Chemijos konspektai (3)

233 dokumentai
Chemijos egzamino konspektas
Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas. Absoliučioji ir santykinė masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 03 22
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas
Chemijos modulių programos 9-10 kl. įgyvendinimo metodinių rekomendacijų pristatymas. Modulių įgyvendinimas. Žmogaus buities chemija. Ilgalaikis planas (17 val.). Pamokų ciklo „Švaros priemonės“ trumpalaikio plano pavyzdys (5 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2013 12 19
Cheminės termodinamikos pagrindai
Cheminės termodinamikos pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Šiluminė talpa. Pirmas termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija. Sistemos entalpija. Reakcijų šiluminiai efektai. Termochemija. Cheminio junginio susidarymo ir degimo šiluma. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2014 06 18
Druskų hidrolizė konspektas
Druskos, susidariusios iš stiprios rūgšties ir stiprios bazės, pvz.: NaCl, KNO3, Na2SO4 – nesihidrolizuoja. Hidrolizuojasi tik tos druskos, kurios susidaro iš silpnos rūgšties ar silpnos bazės.Druskų hidrolizė dažniausiai yra ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 11 27
Halogenų gavimas
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcijos su metalų oksidais (mainų r.). Reakcijos su hidroksidais (neutralizacijos r.). Reakcijos su karbonatais (mainų r.).
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 09
Teršalai maiste
Didelį nerimą mums turėtų kelti teršalų – sunkiųjų metalų, pesticidų, nitratų, hormonų ir antibiotikų likučiai maisto produktuose, nes jų poveikis sveikatai visiems gerai žinomas. Juokaujama, kad šiais laikais vaisiuose ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 15
Cheminių reakcijų tipai
Jungimosi reakcija. Skilimo reakcija. Pavadavimo reakcija. Mainų reakcija. Oksidacijos – redukcijos reakcijos. Pagal grįžtamumą reakcijos skirstomos. Reakcijos, kuriuose nurodomas šiluminis efektas, vadinamos termocheminėmis reakcijosmis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 03 25
Dirvožemis augalų mityba trąšos
Dirvožemio savybės, tyrimo metodai. Augalų mitybos pagrindai. Trąšos. Agrochemijos mokslas. Augalų mitybos pagrindai. Augalų cheminė sudėtis. Įvairių elementų reikšmė augalų mityboje. Augalų mitybos būdai. Dirvožemis ir jo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2015 10 30
Elektrolitų tirpalai
Elektrolitų tirpalai. Izotoninis koeficientas. Elektrolitų disociacijos laipsnis, konstanta. Ryšys tarp disociacijos laipsnio ir disociacijos konstantos (ostvaldo elektrolitų tirpalų skiedimo dėsnis). Elektrolitai – medžiagos, kurių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Esteriai
Esteriai Esteriai. Bendroji formulė. Susidarant esteriams deguonies atomas ateina iš alkoholio. Esterių pavadinimai sudaromi taip. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Muilo gamyba. Sintetinės skalbimo priemonės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 05 11
Fizikinės chemijos 1 kolis konspektas
Medžiagų agregatinės būsenos. Dujos. Medžiagų agregatinės būsenos. Skysčiai. Medžiagų agregatinės būsenos. Kietos medžiagos. Pereina į metališkąjį. >> už stūmos jėgą. Stūmos jėga = rn. Suminė jėga =. Kristalinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 12 05
Glikolizė konspektas
Glikolizė konspektas. Pirmoji glikolizės stadija. Antroji glikolizės stadija.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 03 24
Lantanidai
Lantanidai. Aktinidai. Lantanas. Ceris. Prazeodimis. Neodimis. Prometis. Samaris. Europis. Gadolinis. Terbis. Lantanidai – (iš lantano ir gr. Eidos – pavidalas) – 4f šeima iš 14 elementų, turinčių e.n. 58-71 ir esančių D. Mendelejėvo ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 01 09
Metalų apdirbimas
Metalų terminis apdirbimas. Užgrūdinamumas ir įgrūdinamumas. Pagrindinis grūdinimo tikslas - kuo daugiau padidinti plieno kietumą bei stiprumą. Grūdinant skirtingus plienus tomis pačiomis sąlygomis, gaunamas skirtingas rezultatas. Metalų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 12 02
Metalų elektrodinis potencialas
Vandenyje metalą veikia polinės vandens molekulės ir metalo jonai iš paviršiaus pereina į tirpalą. Prie metalo susikaupę teigimi metalo jonai tirpalą įelektrina teigiamai. Tarp metalo ir tirplo atsiradęs potencialų skirtumas yra ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 14
Neorganinių medžiagų klasės
Neorganinių medžiagų klasės. Hidridai – binariniai elementų junginiai su vandeniliu. Hidridų savybės. Vieninės medžiagos. I A grupė. II A grupė. Halogenai –VII A grupės elementai. Halogenų cheminio aktyvumo palyginimas. VIII A ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 81 puslapis
2013 12 09
Oksidacijos laipsnis
Oksidacijos laipsnis. Svarbiasi oksidatoriai ir reduktoriai. Oks. -red. Reakcijų lygčių sudarymas rūgščioje, neutralioje, šarminėje aplinkoje. Oksidatorius- yra ta dalelė, kuri prisijungia elektronus, redukuojasi. Oksidatorius – yra ta ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Organinės chemijos konspektas: karboksirūgštys, alkoholiai, ketonai, aldehidai
Karboksirūgštys. Lakmusas nusidažo raudonai. Organiniai junginiai. Bendroji formulė. Fizikinės savybės. Pramonėje. Gavimas. Cheminės savybės. Kitos karboksirūgštys. Metano rūgštis pasižymi 2 savybėm. Nesočiosios riebalų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 04 09
Pagrindinis bendrosios chemijos konspektas
Neorganinių junginių nomenklatūra. Elementai ir vieninės medžiagos. Oksidas , nitridas , sulfidas. Ozonidas , azidas , acetilidas. Geležies II oksidas. Sieros , azoto , fosforo rūgštys. Μ -. Deguoninių rūgščių druskų. Bis -, tris ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2017 04 10
Chemijos egzamino klausimai ir atsakymai
Ekvivalentas , Avogadro skaičius NA , santykinė atominė Ar ir molekulinė Mr masės , atominis masės vienetas. Pagrindiniai chemijos dėsniai masės tvermės dėsnis , energijos tvermės dėsnis , ekvivalentų dėsnis , Avogadro dujų dėsnis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 01 08
Chemijos kolis
Medžiagos sandara. Atomo sandara. Jonizacijos energija. Chem. Jung. Ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Cheminė ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 03 15
Chemijos konspektas (2)
Kadangi stambios molekulės negali praeiti pro žarnyno sieneles, virškinimo metu jos suskaidomos iki smulkesnių. Maiste esančios medžiagos netinkamos organizmui įsisavinti ir netgi gali būti kenksmingos pvz. Baltymai. Virškinimas – tai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 05 28
Cheminė kinetika konspektas
Cheminė kinetika. Cheminių reakcijų klasifikavimas. Sudėtinės reakcijos. Grandininės reakcijos. Cheminės reakcijos greitis. Tikrasis reakcijos greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Cheminės reakcijos greičio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2016 06 18
Cheminės kinetikos pagrindai - konspektas
Homogeninių reakcijų kinetika. Reakcijos greitis. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pirmojo laipsnio reakcijos. Antrojo laipsnio reakcijos. Trečiojo laipsnio reakcijos. Nulinio laipsnio reakcijos. Reakcijos laipsnio nustatymas. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2018 06 04
Dezoksiribonukleino rūgštis
Dezoksiribonukleino rūgštis (dnr) - nukleino rūgštis, esanti kiekvienoje gyvoje ląstelėje, daugiausia jos branduolyje. Joje (jos azotinių bazių sekoje) yra tripletiniu kodu užkoduota genetinė informacija, kuri perduodama dalijomosi metu ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Elementų chemija
Halogenai. Deguonis. Panaudojimas. Vandenilis. Gavimas. Chemines savybes. Panaudojimas. Siera. Fizikines. Chem. Azotas. Fosforas. Gavimas. Gavimas. P deguonines rugstys. Karbonizacija. Gipso kietėjimas. Žemės šarminių met. Karb. Gavimas. Magnio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 13
Neorganinės chemijos egzaminui klausimai ir atsakymai
Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas.Charakteristikos. masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. Dujų ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 11 15
Oksidai konspektas
Oksidai. Oksidas. Rūgštinius. Amfoterinius. Gavimas. Oksidų cheminės savybės. Hidroksidai. Hidroksidas. Metalų hidroksidai. Nemetalų hidroksidai. Hidroksido grupė organinėje chemijoje. Gavimas. Hidroksidų cheminės savybės. Netirpių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 08 05
Organiniu junginiu santykines mases lentele
Kai kurių organinių junginių santykinės molekulinės masės. Sotieji angliavandeniliai. Nesotieji angliavandeniliai. Aromatiniai angliavandeniliai ir jų dariniai.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 20
Pagrindinės Chemijos sąvokos
Sąvokos Atomas. Oksidacijos laipsnis. Atominis skaičius. Masės skaičius. Molis - medžiagos kiekis , kuriame yra 02 ∙ 1023 dalelių. Molinė masė - tai 1 molio dalelių masė. Elemento atominė masė. Alotropinės atmainos. Cheminės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 03 07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema