Byla


Legenda tyrimo problema. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. Straipsnis. Prievolės samprata. Straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių dalykas. Prievolės šalių pareigos. Prievolės vykdymo vieta. Prievolių įvykdymo terminas. Atvejai , kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Atvejai , kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę. 200 Sutarties vykdymo principai. 208 Įvykdymo trūkumų pašalinimas. 211 Atsakomybę naikinančios sąlygos. 213 Reikalavimas įvykdyti sutartį. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. DK 235 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma. DK 136 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. BK  682 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. BK 220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas , pelną ar turtą pateikimas. Išvados pirma legenda. Antra legenda. Informacinių šaltinių sarašas.

Savarankiškas darbas bus nagrinėjamas pagal 1,2 legendas. Pirmos legendos tikslas išsiaiškinti kilusio ginčo esmę, pasirinkti teisės šaltinius situacijai išspręsti, padaryti išvadas. Antros legendos tikslas, įvertinti galimą teisinę atsakomybę sekančių asmenų atžvilgiu :

Įvertinti taikytiną teisinę atsakomybę vyr. buhalterei O. Genutienei,

Bendrovės vadovui P. Pauleniui, akcininkui J. Saulaičiui, UAB ,, Žaliasis kuras“

Įvertinti darbo sutarties nutraukimo su vyr. buhaltere O. Genutiene teisėtumą.

Pirmą legendą nagrinėsiu pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso šeštąją knygą, prievolių teisė. Antrąją legendą nagrinėsiu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 220, 219, 222, 223, 24 straipsnius ir pagal Darbo Kodekso 136, 235, BK 682 straipsnius.

Tikslas: įvertinti situaciją, kaip turėtų būti išspręsta byla pagal pirmąją legendą.

Tyrimo problema. AB ,, Nidos bankas „L. Katučio individualiai įmonei ( IĮ ) suteikė 50 000 eurų kreditą. Kredito gavėjas įsipareigojo per vieną mėnesį nuo raštiško pareikalavimo, bet ne ankščiau kaip po ketverių metų nuo sutarties sudarymo dienos pinigus gražinti. Sutarties galiojimo metu L. Katučio IĮ atsakė į visus banko siųstus pranešimus, laiškai buvo siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu adresu. Tačiau pasibaigus ketverių metų terminui, bankui po mėnesio išsiuntus prašymą per mėnesį gražinti kreditą, laiškas grįžo neįteiktas su pašto darbuotojo žyma, kad adresatas nurodytu adresu negyvena. Dar po mėnesio bankas kreipėsi į teimą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jo netenkinti, nes kredito gražinimo terminas nepasibaigęs – jokio banko reikalavimo grąžinti kreditą jis negavęs. Per parengiamąjį teismo procesą paaiškėjo jog prieš pusmetį L. Katučio IĮ persikėlė į kitas patalpas, pakeitė buveinės adreso duomenis Juridinių asmenų registre, bet banko neinformavo. Atsakovas teigė, kad AB ,, Nidos bankas ‚ jeigu veiktų sąžiningai ir protingai, gavęs neįteiktą laišką, turėjo pasidomėti kokie duomenys apie L. Katučio IĮ adresą yra Juridinių asmenų registre ir siųsti naują reikalavimą naują reikalavimą grąžinti kreditą naujuoju skolininko adresu.

CK 6.1 straipsnis. Prievolės samprata

CK 6.2 straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai

CK 6.3 Prievolių dalykas

CK 6.4 Prievolės šalių pareigos

CK 6.52 Prievolės vykdymo vieta

CK 6.53 Prievolių įvykdymo terminas

CK 6.64 Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę

CK 6.208 Įvykdymo trūkumų pašalinimas

Tyrimo problema. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos nutarimu 2014 m. balandžio 13 d. buvo iškelta baudžiamoji byla pagal Baudžiamojo kodekso 220 str. dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius vyr. buhalterei O. Genutienei. O. Genutienės teigimu, jai dirbant UAB ,, Žaliasis kuras“ pagrindinė veika – prekyba naftos produktais. Bendrovės kontrolinį akcijų paketą turintis akcininkas J. Saulaitis, rengiant 2013 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, liepė vyr. buhalterei O Genutienei nurodyti mažesnę pajamų ir pelno sumą, kad reikėtų mokėti mažesnį mokesčių dydį. Ji parengė metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį patvirtino visuotinis akcininkų susirinkimas, pasirašė bendrovės direktorius P. Paulenis ir pateikė Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Vyr. buhalterė buvo sulaikyta, 2014 m. balandžio 13 d. finansinių nusikaltimų tarnyba UAB ,, Žaliasis kuras“ išsiuntė reikalavimą nušalinti vyr. buhalterę O. Genutienę nuo užimamų pareigų iki baudžiamosios bylos pabaigos. UAB ,, Žaliasis kuras“ 2014 m. birželio 15d. atleido vyr. buhalterę O. Genutienę iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą ( už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, numatytą DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte ).

  • Microsoft Word 25 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3425 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audrone
  • Byla
    8 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Byla. (2015 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/byla.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 12 d. 23:44
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo