Buitinių nuotekų trasos erdvinių duomenų tikslinimas ir rinkinio pildymas


Paveikslų sąrašas. Terminų paaiškinimo sąrašas. Įvadas. Ab „Klaipėdos vandenys“ veikla. WebGis aplikacijos paskirtis įmonėje. Inžinerinių požeminių komunikacijų erdvinių duomenų rinkimas Lietuvoje. Požeminės komunikacijos. Inžinerinių požeminių komunikacijų erdviniai duomenys ir jų struktūra. Inžinerinių požeminių komunikacijų geodezinio plano sudarymo reikalavimai. Požeminių komunikacijų geodezinio plano erdvinių duomenų integravimas į ab “Klaipėdos vanduo“ naudojamą erdvinių duomenų rinkinį. Erdvinio duomenų rinkinio pildymas pagal parengtą inžinerinių komunikacijų planą. Darbas su ArcCatalog 10. 2. 2. Darbas su ArcMap 10. 2. 2. Darbas su webgis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

STR 1.11.01:2010 – statybos techninis reglamentas.

 Pasirenkant praktikos vietą man buvo svarbiausia, kad įmonė dirbtų su GIS programine įranga. Praktika truko keturias savaites, nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 24 d. Praktiką atlikau kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. ryto iki 16 val. Praktikos vadovė buvo paskirta GIS administratorė Jūratė Smilingienė.

Baigiamosios praktikos darbo objektas: Klaipėdos miesto Debesų g. 10 dalies buitinių nuotekų trasos erdvinių duomenų tikslinimas ir rinkinio pildymas.

Baigiamosios praktikos darbo tikslas: baigiamosios praktikos metu papildyti AB “Klaipėdos vanduo” naudojamą erdvinį duomenų rinkinį.

Baigiamosios praktikos darbo uždaviniai:

Išanalizuoti AB „Klaipėdos vanduo“ veiklą.

Išanalizuoti požemines komunikacijas.

Pagal parengtą požeminių komunikacijų geodezinį planą papildyti AB „Klaipėdos vanduo“ naudojamą erdvinį duomenų rinkinį.

Apžvelgti įmonės darbą su WebGis aplikacija.

Įmonė naudojasi WebGis aplikacija, kur kaupia ir apdoroja duomenis. WebGis galimybės:

greita paieška - paieškos pagalba galima surasti informaciją įvairiais rakursais (pvz.: adresą, gatvę, lankytinas vietas, ir pan.;

Identifikavimas – skaitmeniniame žemėlapyje įsijungus dominančių objektų darbinius sluoksnius ir pasirinkus identifikavimo įrankį, pelės žymekliu užėjus ant dominančio objekto bei vieną kart paspaudus kairįjį pelės klavišą rezultatų lauke pateikiama informacija apie pasirinktą objektą;

Laikina grafika- galimi laikinosios grafikos braižymo įrankiai: keisti elementą, taškas, linija, poligonas, tekstas, ištrinti elementą, ištrinti visus elementus.

Spausdinimas – galimybė spausdinti pasirinktus objektus, sąlygas, prašymus, avarijas ir kt.

Avarijų tinkluose analizės uždavinys - analizuojama jų vieta, data, kas registravo, avarijos pobūdis;

Duomenų eksportas į exelį – skaitmeniniame žemėlapyje norint išeksportuoti atributinę informaciją yra apibrėžiama norima teritorija. Eksportavimo rezultatams yra atveriamas rezultatų langas skaitmeninio žemėlapio apačioje;

Greitas informavimas apie pastebėtus netikslumus ar padarytus pakeitimus.

WebGis tarnybose naudojamas pasižymint savo darbinę informaciją.

Nuotekų tinklų tarnyba patikrina pastatų prijungimus prie nuotekų tinklų, kad nebereiktų kartoti tikrinimo pasižymi, kas naudojasi, kam nereikalingos paslaugos, pasižiūri laikinas sutartis, tikrina įvairias pastabas.

Techninio skyriaus inžinieriai naudojas patogumui pažiūrėti, kas kreipėsi dėl sąlygų, projekto, pažymų.

Klientų aptarnavimo skyriuje yra ruošiamos tinklų aptarnavimo ribų schemos prie sutarčių su vandens vartotojais.

Dispečerinėje registruojamos vandentiekio ir nuotekų tinkluose įvykusios avarijos, fiksuojama jų vieta, data, kas registravo, avarijos pobūdis.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tarnybose, greitai įvertina avarijos vietą:

kur yra registruotas gedimas, tikslina jos vietą,

kokie inžineriniai tinklai praeina šalia,

kokiomis įmonėmis reikia derinti, kad galima būtų vykdyti kasimo darbus.

Požeminių inžinerinių tinklų nuotraukos objektą sudaro tinklai ir įrenginiai, pakloti žemiau žemės paviršiaus ir esantys už pastato ribų.

Inžineriniai tinklai pagal jų klojimo būdą gali būti skirstomi į požeminius ir antžeminius. Pagal pobūdį inžineriniai tinklai skirstomi į vamzdynus, kabelinius tinklus, tunelius (kanalus) [4].

Vamzdynai gali būti klasifikuojami dviem aspektais pagal atliekamas funkcijas, pagal paskirtį.

Šios abi nuotakynų rūšys gali būti skirstomos į savitakius ir slėginius tinklus, drenažo tinklus, duojotiekio tinklus, šiluminius tinklus [7].

Gamybinis vanduo naudojamas pramonės, transporto, energetikos, žemės ūkio ir kitokių įmonių technologiniams procesams.

Šiuo metu vis dažniau įrengiami grupiniai ir zoniniai vandentiekiai, tiekiantys vandenį keliems įvairiems objektams (gyvenvietėms, pramonės ir žemės ūkio įmonėms ir kt.).

Vandentiekiai klasifikuojami pagal daugelį požymių.

Dažniausiai skiriamieji požymiai yra vandentiekio objektų bei vandens naudojimo juose pobūdis ir tiekimo kooperavimo laipsnis. Pagal tai, kas yra vandentiekos objektai, vandentiekiai skirstomi į: komunalinius, pramoninius, žemės ūkio.

Komunaliniai vandentiekiais tiekiamas tik geriamasis vanduo miestams ir gyvenvietėms, įvairioms, bet pirmiausia buitinėms reikmėms. Iš pramoninių vandentiekių labai įvairios kokybės gamybiniu vandeniu aprūpinamos pramonės įmonės. Žemės ūkio vandentiekiais vanduo tiekiamas į gyvenvietes, ganyklas, žemės ūkio įmones ir kt. žemės ūkio objektus (šiltnamius, sodus, ganyklas).

Pagal tai, kaip atskiri objektai aprūpinami vandeniu, vandentiekiai skirstomi į vietinius, grupinius, zoninius.

Vietiniais vandentiekiais aptarnaujamas vienas objektas (miestas, gyvenvietė, įmonė). Grupiniais vandentiekiais aprūpinami vandeniu keli tam tikroje teritorijoje išsidėstę palyginti nedideli objektai (pvz. miestas ir kelios netoli jo esančios gyvenvietės). Zoniniais vandentiekiais vanduo tiekiamas didžiulei teritorijai (ištisame ekonominiame rajone ar jo dalyje) išsidėsčiusiems naudotojams.

Inžinerinių požeminių komunikacijų erdviniai duomenys ir jų struktūra

  • Microsoft Word 6805 KB
  • 2015 m.
  • 29 puslapiai (5233 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ernesta
  • Buitinių nuotekų trasos erdvinių duomenų tikslinimas ir rinkinio pildymas
    10 - 7 balsai (-ų)
Buitinių nuotekų trasos erdvinių duomenų tikslinimas ir rinkinio pildymas. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/buitiniu-nuoteku-trasos-erdviniu-duomenu-tikslinimas-ir-rinkinio-pildymas.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 23 d. 14:27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema