Būtis ir žmogus filosofinio pažinimo objektas


Įvadas. Būtis ir žmogus. Būties pažinimo galimybės. Literatūra.

Tad „jei¬gu dalyko nesunaikintų išorinė priežastis, jis su tuo pačiu sugebėjimu, su kuriuo jau egzistuoja, visuomet egzistuotų". Žmogų taip pat „gali ištikti blogis tik dėl išorinių priežasčių — būtent, kiek jis (žmogus) sudaro dalį visos gamtos, kurios dėsniams žmogiško¬ji prigimtis yra priversta paklusti ir prie kurios kone begaliniais būdais tenka derintis". O derinimosi ga¬limybės tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmogus yra fiziškai ir dvasiškai pajėgus, arba kitaip — kiek jis autonomiškas. Spinozos nuomone, būtyje visuomet vienas objektas yra pranašesnis už kitą, turi „daugiau realybės" negu kitas. Taigi ir žmogaus atveju „juo kūnas pajėgesnis daug ką susyk nuveikti, tuo pajėgesnė ir jo dvasia daug ką susyk suvokti". Vadi¬nasi, „juo daugiau kūno veiksmų nuo jo paties priklauso ir juo mažiau kiti kūnai prie to prisideda, tuo pajėgesnė yra to kūno dvasia giliau pažinti". Štai ko¬dėl „idėja viso to, kas didina ar mažina, skatina ar stelbia mūsų kūno sugebėjimą veikti, didina ar maži¬na, skatina ar stelbia mūsų dvasios sugebėjimą mąs¬tyti". Iš to aišku, kad priklausomai nuo įvairiausių konkrečių aplinkybių „kiekvienas dalykas gali tapti džiaugsmo, troškimo ar liūdesio priežastimi". Taigi, aplinkybėms nuolatos kintant, nėra ir negali būti vi¬siems visur ir visais atvejais vienodai gerų ar blogų dalykų.

Dalykų lyginimo ir vertinimo, gėrio ir blogio įtam¬poje žmogus pats siekia gyvenimo pilnio ir laimės. Tikriau ne žmogus apskritai, o kiekvienas konkretus asmuo su savo prigimties galiomis ir likimu. „Esama įvairių buvimo būdų su įvairiomis savimonės rūšimis ir laipsniais", — sako Herderis, laikydamas kiekvie¬ną žmogų individualybe. Ir kai suvokiama, kad, „jei¬gu visa, kas galima, yra ir pagal begalinės dieviškos galios principą turi būti, tai visatoje privalo būti ir menkiausia, ir aukščiausia tobulybė", todėl „ir men-kiausias dalykas nėra niekas, blogis iš esmės".

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2015 m.
  • 7 puslapiai (1562 žodžiai)
  • Kolegija
  • Egle
  • Būtis ir žmogus filosofinio pažinimo objektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Būtis ir žmogus filosofinio pažinimo objektas. (2015 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/butis-ir-zmogus-filosofinio-pazinimo-objektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 04:38
×