Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda


Įvadas. Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos funkcijos. Teritorinis Bulgarijos Respublikos suskirstymas. Estijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos finansavimas. Bulgarijos Respublikos ir Estijos Respublikos vietos savivaldos sistemų palyginimas. Vietos savivaldos konstitucinis ir teisinis statusas. Teritorinis Bulgarijos Respublikos ir Estijos Respublikos suskirstymas. Vietos savivaldos lygiai. Vietos savivaldos funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas.

Religingų gyventojų dalis Estijoje nėra didelė, didžioji dalis estų nepriklauso jokiai konfesijai. Apie 32 % gyventojų priskiria save tam tikrai konfesijai, tarp jų: 14,88 % evangelikams-liuteronams, 13,9 % stačiatikiams, apie 6000 baptistams, apie 4000 Jehovos liudytojams ir apie 3600 katalikams.

Bulgarijos Respublika ir Estijos Respublika yra unitarinės, decentralizuotos valstybės, kuriose dalis centrinės valdžios funkcijų yra perduodama vietos savivaldos institucijoms. Viena svarbiausių savivaldžios bendruomenės funkcijų yra tiesioginis bendruomenės valdymas per demokratiniu būdu išrinktus atstovus. Demokratijai būdinga decentralizacijos tendencija. Demokratinės institucijos pripažįsta laisvės ir savivaldos siekius kaip labai svarbius. Taigi galima teigti, kad savivaldybių institucijos šalyse padeda kurti demokratišką visuomenę ir užtikrina decentralizuotą valdžią. Tam pritaria gerai žinomas mokslininkas Friedrich August fon Hayek: ,,Demokratija niekur gerai neveikė be plačiai taikomos vietinės savivaldos, teikiančios politinio lavinimo mokyklą visai tautai, o ne vien jos ateities vadovams. Tik ten, kur atsakingumo galima išmokti ir ją išmėginti daugumai žmonių suprantamuose reikaluose, kur veikla remiasi savo kaimyno požiūriu, o ne kokiomis nors teorinėmis žiniomis apie kitų žmonių poreikius, tik ten paprastas žmogus gali iš tikrųjų dalyvauti valstybiniuose reikaluose, nes jie susiję su jam pažįstamu pasauliu“.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Bulgarijos Respublikos ir Estijos Respublikos vietos savivaldos sistemas, pabrėžiant jų konstitucinį statusą, institucijas, administracinį teritorinį suskirstymą ir finansavimą. Tyrimo objektas – Bulgarijos ir Estijos Respublikų vietos savivalda, o tyrimo dalykas – minėtų valstybių vietos savivaldos ypatumai, institucijos, rinkimai ir finansavimas.

Siekiant atskleisti šio rašto darbo tikslą, svarbu iškelti pagrindinius uždavinius:

•Išanalizuoti Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos sistemą, pristatant jos konstitucinį ir teisinį statusą, administracinį teritorinį suskirstymą, funkcijas, pagrindines institucijas, tarybų ir merų rinkimus bei finansavimą;

•Išnagrinėti Estijos Respublikos vietos savivaldos sistemą, pristatant jos konstitucinį ir teisinį statusą, administracinį teritorinį suskirstymą, funkcijas, pagrindines institucijas, tarybų ir merų rinkimus bei finansavimą;

•Palyginti Bulgarijos Respublikos ir Estijos Respublikos vietos savivaldos sistemas.

Darbe buvo naudojami keli tyrimo metodai. Lyginamasis metodas padėjo palyginti dviejų valstybių vietos valdžios sistemas, išryškinant jų savitumus. Aprašomasis – analitinis tyrimo metodas buvo naudingas analizuojant teorinę literatūrą. Dokumentų teksto analizė naudota analizuojant įstatymus, apibrėžiančius vietos savivaldą ir jos veiklą bei finansavimą.

Šiame darbe naudotą literatūrą sudaro Bulgarijos ir Estijos Respublikų konstitucijos, vietos savivaldos įstatymai, vietos valdžios sistemas analizuojančios knygos: E. Drumeva „Local Government in Bulgaria“, S. Mäeltsemees „Local governments in Central and Eastern Europe“, P. Nenkova „Local Charges and Prices for Municipal services in Bulgaria“, J. Reilan, K. Timpmann, K. Olenko „Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union“ bei vietos savivaldą apibrėžiantys moksliniai straipsniai.

Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje yra analizuojama Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos sistema, antrame skyriuje – Estijos Respublikos vietos valdžios sistema, o trečiąjį skyrių sudaro Bulgarijos ir Estijos Respublikų vietos savivaldos sistemų palyginamoji analizė. Darbas baigiamas išvadomis.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 68 KB
  • 2015 m.
  • 34 puslapiai (8950 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda
    10 - 4 balsai (-ų)
Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda. (2015 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/bulgarijos-ir-estijos-vietos-savivalda.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 02:02
×