Chemijos konspektai

256 dokumentai
Chemija 10 klasei
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos savybės. Sieros ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 04 06
Organine chemija konspektas
Organinė chemija. Organinių junginių sandara, klasifikacija. Alifatiniai angliavandeniliai. Sotūs angliavandeniliai – alkanai. Nesotūs angliavandeniliai – alkenai. Vertingesnieji alkenai. Dienai. Nesotieji acetileniniai angliavandeniliai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2014 11 14
Chemijos egzamino teorijos konspektas
Chemijos paruoštukė. VGTU pirmo kurso chemijos konspektas pagal egzamino temas. Vandens chemija. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Galvaniniai elementai. Statybinės rišamosios medžiagos. Korozija. Stambiamoliakuliniai junginiai. Druskų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 28
Metalai - cheminės ir fizikinės savybes, metalų gavimas
Metalai. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Lydiniai. Korozija. I a grupės metalai (natris ir kalis). Paplitimas gamtoje. Gavimas. Panaudojimas. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Svarbiausi junginiai. Ii a grupės metalai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 28
Chemijos konspektas VGTU
Chemijos dalyko temos statybos fakulteto studentams. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai ir jų savybės. Vandens chemija. Koloidinės sistemos. Stambiadispersinės sistemos. Neorganinės rišamosios statybinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2012 03 06
Chemija 8 klasei konspektas
Sąvokos. Chemija. Natūralios ir sintetinės medžiagos. Atomai. Molekulės. Jonai. Medžiagų savybės. Tankis. Jutimo organai. Saugus darbas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 04 11
Vitaminai konspektas
Kokios kilmės medžiagos yra vitaminai? Kuo svarbūs žmogaus organizmui? Kaip skirstomi vitaminai? Kokius vitaminus priskirsime tirpiems vandenyje? Vitaminas B1 (tiaminas, antineuritinis). Vitaminas B2 (riboflavavinas, augimo vitaminas). Vitaminas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 04 14
Druskos, rūgštys, hidridai, hidroksidai, oksidai, jų savybės
Chemija. Neorganinių junginių klasės. Vieninės medžiagos. Alotropinės atmainos. Oksidų klasifikavimas, gavimas, savybės. Oksidų pavyzdžiai. Gavimas. Termiškai skaidant druskas (karbonatus, nitratus), netirpius hidroksidus, rūgštis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 08 05
Bendrosios chemijos konspektas
I. Pagrindinės chemijos sąvokos, cheminiai junginiai, reakcijos,. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminiai ryšiai. Cheminiai junginiai. Cheminės reakcijos. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminiai ryšiai. Cheminių procesų teoriniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 11 17
Biochemija konspektas (3)
Angliavandenių bendra charakteristika funkcijos. Tolerancijos mėginio tyrimas. CD klinikinis vertinimas. Angliavandenių apykaitos reguliavimas. Baltymų apykaitos bendra charakteristika , funkcijos , apykaitos reguliavimas. Amino rūgščių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 10 06
Vandens savybės ir kokybės rodikliai
Vandens savybės ir kokybės rodikliai. Vandens savybės. Vandens norminiai dokumentai. Geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai. Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai. Geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai. Vandens ekologinė ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 10 26
Biochemijos konspektas
Angliavandeniai. Glikogenas. Chitinas. Riebalai ir vaškai. Riebalų oksidavimo reakcijos. Riebaluose tirpūs vitaminai. T. T. Angliavandeniai - labiausiai paplitę organiniai junginiai. Angliavandeniai sudaro 80% sausosios augalų masės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 83 puslapiai
2012 08 16
Chemijos 1 kurso egzamino atsakymai
Klausimas Druskų hidrolize. Druskų skirstymas pagal elgesio pobūdį vandenyje. Ch3coona aq )( na + ch3coo. Ch3coo – + h2o ch3cooh + oh – ch3coona + h2o = ch3cooh + naoh. Susidaro didesnė hidroksido. Nei oksonio. Nh3 hcl. Nh4cl aq ) ( nh + ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2016 03 22
Konspektas chemijos egzaminui
Įvadas. Cheminė termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpalai. Elektrolitų tirpalai. Neelektrolitų tirpalai. Oksidacija ir redukcija. Vanduo. Metalai. Metalų korozija. Elektrochemijos pagrindai. Elektrolizė. Atomas. Molekulių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 12 03
Chemijos formulės
Tankis. Medžiagos tankis. Medžiagos masė. Medžiagos tūris. Masės dalis. Grynos medžiagos masė. Tirpalo arba mišinio masė. Molis. Elemento masės dalis. Masės dalis. Molinė koncentracija. Molių skaičius. Tirpalo tūris. Reakcijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 09 19
Geras chemijos konspektas
5a grupės elementams būdingesnis teig. Oks. Laips. Perioduose oks. Savybės stiprėja iš kairės į dešinę, didėjant elektro neigiamumui. Aminai. Azotas. Azoto rūgštis. Mineralines trąšos. Azoto trąšos. BAZĖS. Rūgštys. Baziniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 09 30
Organinės chemijos savybės
Alkanai. Cikloalkanai. Alkenai. Alkadienai. Alkinai(etilenai). Benzenai. Alkoholiai. Polihidroksiliai alkoholiai. Fenoliai. Aldehidai.
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 10
Chemija Rūgštys, bazės ir druskos
Rūgštys. Rūgštinėmis. Rūgštis. Rūgščių pvz. Rūgštys reaguoja su. Rūgštiniai oksidai reaguoja su. Bazės (hidroksidaiDruskos. Druskų gavimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 02 15
Alkenai
Alkenai. Hibridizacija. Kampai. Izomerijos rūšys. Alkenų fizinės savybės. Cheminės savybės. Kovalentinio ryšio skilimas. Jonas kuriame teigiamą. Alkenuose. Alkenų gavimas. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 02 20
Sieros junginių savybės
Sieros junginių savybės. Sieros junginiai. Vandenilio sulfidas. Sieros (IV) oksidas. Sieros (VI) oksidas. Formulė. Agregatinė būsena. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas (reakcijų lygtys). Poveikis aplinkai ir žmogui. Naudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 04 22
Alkanų savybės
Alkanų savybės. Alkanų bendroji formulė yra. Vienas iš šių junginių nėra metano homologas. C4H10 ir C5H12 vienas kitam yra. Metano homologai yra. Medžiagos, kurių molekulės susideda iš tokio pat skaičiaus tokių pat atomų, bet turi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 09
Atomo sandara. Konspektas
Chėminių medžegų sudėtis. Atomo sąvoka. Atomas. Elektrono istorija. Protono istorija. Neutronas. Elementarioji dalelė. Jonas. Elementų paplitimas žemės plutoje. Izotopai. Pavojingos cheminės medžiagos. Radioaktyvumas. Cheminiai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2011 01 12
Organinės rišamosios medžiagos
Organinės rišamosios medžiagos. Organinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Bitumai ir degutai. Pagrindiniai bitumo techniniai parametrai. Bitumo kokybės rodikliai. Bitumo sudėtis. Bitumo gavyba. Bitumo panaudojimas. Bitumo gaminiai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2012 01 10
Cheminė kinetika
Cheminė kinetika. Negrįžtamųjų reakcijų greitis. Reakcijų mechanizmas ir molingumas. Reakcijų molingumas. Sudėtinga reakcija yra tokia, kuri susideda iš kelių paprastų reakcijų. Homogeninių reakcijų greičio priklausomybė nuo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2015 03 18
Kavos sudėtis
Įvadas. Kavos cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Kavos cheminė sudėtis. Kavos maistinė vertė. Angliavandenis – celiuliozė. Riebalai. Baltymai. Vanduo. Rugštys. Vartojamosios savybės. Prekinis kavos asortimentas. Kavos paruošimas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 04 11
Metalų cheminės savybės konspektas
Metalų cheminės savybės. Labai aktyvūs aktyvūs mažai aktyvūs pasyvūs. Visų metalų , esančių įtampos eilėje į dešinę. Metalų reakcijos su nemetalais. Metalų reakcija su vandeniu. M + h2o ( oh x + h. M + h2o → mo + h2 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 03 30
Jonų atpažinimas
Jonų atpažinimo reakcijos. Nustato-masis. Jonas. Reagentas ar. Jonas jam. Atpažinti. Reakcijos pavyzdys. Reakcijos požymis. Indikatorius – medžiaga keičianti spalva rūgštiniuose ar baziniuose tirpaluose. Organinių medžiagų atpažinimo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 03 28
Heterogeninės sistemos
Heterogeninės sistemos. Dispersinės sistemos. Dispersinės sistemos supančioje aplinkoje. Dispersinių sistemų klasifikacija. Dispersinių sistemų gavimo metodai. Dispersinių sistemų valymas. Dispersinių sistemų kinetinės savybės. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2015 04 27
Analizinė chemija. Kokybinė analizė
Įvadas. Analizinių operacijų atlikimo technika. Katijonų skirstymas į analizines grupes rūgščių – bazių metodu. Katijonų analizė. Kalio jonų radimas. Bario jonų radimas. Kalcio jonų radimas. Bario ir kalcio atskyrimas nuo pirmos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2016 07 29
Cheminiai elementai IVa grupė
Iva grupė. Anglis. Alotropinės atmainos ir jų fizikinės savybės. Deimantas. Grafitas. Fulerenas. Bronziniai kristalai. Karbinas. Mažai ištirtas. Anglis – nemetalas. Oksidacijos laipsnis junginiuose. Anglis sudaro. Visų anglies ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2013 03 17
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo