Buhalterinės apskaitos konspektas


Buhalterinės apskaitos esmė , informacijos valdymas,. Principai. Buhalterinės informacijos vartotojai ir disponavimo ribos. Apskaitinės informacijos naudotojai. Buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos formavimo sistema. Sąskaitų planas, jo esmė, struktūra, sąskaitų klasių seka. Pirma klasė - ilgalaikis turtas. Ilgalaikis Nematerialus turtas (INT). Reglamentuoja 13 Verslo apskaitos standartas. Ilgalaikis Finansinis turtas (IFT). Ilgalaikio turto eksploatavimas. Antra klasė – trumpalaikis turtas. Reglamentuoja 9 verslo apskaitos standartas. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Per vienerius metus gautinos sumos. (pirkėjai, Pirkimo PVM, gautinos fondų lėšos, atskaitingi asmenys. ,). Trumpalaikės investicijos. Pasyvas - kapitalas. ( nuosavybė+įsipareigojimai). Kapitalas yra vienas iš įmonės turto formavimo šaltinių. Trečia klasė – nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas, akcijos. Nepaskirstytasis pelnas / nuostolis. Uždaromosios (suvestinės) sąskaitos. Dotacijos ir subsidijos. Reglamentuoja 21 verslo apskaitos standartas. Reglamentuoja 18 verslo apskaitos standartas. Skolintojų nuosavybė arba įsipareigojimai arba kreditoriniai santykiai. Veiklos rezultato klasės. Verslininko šūkis kuo brangiau parduoti, kuo pigiau pirkti. Penkta klasė - pajamos (pasyvas). Įmonės informacija apie pardavimus ir pirkėjus yra konfidenciali. (komercinė paslaptis. Apribojimas 99 metams). Šešta klasė – sąnaudos (aktyvas). Reglamentuoja 1 1 Verslo apskaitos standartas. Finansinė atskaitomybė. Reglamentuoja 1 verslo apskaitos standartas. Balansas. Reglamentuoja 2 Verslo apskaitos standartas. Pelno / nuostolio ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Piniginių srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas 5 VAS. Metinis pranešimas.
  • Apskaita Konspektas
  • Microsoft Word 48 KB
  • 2013 m.
  • 18 puslapių (5450 žodžiai)
  • Tomas
  • Buhalterinės apskaitos konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Buhalterinės apskaitos konspektas. (2013 m. Spalio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterines-apskaitos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:29
×