Buhalterinė apskaita: Praktikos ataskaita


Susipažinimas su įmone, jos veikla. Susipažinimas su buhaEur. Erinės apskaitos arba finansų skyriaus organizavimu įmonėje. Atskaitomybė. Mokesčiai. Pinigų valdymas. Skolų valdymas. Atsargų valdymas. Ilgalaikio turto valdymas. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo fondo valdymas. Pajamų, sąnaudų ir finansinių rezuEur. Atų apskaita. Įmonės finansinės būklės analizė.


UAB „X" įmonės apskaitą tvarko ir metines finansines ataskaitas rengia pagal

4.Nuolat studijuoti įstatymus ir norminius aktus apskaitos klausimais. Taigi UAB „X“ įmonės buhaEur.eris vadovaudamasi norminiai aktais.

BuhaEur.erinės apskaitos duomenys yra patvirtinti ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, mokėtinų bei gautinų sumų inventorizacijos duomenimis.

Įmonė UAB ‘‘X“ yra legaliai dirbanti įmonė, tad nuolat moka mokesčius ir teikia duomenis valstybinei mokesčių inspekcijai.

1.PVM deklaracija – kiekvienam mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 d.

3.Nekilnojamojo turto deklaracija – metams pasibaigus iki kitų metų vasario 1 d.

4.Socialinio mokesčio deklaracija –metams pasibaigus iki kitų metų rugsėjo 30 d.

8.Pelno mokesčio deklaracija – metams pasibaigus iki spalio 1 d.

Įmokoms grynaisiais pinigais į įmonės kasą pajamuoti yra naudojamas Kasos pajamų orderiai (KPO), kuriuos pasirašo kasininkas. KPO išrašomas kai: į kasą gaunami pinigai iš a/s pagal čekį; į kasą gaunami pinigai iš klientų; kitais grynųjų pinigų gavimo į kasą atvejais.

Bendrovėje ilgalaikis materialus turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius . Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas faktine įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo pripažįstamas veiklos sąnaudomis pelno ( nuostolių ) ataskaitoje nedelsiant.

UAB „X“ naudojamas pirminis darbo laiko dokumentas - tai Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo laiko žiniaraštyje surašomos sąrašuose esančių darbuotojų pavardės, jų pareigos, darbuotojų dirbtas laikas, neatvykimai į darbą. Mėnesiui pasibaigus susumuojamas dirbtas dirbančiųjų laikas dienomis ir valandomis, viršvalandžių skaičius. Atskirose žiniaraščio skiEur.yse nurodomi kiekvieno darbuotojo neatvykimai į darbą pagal atskiras jų rūšis (dėl ligos, atostogų ir pan.) Darbo laiko suminėje eilutėje nurodomas bendras faktiškai dirbtas laikas ir neatvykimų į darbą skaičius. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį pasirašo padalinio vadovas, žiniaraštį sudaręs asmuo, įmonės vadovas ir patvirtinama antspaudu.

Darbo užmokesčio apskaičiavimui ir išmokėjimui naudojamas Darbo užmokesčio žiniaraštis. Jame įrašomas dirbančiojo vardas, pavardė, kiek priskaičiuota už darbą, už sirgtą laiką, už atostogas ir kiti duomenys. Žiniaraščio antroje dalyje nurodoma kiek iš kiekvieno dirbančiojo atlyginimo išskaityta pajamų mokesčio – 15 proc. , 3 % soc. draudimui, sveikatos draudimui 6 proc., Užbaigus atsiskaitymų mokėjimo žiniaraštį, jame apskaičiuojamas bendra darbo užmokesčio suma.

Kai iš priskaičiuoto atlyginimo atimami išskaičiuoti mokesčiai, darbuotojams išmokama suma surašoma į Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštį.

Norint išeiti atostogų yra rašomas prašymas, kurį patvirtina vadovas. Jame yra nurodomas laikas, kurį bus atostogaujama, kiek tai sudarys kalendorinių dienų.

Darbuotojui susirgus jis turi apie tai informuoti vadovą. Grįžus į darbą reikia pristatyti Nedarbingumo lapelį, pagal kurį paskaičiuojama ligos kompensacija. Ligos atveju įmonė apmoka 80% vidutinio dienos užmokesčio už dvi kalendorines dienas. Pašalpos paskaičiavimui yra imamas vidutinis darbo užmokestis iš trijų paskutinių darbo mėnesių prieš ligą. Už likusias ligos dienas apmoka ir apskaičiuoja Sodra.

  • Microsoft Word 55 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3831 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Buhalterinė apskaita: Praktikos ataskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Buhalterinė apskaita: Praktikos ataskaita. (2018 m. Gruodžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterine-apskaita-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 13 d. 15:01
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo