Burnos priežiūros specialistų žinios apie infekcijų kontrolę odontologijoje


Įvadas. Infekcijų kontrolė odontologijoje. Rankų plovimas ir antiseptika. Apsaugos priemonių naudojimas. Darbo vieta. Tyrimo metodika, organizavimas ir rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Mokslo informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Burnos priežiūros specialistų žinios apie infekcijų kontrolę odontologijoje.

Tyrimo tikslas - išanalizuoti burnos priežiūros specialistų žinias apie infekcijų kontrolę.

Tyrimo metodai: Mokslo informacijos šaltinių analizė, taikant apibendrinimo metodą. Dokumento turinio analizė. Kiekybinis tyrimas - anoniminė anketinė apklausa. Statistinė duomenų analizė.

Tyrimo imties aprašymas. Respondentų imčiai nustatyti buvo taikyta netikimybinė, tikslinė tiriamųjų atranka. Atrankos kriterijai: žmonės turintys burnos priežiūros specialisto išsilavinimą ir dirbantys pagal specialybę.

Dauguma tiriamųjų pakankamai gerai yra susipažinę ir įsisavinę higienos normos reikalavimus, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo principus, reikalingumą.

Oral care professionals knowledge about infection control in dentistry. Oral hygiene study programme, Biomedical Sciences Department, Faculty of Health Care, Šiauliai State College, 2017.

Research aim - analyze oral care professionals knowledge about infection control.

1. To analyze scientific information sources for information on infection control.

2. Set the respondents knowledge about infection control in dentistry.

Methods: Scientific analysis of the sources of information, using the summation method. Document content analysis. Quantitative research - an anonymous questionnaire. The statistical analysis of the data.

Research sample‘s description. Respondents sample was used to determine non-probability, the target selection of subjects. Selection criteria: people with oral care professional education and work according to their specialty.

1. Infection control principles in everyday dental practice is not always thoroughly implemented. The main causes of inadequate infection control - limited resources, lack of knowledge, the patient's treatment is administered to the lack of time, inadequate older colleagues example, the specialist indifference to their health. Proper assessment of the situation in Lithuania complicated scientific information sources shortage.

2. Many of the test well enough familiarity and mastery of hygienic standards for personal protective equipment use the principles of necessity.

Infekcija - patogeninių mikroorganizmų sukeltas infekcijos procesas arba dėl užsikrėtimo išsivysčiusi infekcinė liga (Kaušylienė, Čepukas, 2008).

kfv/ m2/h – kolonijas formuojančių vienetų kvadratiniame metre per valandą

Problemos aktualumas. Infekcija (lot. inficere - gadinti, užkrėsti) – patogeninių mikroorganizmų sukeltas infekcijos procesas arba dėl užsikrėtimo išsivysčiusi infekcinė liga.

Retai atliekami tyrimai dėl infekcijų kontrolės odontologijoje. Paskutinį kartą Lietuvoje 2011 metais buvo atlikta apklausa, kurios tikslas - išsiaiškinti gydytojų odontologų požiūrį į infekcijų kontrolę, rankų higieną, pirštinių dėvėjimo tvarką, kaukių, apsauginių akinių ir veido skydelių naudojimą bei priežastis, dėl kurių ignoruojamos infekcijų kontrolės procedūros (Rimkuvienė, 2011). Kitų šalių odontologinės sveikatos priežiūros specialistų požiūrio, žinių ir įpročių tyrimų duomenimis, infekcijų kontrolė neatitinka rekomendacijų ir reikalavimų, ir tai yra aktuali problema tiek išsivysčiusiose Europos šalyse ar Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek besivystančiose Azijos ar Afrikos šalyse (Di Giusepe et al., Mehtar et al., Myers et al., 2007, 2008).

Probleminiai tyrimo klausimai. Ar burnos priežiūros specialistai žino apie infekcijų kontrolės procedūras, rankų higieną, vienkartinių medicininių pirštinių, kaukių, veido skydų, akinių naudojimą?

Tyrimo tikslas – išanalizuoti burnos priežiūros specialistų žinias apie infekcijų kontrolę.

Mūsų šalyje infekcijų kontrolės procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, higienos normos, kurių kiekvienas odontologinės sveikatos priežiūros specialistas privalo laikytis (duomenų rinkimo metu galiojo Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012). Infekcijų kontrolės kokybę odontologinės sveikatos priežiūros įstaigose tikrina Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos centras. Pagal Martišienės ir Motiejūnaitės (2011) tikrinimų rezultatus, infekcijų kontrolės principai kasdienėje odontologo praktikoje ne visada kruopščiai įgyvendinami. Lietuvos gydytojų odontologų apklausos duomenimis, 95.3% odontologai išreiškė susirūpinimą dėl kryžminio užkrėtimo pavojo pacientams, sau ir asistentams. Odontologinėje praktikoje būtini infekcijų kontrolės procedūrų, asmeninių apsauginių priemonių naudojimų patobulinimai. Pagrindinės priežastys, dėl netinkamos infekcijų kontrolės - riboti ištekliai, ypač bendruomenės klinikose ir žinių trūkumas (Rimkuvienė, 2011).

  • Medicina Kursinis darbas
  • Microsoft Word 303 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6098 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ruga
  • Burnos priežiūros specialistų žinios apie infekcijų kontrolę odontologijoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Burnos priežiūros specialistų žinios apie infekcijų kontrolę odontologijoje. (2017 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/burnos-prieziuros-specialistu-zinios-apie-infekciju-kontrole-odontologijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:26
×