilgalaikio turto Nuoma Panauda. Ilgalaikio turto NETEKIMAS Nurašymas, likvidavimas. Pardavimas. Eksploatavimo ypatumai. Atsargos, žaliavos, nebaigta gamyba, nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Trumpalaikės investicijos. Trečia klasė – nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas, akcijos. Rezervai. Dotacijos ir subsidijos. Ketvirta klasė – įsipareigojimai (skolintas kapitalas). Ilgalaikiai įsipareigojimai - po 1 metų mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai – per 1 metus mokėtinos sumos. Finansiniai įsipareigojimai. Mokestiniai įsipareigojimai. Kiti įsipareigojimai. 8 penkta klasė - pajamos (pasyvas). Kitos pajamos. 9 šešta klasė – sąnaudos (aktyvas). Savikainos sąnaudos. Finansinė atskaitomybė. Inventorizacija. Balansas. Pelno / nuostolio ataskaita.
  • Microsoft Word 43 KB
  • 2013 m.
  • 22 puslapiai (6535 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kornelija
  • Buhalterija konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Buhalterija konspektas. (2013 m. Spalio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:09
×