Centrinis bankas


Centrinis bankas referatas. Lietuvos bankas 1922-1940 m.. Lietuvos centrinis bankas diplominiai. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Kredito istaigu prieziura speros. Federaline rezervu sistema istorija. Centriniai bankai speros. Bankai referatas. Lietuvos centrinio banko valdymą. Bankų sistemos refe.

Centrinis bankas ir jo vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas VVP aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai. Naudota literatūra (šaltiniai).

Lietuvos bankas yra Lietuvos respublikos centrinis bankas, kurio pagrindinis tikslas - siekti kainų stabilumo. Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos respublikos vyriausybės be- išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką.

- kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams.

- renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, josLietuvos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, trys jo pavaduotojai ir septyni nariai.

Lietuvos banko darbą organizuoja valdybos pirmininkas. Lietuvos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria seimas prezidento teikimu. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius devyneriems metams skiria prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu. Lietuvos banko valdyba, išskyrus pirmininką ir vieną pirmininko pavaduotoją, atnaujinama trečdaliu kas treji metai.

Einamuosius Lietuvos banko reikalus tvarko dešimt departamentų: pinigų politikos, rinkos operacijų, kredito įstaigų priežiūros, tarptautinių ryšių, atsiskaitymų centras, kasos, apskaitos, informacinių technologijų, ūkio, vindikacijos. ; penki savarankiški skyriai (vidaus audito, juridinis, organizacijos ir personalo, benpinigų politikos - formuoja Lietuvos banko pinigų politikos strategiją, kuria ir tobulina Lietuvos banko pinigų politikos pkredito įstaigų priežiūros - prižiūri, ar kredito įstaigos vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus bei tarptautinius rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkystės standartus.

Tarptautinių ryšių - užtikrina Lietuvos banko dalyvavimą Lietuvos pasirengimo narystei europos sąjungos procesuose, Lietuvos banko atstovavimą tarptautinėse institucijose.

Atsiskaitymų centras - užtikrina tarpbankinės lėšų pervedimo bei atsiskaitymų sistemos funkcionavimą, nuolatinį jos tobulinimą.

Kasos - užtikrina kokybiškų ir saugių grynųjų pinigų išleidimą ir susidėvėjusių išėmimą iš apyvartos, komercinių binformacinių technologijų - rengia ir įgyvendina banko informacinių technologijų strategiją, administruoja banko informacines sistemas.

  • Microsoft Word 91 KB
  • 2016 m.
  • 26 puslapiai (8667 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anupras
  • Centrinis bankas
    10 - 1 balsai (-ų)
Centrinis bankas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/centrinis-bankas.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 25 d. 14:46
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo