Camelia vaistinė atsiskaitymų apskaita


Įvadas. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka. Atskaitingų asmenų materialinė atsakomybė. Dokumentai, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis apskaita Uab „Camelia vaistinė“. Uab ,,Camelia vaistinė“ apibendrinimas. Uab ,,CAMELIA VAISTINĖ“ vadama apskaita su atskaitingais asmenimis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.

Tikslas: išanalizuoti atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą UAB ,, Camelia vaistinė“

Uždaviniai: 1) Apibūdinti atskaitingų asmenų atsiskaitymų tvarką.

2) Susipažinti su atskaitingų asmenų materialine atsakomybe.

3) Išanalizuoti kaip vedama apskaita su atskaitingais asmenimis UAB ,,Camelia vaistinė“.

Darbo objektas: Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita UAB ,,Camelia vaistinė“

Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas privalo pateikti buhalterijai dokumentus, pateisinančius išlaidas, kurias padarė komandiruotės metu. Dokumentus provalo per 3 dienas pateikti įmonės administracijai avanso panaudojimo apyskaitą, prodedant prie jos atitinkamus dokumentus apie faktines išlaidas. Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek įmonės, tiek komandiruojamojo asmens vardu, tačiau šie dokumentai turi turėti visus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykioturinys;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisęsurašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų0 raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) irpareigos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 13straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose (pagal 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1263 redakciją (Žin., 2002, Nr. 123-5548)) nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai kasos aparato kvitui neprivalomi. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 13straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai (pagal 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1914 redakciją (Žin., 2003, Nr. 123-5586) neprivalomi ir PVM sąskaitai faktūrai. Be šių rekvizitų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija gali nustatyti papildomus rekvizitus, kurių pagrinduišlaidos pripažįstamos sąnaudomis.

Pvz: vykstančiam į komandiruotę įmonės vadovui buhalterija atskaitingai išmokėjo 1000Lt. Tai turi būti užregistruota sąskaitose:

G. Kalcinskas (2007) vaizduoja taip:

D 272 Kasa (litai) K

D2431 Atskaitingų asmenų skolos K

D2435 Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos 1000Lt

K272 Kasa (litai) 1000Lt

Nagrinėjamoje įmonėje atsiskaitoma su atskaitingais asmenimis tada, kai mokamas darbo užmokestis. Darbuotojas išleidžiamas į komandiruotę, o už viską sumoka įmonė. Esamoje įmonėje dažnai darbuotojai siunčiami į komandiruotes: seminarus: apmokymus: į paskaitas, kuriose fermacininkai supažindinami su naujų vaistų asortimentu. Dabar nagrinėsime pavyzdžius.

Įmonės vadybininkė Lina Kundrotienė vasario menesį siunčiama į 5 dienų trunkančią komandiruotę vasario 6-13 dienomis. Vilniuje. Komandiruotės įsakyme nurodyta, kad ji 5 dienas bus Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje ir jai išduota 660Lt. Grįžusi vadybininkė pateikė dokumentus, įrodančius, kad ji išleido 710Lt. Taigi įmonė jai dar skolinga 50 Lt. (1 priedas Nr.1)

D-2435 660,00

Taip pat toje pačioje įmonėje ,,Camelia vaistinė“ į komandiruotę siunčiama fermacininkė Irutė Jablonskienė. Komandiruotė vyks Kaune. Komandiruotės įsakyme nurodyta, kad ji 4 dienas bus Kaune t.y balandžio 14-18 dienomis. Jai išvykstant išmokamas 410 Lt. Avansas. Grįžusi ji pateikia dokumentus, įrodančius, kad ji išleido 410Lt. (1 priedas Nr.2)

D-2435 410,00

Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas privalo pateikti buhalterijai dokumentus, pateisinančius išlaidas, kurias padarė komandiruotės metu. Dokumentus privalo per 3 dienas pateikti įmonės administracijai avanso panaudojimo apyskaitą, pridedant prie jos atitinkamus dokumentus apie faktines išlaidas. Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek įmonės, tiek komandiruojamojo asmens vardu, tačiau šie dokumentai turi turėti visus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3441 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Camelia vaistinė atsiskaitymų apskaita
    10 - 2 balsai (-ų)
Camelia vaistinė atsiskaitymų apskaita. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/camelia-vaistine-atsiskaitymu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:26
×