Buhalterio pareigybės aprašymas


Motyvacinis laiskas buhalterio pareigoms. Motyvacinis laiskas buhalteres pareigoms. Buhalterio motyvacinis laiskas. Pareigybės aprašymas pavyzdys. Buhalterio pareiginiai nuostatai pavyzdys. Motyvacinis laiškas buhalterio. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas. Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas. Vyr.buhalterio pareigybės aprašymas. Finansininko motyvacinis laiskas.

Raštvedybos pavyzdys. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas. Bendroji dalis. Vyriausiojo buhalterio pareigos ir funkcijos. Vyriausiojo buhalterio teisės. Vyriausiojo buhalterio atsakomybė.


Pagal šį aprašymą organizuojamas vyriausiojo buhalterio darbas Kretingos mokykloje-darželyje „Pasaka“ VPC (toliau mokykloje-darželyje).

2. Vyriausiasis buhalteris privalo:

2.1. turėti aukštąjį buhalterinį (ekonominį) išsimokslinimą;

2.2. sugebėti organizuoti, vadovauti bei kontroliuoti buhalterijos darbuotojų darbą;

2.3. mokėti dirbti kompiuteriu (taip pat buhalterinės apskaitos programa „Prog“);

2.4. neplatinti pats bei reikalauti, kad pavaldūs darbuotojai neplatintų informacijos, laikomos įstaigos komercine ar tarnybine paslaptimi;

2.5. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;

2.6. laikytis pats bei kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

2.7. tausoti įstaigos nuosavybę;

2.8. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokyklos-darželio nuostatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, vadovo įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat jo veiklą reglamentuojančiais etikos kodeksais, jei įstaigos aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3. Vyriausias buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama Kretingos rajono savivaldybei ir kitoms statistikos institucijoms.

4. Vyriausiąjį buhalterį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų mokyklos-darželio direktorius. Direktorius parenka kandidatą vyriausiojo buhalterio pareigoms, atsižvelgdamas į jo kvalifikaciją, darbo pagal specialybę stažą, gebėjimus vadovauti apskaitos darbui bei kitas savybes.

5. Vyriausiasis buhalteris yra pavaldus mokyklos-darželio direktoriui, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais – Kretingos rajono savivaldybės finansų skyriui.

  • Raštvedyba Pavyzdžiai
  • 2012 m.
  • Bob
  • 5 puslapiai (1247 žodžiai)
  • Mokykla
  • Raštvedybos pavyzdžiai
  • Microsoft Word 12 KB
  • Buhalterio pareigybės aprašymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Buhalterio pareigybės aprašymas. (2012 m. Rugsėjo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/buhalterio-pareigybes-aprasymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:27