Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas


Summary. Sąvokos ir sutrumpinimai. Įvadas. Daugiabučių namų atnaujinimą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Tarptautiniai darnaus vystymosi dokumentai. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą. Strateginiai dokumentai. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos teisinis pagrindas. Kiti daugiabučių namų atnaujinimą reglamentuojantys įstatymai. Daugiabučių namų atnaujinimo(modernizavimo) programa ir jos įgyvendinimo teisės aktai. Daugiabučių namų atnaujinimo procese dalyvaujančios institucijos. Valstybinės institucijos. Lietuvos Respublikos ministerijų vaidmuo įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Finansinės institucijos. Europos investicijų bankas. Komerciniai bankai. Kiti daugiabučių namų atnaujinimo programos dalyviai. Savivaldybės. Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Būsto rūmai). Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimo principai. Agentūros veiklą įtakojančių išorės veiksnių apžvalga. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos tyrimas įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Empirinio tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Siūlymai. Literatūra. Priedai.

Net ir ekonomikos pakilimo laikotarpiu, laikytis įsipareigojimų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, mūsų šaliai nebuvo lengva. Padėtis paaštrėjo, dar prieš prasidedant ekonominei krizei. Iki šiol finansiniai sunkumai yra itin aktualūs ir šalies gyventojams ir valstybės biudžetui, todėl nenuostabu, kad esami įsipareigojimai tapo dar sunkiau įgyvendinami. Nepasiekus keliamų tikslų gali grėsti sankcijos iš ES, todėl yra būtina susidariusią situaciją panaudoti kaip galimybę: pasitelkiant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą išbristi iš krizės, o daugiabučius namus atnaujinti kone perpus pigiau.

Darbo objektas – Būsto ir urbanistikos plėtros agentūra.

Tikslas: Išanalizuoti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimą.

Uždaviniai:

1.Atlikti daugiabučių namų atnaujinimą reglamentuojančių tesės aktų analizę.

2.Apžvelgti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujančias institucijas, nustatant jų vaidmenį šios programos įgyvendinimo procese.

3.Išanalizuoti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimą.

4.Įvertinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos vaidmenį įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Tyrimo metodai. Siekiant suprasti ir įvertinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros vaidmenį įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, buvo pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija. Šių metų balandžio mėnesį buvo apklausti penki labiausiai su šia Programa susijusių institucijų atstovai. Tyrimo dalyviams apklausti naudotas pusiau struktūruotas interviu. Darbe buvo atliekama pirminių bei antrinių duomenų analizė, daugiausia dėmesio skiriant pirminiams.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas bei trys pagrindinės dalys. Kadangi Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pagrindinė veikla yra Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas, pirmojoje darbo dalyje yra analizuojami daugiabučių namų atnaujinimą reglamentuojantys ar kitaip su šia programa susiję tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. Antrajame skyriuje apžvelgiami Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos dalyviai ir institucijos, atskleidžiamas kiekvienos jų indėlis įgyvendinant programą. Paskutinėje darbo dalyje nagrinėjamas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas, analizuojama tyrimo metu surinkta informacija apie programą, atskleidžiamas šios įstaigos vaidmuo šios programos įgyvendinimo procese.

Šiame darbe remtasi įvairias Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais tesės aktais, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos monitoringo rezultatais.

  • Microsoft Word 894 KB
  • 2015 m.
  • 94 puslapiai (25559 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kamile
  • Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros veiklos administravimas. (2015 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/busto-ir-urbanistines-pletros-agenturos-veiklos-administravimas.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 06 d. 01:19
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo