Charakteris ir temperamentas referatas


Charakteris ir temperamentas referatas.

Darbo tikslas: remdamasis įvairių mokslininkų mintimis, išsiaiškinti, kas yra asmenybė, charakteris ir temperamentas.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti kas būdinga asmenybei;

Išsiaiškinti asmenybių tipus pagal temperamentą;

Apžvelgti charakterio struktūrą, bruožus bei jo formavimąsi;

Asmenybės struktūra. Psichinę asmenybės struktūrą Z.Froidas siūlė skirstyti į pasąmonės (id),sąmonės (ego) ir savimonės (super ego) postruktūres.Šiuo metu neofroidistinėje psichologijoje, priimant tik bendrą Z.Froido schemą, pirmiausia yra išskiriama aktyvioji, impulsyvioji, instinktinė asmenybės pusė (“I”). Antrąją asmenybės struktūrinę dalį sudaro normatyvioji asmenybės pusė, pasireiškianti kitų žmonių reikalavimų supratimu ir vidine kontrole. Ši “mane”(“me”) vadinama asmenybės dalis kontroliuoja, apriboja ir nukreipia impulsyviąją asmenybės veiklą. Trečiasis asmenybės komponentas –“pats”(“self”) susidaro iš impulsyviosios – instinktinės ir normatyviosios – reguliuojančiosios asmenybės pusių sąveikos ir išreiškia veikiančios asmenybės savitumą.

Poreikių yra daugybė, nes žmogui gali visko prireikti.Psichologų jie įvairiai klasifikuojami. Pagal kilmę poreikius skirstome į gamtinius ir kultūrinius. Gamtinius poreikius laikysime tuos, be kurių patenkinimo žmogus negalės egzistuoti, kaip ir kitos gyvos būtybės(poreikis maistui, tam tikrai temperatūrai, priešingos lyties asmenims ir t.t.). Kultūriniai poreikiai susiformavo žmonių visuomenėje. Jie yra skirtingi,nes priklauso nuo grupių, kuriose gyvena asmenybė,kultūrinių tradicijų (drabužių ir papuošalų mados, bendravimo stereotipai, religinės apeigos ir kt.).

Taip suprasdami asmenybę,jai priskiriame tokius požymius:

Tai parodė,kad savo jėga melancholikai yra silpni,savo pusiausvyra cholerikai yra nepusiausviri, paslankume – flegmatikai nepaslankūs, o sangvinikai – paslankūs.

Choleriko trūkumai: 1) puikybė (yra labai geros nuomonės apie save, labai užsispyręs, laikosi savo įsitikinimų net tada, kai jie yra neteisingi,per daug pasitiki savimi ir todėl atstumia pagalbą, dažnai niekina kitus, būna labai ambicingas,sugėdintas greitai įsižeidžia); 2) pyktis ir rūstumas (kai cholerikui kas nors prieštarauja ar priešinasi, supykęs gali būti neteisingas); 3) apsimetinėjimas ir veidmainiavimas (nenori prisipažinti, kad buvo nugalėtas); 4) širdies kietumas ir nejautrumas (cholerikas yra proto žmogus, sakoma, kad jis turi dvi galvas ir nė vienos širdies). Savimyla, kartais šykštus, kiti gali jo nemėgti dėl polinkio vadovauti, pasipūtimo.

Kokios saviauklos turi imtis cholerikas. Jam reikia pratintis viską nuodugniai pažinti ir gerai apgalvoti. Tai gali paskatinti jį siekti Dievo, pažinimo, gėrio. Cholerikas turėtų įprasti kasdien prašyti Dievo, likimo ir žmonių, kad padėtų nuolat kovoti su savo puikybe ir pykčiu.

Į ką kreipti dėmesį, auklėjant choleriką. Reikia stengtis gerai jį išmokslinti, kad galėtų gerai panaudoti sugebėjimus, pabandyti taip jį nuteikti, kad laisva valia pats auklėtųsi. Labai svarbu choleriškam vaikui duoti gerų minčių, priminti jo gerą valią, garbės jausmą, sužadinti bjaurėjimąsi žemais dalykais,paaiškinti, kas yra laikinoji ir amžinoji laimė, ir taip jį palenkti, kad pats, auklėtojo patariamas, taisytų savo ydas. Neverta cholerikui įsakinėti ir nurodinėti, yra tik vienas kelias – logiškais, protingais argumentais įrodinėti ir aiškinti.

Įspūdžius jis išgyvena greitai ir smarkiai,greitai ir stipriai į juos reaguoja veikdamas, tačiau ne ilgai tie įspūdžiai sieloje lieka.

Sangviniko trūkumai: 1) tuštybė ir savimeilė (labai mėgsta būti giriamas, todėl jį galima į dideles nuodėmes nuvesti); 2) polinkis meilikauti,pavydėti, su kuo nors lenktyniauti; 3) polinkis mėgautis gyvenimo malonumais; 4) nerūpestingas,neatsargus; 5) nemėgsta siekti dorybių, kurios reikalauja pastangų.

Į ką sangvinikas turi kreipti ypatingą dėmesį, imdamasis saviauklos. Pirmiausia jis turi išmokti gerai apmąstyti ir žemiškus, ir dvasiškus dalykus, daugiau vadovautis žiniomis ir protu negu pirmu impulsu. Sangviniko išsigelbėjimas – susitelkimas, susikaupimas. Jam ypač svarbu būti geroje aplinkoje, gerų žmonių mokomam. Reikia jam ir dienotvarkės, ir tam tikrų ritualų – to, kas padeda gyvenimą padaryti tvarkingą ir pastovų. Jis turi lavinti savo geruosius bruožus – artimo meilę, klusnumą, tvirtumą,linksmumą – ir visada stengtis nugalėti tuštybę, savimeilę, lengvapėdiškumą, norą ieškoti malonumų,paviršutiniškumą ir ypač nepastovumą. Sangvinikui auklėtojas turėtų vadovauti, nuolat reikalauti, kad baigtų pradėtus darbus, per daug netikėti jo pažadais ir kontroliuoti. Reikia prisiminti, kad sangvinikas nelinkęs saugoti paslapčių, todėl ne iš kart juo galima pasitikėti.

  • Microsoft Word 38 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4935 žodžiai)
  • Justina
  • Charakteris ir temperamentas referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Charakteris ir temperamentas referatas. (2016 m. Sausio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/charakteris-ir-temperamentas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 21:08
×