Bulvių sodinamoji


Žemės ūkio bakalauro darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių analizė.Bulvių sodinimo technologijų apžvalga ir analizė.Bulvių sodinamųjų konstrukcijų apžvalga.Bulvių sodinamųjų patentinė apžvalga.Literatūros apžvalgos išvados.Baigiamojo darbo pagrindimas, projektinio skyriaus tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius.Projektuojamos bulvių sodinamosios schemos pagrindimas.Bulvių sodinamosios technologinių parametrų nustatymas.Sodinamosios mašinos darbinių dalių ir pavaros skaičiavimas. Rezultatų vertinimas.Suprojektuotos bulvių sodinamosios vertinimas ekonominiu ir darbų saugos aspektu. Išvados. Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas.


Micius D. Bulvių sodinamoji: Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos baigiamasis bakalauro darbas; Lietuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Žemės ūkio mašinų katedra. – Kaunas – Akademija, 2008. –39 p.

Darbą sudaro 3 skyriai, kurių bendra apimtis 39 puslapiai, 24 pav., 3 lentelės, 3 A1 dydžio brėžiniai. Įvadas supažindina su bulvių auginimo reikšme.

Darbo tikslas – išnagrinėti bulvių auginimo technologiją, ir patobulinti sodinamąją.

Pirma dalis - ,,Analitinė dalis“. Supažindina su bulvių sodinimo technologijomis ir sodinimo technika.

Antra dalis - ,,Projektinė dalis“. Parenkama bulvių sodinamoji ir skaičiuojamas sodinamasis aparatas.

Trečia dalis - ,,Apibendrinimas“. Vertinimas, išvados, literatūra

Bulvių sodinamoji. (2013 m. Spalio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/bulviu-sodinamoji.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:52