Chemijos konspektai (4)

244 dokumentai
Elementų chemija
Halogenai. Deguonis. Panaudojimas. Vandenilis. Gavimas. Chemines savybes. Panaudojimas. Siera. Fizikines. Chem. Azotas. Fosforas. Gavimas. Gavimas. P deguonines rugstys. Karbonizacija. Gipso kietėjimas. Žemės šarminių met. Karb. Gavimas. Magnio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 13
Neorganinės chemijos egzaminui klausimai ir atsakymai
Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas.Charakteristikos. masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. Dujų ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 11 15
Oksidai konspektas
Oksidai. Oksidas. Rūgštinius. Amfoterinius. Gavimas. Oksidų cheminės savybės. Hidroksidai. Hidroksidas. Metalų hidroksidai. Nemetalų hidroksidai. Hidroksido grupė organinėje chemijoje. Gavimas. Hidroksidų cheminės savybės. Netirpių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 08 05
Organinės chemijos konspektas
Angliavandeniliai. Alifatiniai Aromatiniai. Alkanai Alkenai Alkinai. Cikloalkanai. Alkanai. Sintezė. Cheminės savybės. Gavimas. Izomerija. Dehidratavimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2017 09 03
Organiniu junginiu santykines mases lentele
Kai kurių organinių junginių santykinės molekulinės masės. Sotieji angliavandeniliai. Nesotieji angliavandeniliai. Aromatiniai angliavandeniliai ir jų dariniai.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 20
Pagrindinės Chemijos sąvokos
Sąvokos Atomas. Oksidacijos laipsnis. Atominis skaičius. Masės skaičius. Molis - medžiagos kiekis , kuriame yra 02 ∙ 1023 dalelių. Molinė masė - tai 1 molio dalelių masė. Elemento atominė masė. Alotropinės atmainos. Cheminės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 03 07
VIB grupes elementai
Vi b grupės elementai w, cr, mo. Junginiai. Panaudojimas. Šiais metalais legiruojamas plienas, jo dedama į ni ir cu lydinius, kuomet reikia padidinti atsparumą šilumai ir korozijai. Mažai cr turintys lydiniai yra plastiški ir gali būti ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 14
Aliuminis konspektas
Aliuminis. Aliuminis. Cheminės savybės. Paplitimas. Aliuminio lydiniai. Pavadinimo kilmė. Aliuminis maisto pramonėje.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 09 19
Alkenai: sandara, savybės, gavimas
Sandara. Izomerija ir nomenklatūra. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Oksidacijos. Viena iš alkenų kokybinių reakcijų yra reakcija su kalio permanganato vandeniniu. Degimas. Gavimas. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 08
Alkoholiai teorija
Nereaguoja su hidroksidais NaOH. Aldehidai ir ketonai. Ryšys tarp alkoholių , aldehidų ir karboksirūgščių.
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 05 06
Angliavandeniai - biochemijos pagrindai
Biologiniu membranu apibudinimas ir svarbiausios jos. Svarbiausi membr. Strukt. Bruozai. Biologiniu membr struktura. Skystamozaikinis membranu modelis. Membr lipidai ir baltymai. Pasyvioji ir palengvintoji pernasa pro membranes. Baltymai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2018 06 04
Angliavandeniai chemijos konspektas
Nurodyti funkcines grupes gliukozės ir fruktozės pateiktose sutrumpintose struktūrinėse formulėse ir atpažinti ciklines gliukozės ir fruktozės formules. Nurodyti , kad sacharozė yra gliukozės ir fruktozės junginys. Praktiškai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 03 05
Anglis (2)
Augmenija ir gyvūnija sudaryta iš anglies jungi-nių ir jų irimo produktas yra akmens anglis, nafta ir kalkinės dujos. Svarbiausi gamtiniai anglies junginiai yra angliavandeniliai ir įvairūs karbo-natai. Ore yra apie 0,03% CO2, kurį augalai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 15
Atominė absorbcinė spektrinė analizė
Atominė absorbcinė spektrinė analizė Tai analizė , kuri pagrįsta elektromagnetinės spinduliuotės srauto atrankine absorbcija analizuojamosios medžiagos nesužadintaisiais atomais. Metodo esmė. Atominiais absorbciniais ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 06 06
Baltymai - biochemijos pagrindai
Baltymų biologinės funkcijos , elementinė sudėtis , kiekis organizme. Baltymų funkcijos. AR bendroji charakteristika , struktūra , klasifikacija. Aminorūgščių bendroji charakteristika. Aminorūgščių klasifikacija Struktūrinė. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2018 06 04
Baltymai ir nukleorūgštys
Baltymai ir nukleorūgštys Maisto baltymai. Baltymų virškinimas trumpai aminorūgščių rezorbcija. Baltymų puvimo produktų nukenksminimas  žarnyne. Dekarbokslinamos ir deamininamos. Iš histidino – histaminas. Rozino – tiraminas. Iš ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 11 13
Bendroji ir analizinė chemija: egzamino užduotys ir atsakymai
Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys. Chemijos objektas ir pagrindiniai chemijos dėsniai. Kas yra struktūrinė junginio formulė? Kas yra atominė masė ir kas sudaro atomo (branduolio) masės skaičių A? Cheminiai elementai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2018 05 08
Biopolimerai - kolis konspektas
Mažų molekulinių masių. Alkoholiai , ketonai. Maistas ir jo papildai. Cheminiai junginiai detergentai , insekticidai. Ekonominė bioskirstymo svarba. Polietilenglikolių ir dekstrinų tirpalai nesimaišo , todėl gali būti panaudoti skystis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 11 28
Buferiniai tirpalai konspektas
Fosfatinė buferinė sistema. Hemoglobino  – oksihemoglobino buferinė sistema. Boro reiškinio schema. Baltymų buferinė sistema. Kas yra pH? PH. Kas yra pH buferis?
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 03 28
Chemija Teorija apie sierą
Siera yra 6 pagal gausumą elementas gamtiniuose vandenyse, daugiausia sulfato (SO4) pavidalu, bet randama ir laisvu pavidalu.Naudojama sieros rūgšties gamybai, vaistų, juodojo parako, degtukų gamybai, dizinfekcijai.H2 (d) + S ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 02 12
Chemijos koliokviumo klausimai
Koliokviumo klausimai. Gamtinių išteklių klasifikacija. Cheminė technologija , objektai ir procesai. Cheminės technologijos objektai. Cheminės technologijos procesai. Cheminė technologija. Faktoriai , kuriais chemikas technologas vertina tam ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2015 05 20
Chemijos kolis konspektas
Oksidacija ir redukcija. Oksidacijos laipsnis. Oksidacijos ir redukcijos reakcijos. Metalai. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Metalų rūdos ir jų gavimo būdai. Elektrochemijos pagrindai. Pusiausvyros potencialas metalo ir vandens bei ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 06 29
Cheminė aplinka
Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Koncentracijos ribinė vertė (rv) šioje higienos normoje vartojama vietoje ankstesnio termino „didžiausia leidžiama koncentracija“ (dlk). Kenksmingos medžiagos į organizmą ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 03 14
Cheminiai ryšiai konspektas
Grupėse iš kairės į dešinę. Perioduose iš apačios į viršų. Giminingumas elektronui - elemento savybė prisijungti elektronus. Ryšio susidarymo energija. Joniniu ryšiu. Joninis ryšys yra tada kai vienas atomas savo elektronus ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 18
Deguonis konspektas
Deguonis – bespalvės, bekvapės, labai chemiškai aktyvios dujos. 100cm3 vandens 20 oC temperatūroje ištirpsta 3,08 cm3 O2 ; tirpumas daugelyje organinių tirpiklių yra apie 10 kartų didesnis. Deguonis – paramagnetinė medžiaga. O2 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 02 12
Deguonis Sulfatai sulfitai
Deguonis atpažįstamas. Siera ir jos junginiai. Deguonies ir ozono savybių palyginimas. Sulfitams atpažinti. Cheminės savybės. Netirpiomis bazėmis. Sąveika su metalais. Sieros apytakos ciklas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 25
Esteriai ir riebalai
Organinėms ir neorganinėms rūgštims reaguojant su alkoholiais. Glicerolio ir karboksirūgščių esteriai. Izotopai. Izomerija. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 01 10
Gamtiniai mineralai
Gamtiniai mineralai. Grynuoliai. Sulfidai. Oksidai. Oksidų hidratai. Halogenidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai ir arsenatai. Boratai. Nitratai. Volframatai, molibdatai, chromatai, granatai. Silikatai. Ceolitų grupė. Molio mineralų grupė. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2013 08 26
Koloidų chemija: dispersinės sistemos
Koloidinių dispersinių sistemų. M i c e l ė m Stambiamolekulinių junginių tirpaluose. Mažamolekulinių junginių tirpaluose. Koloidinių sistemų ypatybės. Dispersiškumo laipsnis , mikroheterogeniškumas ir agregatinis patvarumas , ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2018 09 22
Koloidų chemijos pagrindai - konspektas
Dispersinės sistemos būna. Dvifazėje sistemoje yra dvi fazės Dispersinė fazė. Dispersinės sistemos yra klasifikuojamos pagal įvairius požymius. Molekulinės ir joninės dispersinės sistemos. D – dujos S – skystis K – kieta ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 05 16
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo