Chemijos konspektai (3)

244 dokumentai
Analizinės chemijos pagrindai
Svorio analizė ir metodai. Tūrio analizė ir metodai. Spektrofotometrine analize ir metodai. Potenciometrinis titravimas? Konduktometrine analizė. Chromatografinė analizė ir metodai. Elektroforezinė analizė. Švaraus ir labai švaraus vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 02
Atomo sandara (2)
Erdvės dalis, kurioje rasti elektroną yra didžiausia tikimybė, vadinama elektrono orbitale. Valentiniai elektronai - elektronai, orbitalėse turintys didžiausią energiją.Periodai - periodinės elementų lentelės horizontalios eilės, grupės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 27
Biochemijos konspektas (4)
Kreatinas tinka ne visiems. Faktas.Biocheminiai tyrimai ir jų diagnostinė reikšmė. ( šlapimas, kraujas, )Sėkmingas teisingas gydymas reikalauja teisingos diagnozės. Teisinga diagnozė - suminis rezultatas mokslinių žinių, ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 78 puslapiai
2016 05 11
Chemija Lastelės A lygis
Reikalingos sąvokos. Organizmų cheminė sudėtis. Gyvųjų organizmų cheminė sudėtis. Neorganinės medžiagos. SVARBIAUSI LĄSTELĖS KATIJONAI (mineralinės medžiagosOrganinės medžiagos. Angliavandeniai (cheminė sudėtis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2014 11 19
Chemija o2 ir h2
Sąvokos izotopai, alotropinės atmainos, taurusis metalas, degimas,katalizatorius,fermentas,distiliavimas. O ir H atomo sandara pagal periodinę elementų lentelę. Izotopo sandara(protonai,elektronai neutronai) pagal duotą simbolį, vandenilio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 11 11
Chemijos egzamino konspektas
Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas. Absoliučioji ir santykinė masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 03 22
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas. Modulių įgyvendinimas. Žmogaus buities chemija. Ilgalaikis planas (17 val.). Pamokų ciklo „Švaros priemonės“ trumpalaikio plano pavyzdys (5 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2013 12 19
Halogenų gavimas
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcijos su metalų oksidais (mainų r.). Reakcijos su hidroksidais (neutralizacijos r.). Reakcijos su karbonatais (mainų r.).
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 09
Teršalai maiste
Didelį nerimą mums turėtų kelti teršalų – sunkiųjų metalų, pesticidų, nitratų, hormonų ir antibiotikų likučiai maisto produktuose, nes jų poveikis sveikatai visiems gerai žinomas. Juokaujama, kad šiais laikais vaisiuose ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 15
Cheminių reakcijų tipai
Jungimosi reakcija. Skilimo reakcija. Pavadavimo reakcija. Mainų reakcija. Oksidacijos – redukcijos reakcijos. Pagal grįžtamumą reakcijos skirstomos. Reakcijos, kuriuose nurodomas šiluminis efektas, vadinamos termocheminėmis reakcijosmis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 03 25
Dirvožemis augalų mityba trąšos
Dirvožemio savybės, tyrimo metodai. Augalų mitybos pagrindai. Trąšos. Agrochemijos mokslas. Augalų mitybos pagrindai. Augalų cheminė sudėtis. Įvairių elementų reikšmė augalų mityboje. Augalų mitybos būdai. Dirvožemis ir jo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2015 10 30
Elektrolitų tirpalai
Elektrolitų tirpalai. Izotoninis koeficientas. Elektrolitų disociacijos laipsnis, konstanta. Ryšys tarp disociacijos laipsnio ir disociacijos konstantos (ostvaldo elektrolitų tirpalų skiedimo dėsnis). Elektrolitai – medžiagos, kurių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Esteriai
Esteriai Esteriai. Bendroji formulė. Susidarant esteriams deguonies atomas ateina iš alkoholio. Esterių pavadinimai sudaromi taip. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Muilo gamyba. Sintetinės skalbimo priemonės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 05 11
Fizikinės chemijos egzamino konspektas
Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros Arenijaus lygtis ir koks grafikas sudaromas siekiant apskaičiuoti jos parametrus. Gibso fazių taisyklė lygties išraiška , lygties parametrai ir jų fizikinė prasmė nubraižyti vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2019 01 14
Glikolizė konspektas
Glikolizė konspektas. Pirmoji glikolizės stadija. Antroji glikolizės stadija.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 03 24
Lantanidai
Lantanidai. Aktinidai. Lantanas. Ceris. Prazeodimis. Neodimis. Prometis. Samaris. Europis. Gadolinis. Terbis. Lantanidai – (iš lantano ir gr. Eidos – pavidalas) – 4f šeima iš 14 elementų, turinčių e.n. 58-71 ir esančių D. Mendelejėvo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 01 09
Metalų apdirbimas
Metalų terminis apdirbimas. Užgrūdinamumas ir įgrūdinamumas. Pagrindinis grūdinimo tikslas - kuo daugiau padidinti plieno kietumą bei stiprumą. Grūdinant skirtingus plienus tomis pačiomis sąlygomis, gaunamas skirtingas rezultatas. Metalų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 12 02
Metalų elektrodinis potencialas
Vandenyje metalą veikia polinės vandens molekulės ir metalo jonai iš paviršiaus pereina į tirpalą. Prie metalo susikaupę teigimi metalo jonai tirpalą įelektrina teigiamai. Tarp metalo ir tirplo atsiradęs potencialų skirtumas yra ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 14
Neorganinių medžiagų klasės
Neorganinių medžiagų klasės. Hidridai – binariniai elementų junginiai su vandeniliu. Hidridų savybės. Vieninės medžiagos. I A grupė. II A grupė. Halogenai –VII A grupės elementai. Halogenų cheminio aktyvumo palyginimas. VIII A ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 81 puslapis
2013 12 09
Oksidacijos laipsnis
Oksidacijos laipsnis. Svarbiasi oksidatoriai ir reduktoriai. Oks. -red. Reakcijų lygčių sudarymas rūgščioje, neutralioje, šarminėje aplinkoje. Oksidatorius- yra ta dalelė, kuri prisijungia elektronus, redukuojasi. Oksidatorius – yra ta ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Organinės chemijos konspektas: karboksirūgštys, alkoholiai, ketonai, aldehidai
Karboksirūgštys. Lakmusas nusidažo raudonai. Organiniai junginiai. Bendroji formulė. Fizikinės savybės. Pramonėje. Gavimas. Cheminės savybės. Kitos karboksirūgštys. Metano rūgštis pasižymi 2 savybėm. Nesočiosios riebalų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 04 09
Pagrindinis bendrosios chemijos konspektas
Neorganinių junginių nomenklatūra. Elementai ir vieninės medžiagos. Oksidas , nitridas , sulfidas. Ozonidas , azidas , acetilidas. Geležies II oksidas. Sieros , azoto , fosforo rūgštys. Μ -. Deguoninių rūgščių druskų. Bis -, tris ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2017 04 10
Polimerai ir elastomerai
Makromolekulių konfigūracija ir konfigūracinių lygmenų hierarchija. Makromolekulių konformacija ir konformacinių lygmenų hierarchija. Konformacijos lygmenų hierarchija. Sąveikos tarp makromolekulių ar jos fragmentų rūšys ir jų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 05 17
VIIB grupes elementai
Vii b grupės elementai mn, tc, re. Iš šių metalų labiausiai paplitęs ir chem. aktyvus Mn, nes tik jo potencialas < 0. Oks.l. +2, +4, +6, +7, kartais +3. Techneciui ir reniui visi nuo +2 iki +7. Tc gamtoje nesutinkamas ir gaunamas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 14
Chemijos kolis
Medžiagos sandara. Atomo sandara. Jonizacijos energija. Chem. Jung. Ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Cheminė ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 03 15
Chemijos konspektas (2)
Kadangi stambios molekulės negali praeiti pro žarnyno sieneles, virškinimo metu jos suskaidomos iki smulkesnių. Maiste esančios medžiagos netinkamos organizmui įsisavinti ir netgi gali būti kenksmingos pvz. Baltymai. Virškinimas – tai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 05 28
Chemijos pagrindai konspektas
Druskos skirstomos į 4 grupes. Hidrolizės laipsnis priklauso nuo. PH ir pOH ryšis išreiškiamas lygybe. Vadinamas indikatoriaus spalvos kitimo intervalu. Dažniausiai naudojami indikatoriai. Vandens fizikinė savybės. Cheminės vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 09 24
Cheminė kinetika konspektas
Cheminė kinetika. Cheminių reakcijų klasifikavimas. Sudėtinės reakcijos. Grandininės reakcijos. Cheminės reakcijos greitis. Tikrasis reakcijos greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Cheminės reakcijos greičio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2016 06 18
Cheminės kinetikos pagrindai - konspektas
Homogeninių reakcijų kinetika. Reakcijos greitis. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pirmojo laipsnio reakcijos. Antrojo laipsnio reakcijos. Trečiojo laipsnio reakcijos. Nulinio laipsnio reakcijos. Reakcijos laipsnio nustatymas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2018 06 04
Dezoksiribonukleino rūgštis
Dezoksiribonukleino rūgštis (dnr) - nukleino rūgštis, esanti kiekvienoje gyvoje ląstelėje, daugiausia jos branduolyje. Joje (jos azotinių bazių sekoje) yra tripletiniu kodu užkoduota genetinė informacija, kuri perduodama dalijomosi metu ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo