Bvp ekonominė statistika


Įvadas. Nominalaus bvp rodikliai. Santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai baziniu būdu. Dinamikos santykinis dydis grandininiu būdu. Lyginamieji santykiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės analitiniai ir vidutiniai rodikliai. Gretimų laikotarpių arba laiko momentų (grandininių rodiklių) absoliutinis padidėjimas. Grandininiai didėjimo tempai. Grandininiai padidėjimo tempai. Baziniai didėjimo tempai. Baziniai padidėjimo tempai. Absoliutinis padidėjimas vienu procentu. Intervalinių dinamikos eilučių vidutinis lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas, didėjimo tempas, padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Išvados. Literatūra.


Dažniausiai naudojamas būdas matuoti BVP yra išlaidų metodas:

BVP= vartojimas+investicijos+valstybės išlaidos+(eksportas-importas)

Taip pat nominalų BVP įtakoja darnus vystymasis. Įmonės prisidėdamos prie darnaus vystymosi principų gerina savo vardą, produktų kokybę, todėl daugėja klientų, partnerių, o kartu ir darbo vietų, todėl BVP auga.

Todėl aktualu sužinoti, kokia yra Lietuvos ekonominė padėtis- kaip keitėsi nominalus BVP 2009 – 2013 m.

Tikslas - išanalizuoti nominaliojo BVP rodiklius.

Darbo uždaviniai:

Tyrimo metodai – literatūros, informacinių šaltinių analizė ir grafinis metodas.

Nominalus BVP vienam gyventojui nuo 2009 m. pradėjo didėti. Mažiausias BVP buvo 2009 m 27,63 tūkst.Lt vienam gyventojui, didžiausias 2013 m. 40,24 tūkst.Lt vienam gyventojui. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai nuo 2009 metų iki 2013 metų padidėjo 12,61%.

Lietuvos BVP dinamikos santykinis dydis baziniu būdu kasmet didėja. Mažiausias buvo 2010 m. 103,58 %, o didžiausias 2013 m. 129,93 %. Dinamikos santykinis dydis nuo 2009 metų iki 2013 metų padidėjo 26%.

Iki 2011 m. BVP dinaminis santykis grandininiu būdu didėja, o 2012 m. sumažėja. Mažiausias BVP dinaminis santykinis dydis 2010 m. 103,58%, o didžiausias 2011 m. 111,59%. Nuo 2010 metų iki 2013 metų dinaminis santykinis dydis grandininiu būdu padidėjo 2,1%.

(V. Bartosevičienė, Dalia Stukaitė, Kaunas, 2001 m.)

Nominalus Lietuvos BVP kiekvienais metais yra 5 kartus didesnis už Kauno apskrities nominalų BVP. Galime daryti išvadą, kad kiekvienais metais panašią procentinę dalį Lietuvos BVP sudaro Kauno apskrities BVP.

BVP variacijos užmojis lygus 27,543 mlrd.Lt. Dispersija lygi 108,55 mlrd. Lt., kvadratinis nuokrypis 10,42 mlrd.Lt., santykinis variacijos koeficientas 10%, variacija maža.

Gretimų laikotarpių BVP absoliutinis padidėjimas buvo didžiausias 2011 metais 11,047 mlrd.Lt, o mažiausias 2010 metais 3,291 mlrd.Lt. Viso dinamikos eilutės laikotarpio (bazinių rodiklių) absoliutinis padidėjimas lygus 27,543 mlrd.Lt.

Nominalaus BVP grandininiai didėjimo tempai iki 2011 metų didėjo, o nuo 2011 metų sumažėjo. Mažiausi nominalaus BVP grandiniai didėjimo tempai buvo 2010 metais 103,58%, o didžiausi 2011 metais 111,59% .

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 127 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (2258 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audronė
  • Bvp ekonominė statistika
    10 - 3 balsai (-ų)
Bvp ekonominė statistika. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/bvp-ekonomine-statistika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 17:58
×