Buhalterio praktikos ataskaita


Buhalterinės praktikos ataskaita. Buhalterio praktika. Finansininko praktika. Pavedimų lėšų apskaita. Finansininko praktikos ataskaita. Biudzetiniu istaigu didzioji knyga. Buhalterines apskaitos praktikos ataskaita mokykloje. Atsargų įsigijimo tvarka ir dokumentinis įforminimas. Buhalterines praktikos ataskaita atsargos. Gamybines praktikos programa buhalteriams.

Įvadas. Susipažinimas su „vilties“ darželiu - mokykla. Apie „vilties darželį – mokyklą. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Alytaus „vilties“ darželio - mokyklos apskaitos tarnyba. Apskaitos sistema ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. Biudžetinės įstaigos kompiuterinė apskaitos sistema. Dokumentų ir registrų saugojimo tvarka. Vidinės kontrolės sistema įstaigoje. Ilgalaikio turto apskaita. Igalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas. Ilgalaikio turto įsigijimo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarka. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka. Atsargų apskaita. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos atsargos. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Biudžetinės įstaigos piniginės lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaita banke. Tėvų įnašų lėšų apskaita buhalterijoje. Pavedimų lėšų kontrolė. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Ikimokyklinių įstaigų darbo apmokėjimas. Apskaita personalo skyriuje. Darbo laiko apskaita. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Atlyginimas už tikslines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Asignatavimų valdytojai. „vilties“ darželio - mokyklos asignatavimų valdytojai. Finansavimo ir išlaidų apskaita. Biudžeto planavimas ir formavimas. Biudžetinės įstaigos programų sąmata. Biudžetinės įstaigos, išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, finansavimas. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.

Ugdymo įstaigos išlaidų sąmatos vykdymo apskaitą tvarko vyriausia buhalterė. Biudžetinei įstaigai Alytaus „ Vilties“ darželiui - mokyklai pavedama:

Tikrinti apskaitos dokumentų teisingą ir savalaikį įforminimą;

Užtikrinti piniginių ir natūrinių normų prisilaikymą;

Organizuoti ir atlikti nustatytu laiku materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijas ir jų rezultatus atvaizduoti apskaitoje;

Apskaičiuoti ir nustatytu laiku išmokėti darbuotojams darbo užmokestį;

Organizuoti atsiskaitymus su tiekėjais;

Laiku atsiskaityti su atskaitingais asmenimis;

Nustatytu laiku priskaityti tikslines įmokas;

Užtikrinti buhalterinių dokumentų saugumą ir perdavimą į archyvą;

Sudaryti ir nustatytu laiku pateikti periodinę ir metinę atskaitomybes;

Analizuoti periodines ir metinę atskaitomybes ir analizės rezultatus taikyti sudarant ir vykdant išlaidų sąmatas.

Apskaita tvarkoma taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų: tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

Buhalterijai vadovauja vyriausia buhalterė, kuri gerai išmano biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos tvarką, mokesčių, finansų ir bankininkystės sistemą, turi būtiniausių teisinių žinių, moka objektyviai vertinti finansinius rezultatus.

  • Ekonomika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2012 m.
  • 38 puslapiai (8373 žodžiai)
  • Mokykla
  • Simona
  • Buhalterio praktikos ataskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Buhalterio praktikos ataskaita. (2012 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/buhalterio-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:07
×