Chematologija


Duokite žalios naftos apibrėžimą , apibūdinkite naftos fizikines savybes. Paaiškinkite biogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Paaiškinkite abiogeninę naftos atsiradimo hipotezę. Apibūdinkite elementinę naftos sudėtį. Kokie angliavandeniliai priskiriami alkanų grupei ? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro ? Kokios jų pagrindinės savybės ? Kokie angliavandeniliai priskiriami cikloalkanų grupei ? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro ? Kokios jų pagrindinės savybės ? Kokie angliavandeniliai priskiriami arenų grupei ? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro ? Kokios jų pagrindinės savybės ? Kas yra fizikiniai naftos perdirbimo metodai ? Kokios frakcijos gaunamos iš naftos atmosferinio distiliavimo būdu ? Apibūdinkite vakuuminio distiliavimo metodą. Kokios yra gaunamos frakcijos ? Kas yra katalitinis ir terminis krekingai ? Duokite apibrėžimą. Kas yra riformingas ? Duokite apibrėžimą. Kas yra hidrinimas ? Duokite apibrėžimą. Kas yra polimerizacija ? Duokite apibrėžimą. Kokie jūriniai degalai vadinami distiliatais ? Kokios yra distiliatų markės pagal ISO 8217 2010 standartą ? Kokie jūriniai degalai vadinami likutiniais ? Kokios yra jų markės pagal ISO 8217 2010 standartą ? Ką reiškia sutrumpinimai mdf , mgo , ddo , bdo , ifo , if , bfo ? Kas yra mišinio stabilumas ? Kaip stabilumas nustatomas “ dėmės ” metodu ir kokie yra stabilaus mišinio požymiai ? Paaiškinkite žemos temperatūros korozijos mechanizmą. Paaiškinkite aukštos temperatūros korozijos mechanizmą. Išvardinkite , kokias pagrindines funkcijas vykdo tepalai , panaudojami mechanizmuose ? Kaip pagal agregatinę būseną yra skirstomos tepimo medžiagos ? Kaip pagal žaliavos rūšį yra skirstomi tepalai ? Kaip pagal paskirtį yra skirstomi tepalai ?


Nafta (angl. oil, crude oil, petroleum) yra skystas degus gamtinis angliavandenilių mišinys su sieros, deguonies, azoto ir metalų priemaišomis.

naftos viršutinis šilumingumas, rodantis, kiek šilumos išsiskiria sudeginus vieną medžiagos kilogramą Q = 41÷46 MJ/kg

Abiogeninė, arba neorganinės kilmės, hipotezė aiškina, kad nafta susidarė iš paprastų pradinių neorganinės kilmės medžiagų. Vanduo (H2O), reaguodamas su giluminiuose sluoksniuose esančiais sunkiųjų metalų karbidais (metalų ir anglies junginiais), veikiant aukštai temperatūrai ir slėgiui, formavo angliavandenilius. Laikui bėgant dėl mažesnio susidarančių angliavandenilių tankio jie kilo arčiau žemės paviršiaus. Karbidų ir vandens reakcijų pavyzdžiai:

0,02–0,03 % įvairių metalų (vanadžio V, geležės Fe, nikelio Ni, natrio Na ir kt.).

Ką parodo naftos produktų 100 H/C santykis, dydžių pvz.? Kaip keisis produktų tankis ir šilumingumas didėjant 100 H/C santykiui?

Žinoma, kad deginant degalus šiluma išsiskiria kuro vandeniliui ir angliai chemiškai reaguojant su oro deguonimi. Vandenilis turi mažesnę atominę masę ir didesnį šilumingumą. Vandenilis yra labai degus. Jis dega esant net mažesnei kaip 4 proc. koncentracijai ore. Todėl kuro savybės labai priklauso nuo vandenilio ir anglies santykio jame.

Kuro savybėms apibūdinti naudojamas procentinis vandenilio ir anglies masių jo sudėtyje santykis H/C arba procentinė šio santykio išraiška – 100 H/C.

Pvz., žalios naftos H/C santykis būna intervale 13÷15. Benzino frakcijos H/C santykis yra didesnis – 17÷18, kas rodo, kad joje yra daugiau vandenilio ir mažiau anglies, dėl to šios frakcijos tankis yra mažesnis, o šilumingumas didesnis.

Sunkiųjų naftos frakcijų H/C santykis yra mažesnis – 9÷12

Kokie angliavandeniliai priskiriami alkanų grupei? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro? Kokios jų pagrindinės savybės?

Alkanai su 1–4 anglies atomais molekulėje normaliomis sąlygomis yra dujos, alkanai su 5–15 anglies atomais – skysčiai, alkanai su daugiau nei 16 anglies atomų molekulėje – kietieji angliavandeniliai (parafinai), ištirpę naftoje. Mažėjant temperatūrai, parafinai išsiskiria iš naftos, kristalizuojasi ir gali sukelti problemų užsikimšus filtrams ir pan. Sunkiausiose naftos molekulėse gali būti iki 70 anglies atomų ir daugiau.

Kokie angliavandeniliai priskiriami cikloalkanų grupei? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro? Kokios jų pagrindinės savybės?

Kokie angliavandeniliai priskiriami arenų grupei? Duokite pvz. Kokią naftos dalį sudaro? Kokios jų pagrindinės savybės?

Naftos apdorojimo metodai, kurių taikymo metu naftos angliavandenilių molekulių struktūra nesikeičia, dar vadinami fizikiniais naftos apdorojimo metodais. Metodai, kuriuos taikant keičiasi molekulių struktūra, priskiriami prie cheminių apdorojimo metodų.

Naftos perdirbimas skirstomas į pirminį (atmosferinis ir vakuuminis distiliavimas) ir antrinį (krekingas, riformingas ir kt.).

Vakuuminis distiliavimas atliekamas esant sumažintam iki 8–11 kPa slėgiui. Tokiame slėgyje mazuto angliavandenilių garavimo temperatūra mažėja žemiau jų molekulių skaidymosi temperatūros, ir angliavandeniliai garuoja išvengdami destrukcijos. Todėl šis apdorojimo metodas priskiriamas prie fizikinių. Po vakuuminio distiliavimo iš likutinės atmosferinio distiliavimo frakcijos gaunamos tokios frakcijos:

Katalitinis ir terminis krekingai, visbrekingas – veikiant aukštai temperatūrai, dideliam slėgiui (iki 10 MPa) ir katalizatoriams (katalitinis krekingas), sunkesnieji angliavandeniliai skaidomi į lengvesniuosius. Taip yra didinama lengvesnių frakcijų (benzino) išeiga.

Distiliatai (angl. marine distillate fuels) – jūriniai distiliatai (angl. marine distillate fuels) – tai mažo klampumo degalai. Šios grupės degalų kinematinis klampumas 40 ºC temperatūroje yra intervale nuo 1,4 iki 11,0 mm2/s, kur 1 mm2/s = 1cSt. Jūriniai distiliatai gaminami iš lengvųjų atmosferinio arba vakuuminio distiliavimo frakcijų (gazolio). Pagal tarptautinį standartą ISO 8217:2010, šiai degalų grupei priklauso 4 degalų markės: DMX, DMA, DMZ, DMB (priedas). Degalų sutrumpintas žymėjimas DM reiškia „jūriniai distiliatai“

  • Chemija Konspektas
  • Microsoft Word 72 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3483 žodžiai)
  • Martynas
  • Chematologija
    10 - 2 balsai (-ų)
Chematologija. (2016 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/chematologija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 07:55
×