Buto nuomos sutartis


Raštvedybos pavyzdys. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Sutarties sudarymo vieta. Sutarties sudarymo data. Vardas , pavardė. Asmens kodas. Gyvenamoji vieta. Teisinė forma. Nurodomas registras. Pareigos , vardas , pavardė. Dokumentas , kurio pagrindu veikia asmuo. Vardas ir pavardė ]. Sutarties dalykas. Buto adresas. Buto naudojimo paskirtis. Bendras plotas skaičiais. ([ bendras plotas žodžiais ]Daiktinės teisės. Specialios naudojimo sąlygos. Juridiniai faktai. Pastabos ir kita informacija. Buto naudojimo sąlygos. Buto nuosavybė. Nuomos terminas. Terminas skaitmenimis. ([ terminas žodžiais ]Nuomos terminas “. Delspinigių dydis skaitmenimis. Delspinigių dydis žodžiais. Šalių teisės ir pareigos. Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį. Nuomos mokestis skaitmenimis. ([ nuomos mokestis žodžiais ]Nuomos mokestis “. Banko pavadinimas. Mėnesio diena. ([ mėnesio diena žodžiais ]Sutarties galiojimas , pakeitimas ir nutraukimas. Kartų skaičius. ([ kartų skaičius žodžiais ]Kitos nuostatos. Vardas , pavardė / pavadinimas. Telefono numeris. Fakso numeris. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Priedas Nr. ].

Buto nuomos sutartis. (2014 m. Lapkričio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/buto-nuomos-sutartis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:33