Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas


Įvadas. Statybų pramonė. Cemento gamybos pramonė. Naudojamos žaliavos. Ištekliai. Gamybiniai-technologiniai procesai. Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos. Ab „Akmenės cementas“ veikla. Cemento būvio ciklas. Gamtiniai ištekliai. Išsiskiriantys teršalai. Aplinkosauginės problemos. Oro tarša. Oro taršos mažinimas. Žaliavų gavyba ir gavybos poveikis aplinkai. Žaliavų gavybos ir jos poveikio aplinkai mažinimas. Alternatyvių degalų naudojimas cemento pramonėje. Aplinkosaugos teisės aktų apžvalga. Pagrindiniai aplinkos politikos principai. Aplinkos oras ir jo apsauga. Vandens ištekliai ir jų apsauga. Žemės gelmių ištekliai ir jų apsauga. Gamtinių buveinių apsauga. Aplinkos poveikio statiniams analizė. Aplinkos poveikio statiniams uždavinių skaičiavimas. Darniosios gamtonaudos taikymas. Gamtonauda. Gamtonauda AB „Akmenės cementas“. Švaresnės gamybos sprendimai. Švaresnės gamybos sprendimai cemento pramonėje. Aplinkosauginių-ekonominių rodiklių apskaičiavimas. AB „Akmenės cementas“ mokami mokesčiai už gamtos išteklių naudojimą. AB „Akmenės cementas“ mokami mokesčiai už teršalų išmetimą į atmosferą. Kietosios dalelės. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Klestint globalizacijai vis svarbesnį vaidmenį įgyja statybos pramonė, o konkrečiai statybinių medžiagų pramonė. Demografinis sprogimas ir žmonių kelimasis į megamiestus skatina ieškoti aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių sprendimų būdų siekiant palaikyti darnią gyvenamąją aplinką. Cemento gamybos pramonė yra viena iš pagrindinių statybinių medžiagų pramonės rūšių, kuri yra ir pagrindinis aplinkos teršėjas šiltnamio dujomis. Nors pasauliniu mastu yra mažinamas šių teršalų kiekis, įdiegiant naujas technologio proceso schemas ar ieškoma stabilesnių cheminių medžiagų, bet procesas ženkliai prisideda prie klimato kaitos, dirvožemio užterštumo ir neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.

Visose cemento gamybos proceso stadijose susiduriame su neigiamu poveikiu aplinkai. Tai įvairios emisijos, tokios kaip atmosferos tarša kietosiomis dalelėmis, dujomis; triukšmo tarša, įvairios vibracijos. Reikia nepamiršti, kad žaliavų gamybos metu yra sunaikinamos gyvūnijos ir augalijos buveinės, keičiamas kraštovaizdis ir vykdoma vizualinė tarša.

Kalbant apie teisingą aplinkos apsaugos politikos vykdymą, reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip reguliarios investicijos į įrangos atnaujinimą, karjerų rekultivavimas bei floros ir faunos apsauga. Cemento gamybos pramonė turėtų būti susitelkusi į alternatyvių degalų naudojimą, tai leistų dalinai patenkinti gamybos proceso energijos sąnaudų poreikį, bei sumažintų neatsinaujinančių gamtinių išteklių naudojimą.

Darbo tikslas yra įvertinti AB „Akmenės cementas“ įmonės aplinkosaugines problemas ir daromą poveikį statiniams. Išanalizavus AB „Akmenės cementas“ valymo įrenginių veiklą, gamybines schemas ir jų poveikį aplinkai pateikti geriausius pasiūlymus, pritaikant techninius sprendimus, siekiant kuo mažesnio poveikio aplinkai, bei ekonominės ir socialinės naudos cemento gamyboje.

Darbo uždaviniai. Aprašyti statybos pramonės bei AB „Akmenės cementas“ įmonės gamybos metu naudojamas žaliavas, išteklius, gamybinius-technologinius procesus, bei jų metu iškylančias aplinkosaugines problemas. Išanalizuoti AB „Akmenės cementas“ įmonės gaminio būvio ciklą. Apžvelgti ir išanalizuoti aplinkosaugos teisės aktus susijusius su gamtos išteklių naudojimu, oro tarša. Įvertinti aplinkos poveikį statiniams. Išanalizuoti darnios gamtonaudos taikymo galimybes, pasiūlyti švaresnės gamybos sprendimus. Apskaičiuoti AB „Akmenės cementas“ įmonės apslinkosauginius-ekonominius rodiklius. Nubraižyti AB „Akmenės cementas“ įmonės technologinę schemą, gaminio būvio ciklą ir darnios gamtonaudos ar švaresnės gamybos taikymo galimybių shemą.

Statybų pramonė

Tai ypatingai pavojinga pramonės rūšis, kuri apima platų veiklos spektrą, susijusį su pastatų ar inžinerinių tinklų statyba, keitimu ar remontu. Statyba artimai susijusi su transporto ir gamybos sektoriais, ypač technikos, cheminių medžiagų gamyba ir medžio apdirbimu. Svarbiausias statybų subsektorius – statybinių medžiagų pramonė. Šiam subsektoriui taikomas ypatingas aplinkosauginis dėmesys. Tai nepakankamai išplėtota sritis, nors ir didelės tarptautinės įmonės bando skatinti antrinį žaliavų panaudojimą, naujų technologijų diegimą ir energiją taupančių pastatų statybą, bet dėl nepakankamai išplėtoto mokymo (menkos socialinės atsakomybės) darbuotojų suvokimas apie aplinkos saugojimą yra menkas.

Cemento gamybos pramonė yra atsakinga už 5 % pasaulinio antropogeninio anglies dioksido emisijų (Natesan et al. 2003). Cementas yra viena iš seniausių ir plačiausiai naudojamų statybinių medžiagų. Cementas yra pagrindinė statybinė medžiaga, naudojama pastatų ir civilinių statinių statybai. Cemento pramonės gamybos apimtis tiesiogiai siejasi su bendra statybos verslo padėtimi, todėl gerai atspindi bendrąją ekonominę padėtį. Sekančiuose poskyriuose bus aptarta AB „Akmenės cementas“, „CEMEX“ ir „Lafarge North America“ įmonių gamybiniai-technloginiai cemento gamybos procesai, jų metu naudojamos žaliavos, ištekliai bei

Šlakas – anglies deginimo liekana. Gali būti ir yra naudojamas kaip užildas vietiniams keliams išlyginti, taip pat kaip statybinė ar šiltinimo medžiaga. Šlake randami sukoncentruoti radionuklidai, kurių juonizuojančioji spinduliuotė gali neigiamai veikti žmonių sveikatą ir aplinką.

Aliuminio oksidas - cheminis junginys iš aliuminio ir deguonies, kurio cheminė formulė yra Al2O3. Tai molžemis, baltos spalvos miltelių pavidalo. Sunkiai lydosi, labai kietas. Gamtoje randamas korundo pavidalu (už jį kietesnis tik deimantas). Netirpsta ir nereaguoja vandenyje. Iš aliuminio oksido gaminami šlifavimo diksai, gąlastuvai ir t.t

Klintis paprastai yra randama nuosėdinių uolienų pavidalu ir sudaro apie 10 % bendro tūrio visų nuosėdinių uolienų. Kalkakmenis yra dalinai tirpus, ypač gerai tirpsta rūgštyse, tai sąlygoja paviršinę eroziją ir karstinių procesų formavimąsi. Jis mažiau atsparus nei vulkaninės kilmės uolienos, bet yra atsparesnis už dauguma kitų nuosėdinių uolienų. Dažniausiai randamas regionuose su kitomis nuosėdinėmis uolienomis, tokiomis kaip molis. Didžiausias karjeras yra Rodžerso mieste, Mičigane JAV. Kokybiškos klinties resursai nesibaigs dar bent kelis dešimtmečius, tai nuosėdinė uoliena, kurios žvalgyba yra nesudėtinga, o ištekliai greitu metu neišseks.

  • Aplinka Kursinis darbas
  • Microsoft Word 903 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (13508 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rasa
  • Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas. (2015 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/cemento-pramones-aplinkosauginis-ekonominis-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 16:03
×