Chemijos konspektai (4)

233 dokumentai
VIB grupes elementai
Vi b grupės elementai w, cr, mo. Junginiai. Panaudojimas. Šiais metalais legiruojamas plienas, jo dedama į ni ir cu lydinius, kuomet reikia padidinti atsparumą šilumai ir korozijai. Mažai cr turintys lydiniai yra plastiški ir gali būti ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 14
VIIB grupes elementai
Vii b grupės elementai mn, tc, re. Iš šių metalų labiausiai paplitęs ir chem. aktyvus Mn, nes tik jo potencialas < 0. Oks.l. +2, +4, +6, +7, kartais +3. Techneciui ir reniui visi nuo +2 iki +7. Tc gamtoje nesutinkamas ir gaunamas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 14
Aliuminis konspektas
Aliuminis. Aliuminis. Cheminės savybės. Paplitimas. Aliuminio lydiniai. Pavadinimo kilmė. Aliuminis maisto pramonėje.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 09 19
Alkoholiai teorija
Nereaguoja su hidroksidais NaOH. Aldehidai ir ketonai. Ryšys tarp alkoholių , aldehidų ir karboksirūgščių.
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 05 06
Angliavandeniai - biochemijos pagrindai
Biologiniu membranu apibudinimas ir svarbiausios jos. Svarbiausi membr. Strukt. Bruozai. Biologiniu membr struktura. Skystamozaikinis membranu modelis. Membr lipidai ir baltymai. Pasyvioji ir palengvintoji pernasa pro membranes. Baltymai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2018 06 04
Angliavandeniai chemijos konspektas
Nurodyti funkcines grupes gliukozės ir fruktozės pateiktose sutrumpintose struktūrinėse formulėse ir atpažinti ciklines gliukozės ir fruktozės formules. Nurodyti , kad sacharozė yra gliukozės ir fruktozės junginys. Praktiškai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 03 05
Anglis (2)
Augmenija ir gyvūnija sudaryta iš anglies jungi-nių ir jų irimo produktas yra akmens anglis, nafta ir kalkinės dujos. Svarbiausi gamtiniai anglies junginiai yra angliavandeniliai ir įvairūs karbo-natai. Ore yra apie 0,03% CO2, kurį augalai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 15
Atominė absorbcinė spektrinė analizė
Atominė absorbcinė spektrinė analizė Tai analizė , kuri pagrįsta elektromagnetinės spinduliuotės srauto atrankine absorbcija analizuojamosios medžiagos nesužadintaisiais atomais. Metodo esmė. Atominiais absorbciniais ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 06 06
Baltymai - biochemijos pagrindai
Baltymų biologinės funkcijos , elementinė sudėtis , kiekis organizme. Baltymų funkcijos. AR bendroji charakteristika , struktūra , klasifikacija. Aminorūgščių bendroji charakteristika. Aminorūgščių klasifikacija Struktūrinė. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2018 06 04
Baltymai ir nukleorūgštys
Baltymai ir nukleorūgštys Maisto baltymai. Baltymų virškinimas trumpai aminorūgščių rezorbcija. Baltymų puvimo produktų nukenksminimas  žarnyne. Dekarbokslinamos ir deamininamos. Iš histidino – histaminas. Rozino – tiraminas. Iš ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 11 13
Bendroji ir analizinė chemija: egzamino užduotys ir atsakymai
Bendroji ir analizinė chemija egzamino užduotys. Chemijos objektas ir pagrindiniai chemijos dėsniai. Kas yra struktūrinė junginio formulė? Kas yra atominė masė ir kas sudaro atomo (branduolio) masės skaičių A? Cheminiai elementai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2018 05 08
Biopolimerai - kolis konspektas
Mažų molekulinių masių. Alkoholiai , ketonai. Maistas ir jo papildai. Cheminiai junginiai detergentai , insekticidai. Ekonominė bioskirstymo svarba. Polietilenglikolių ir dekstrinų tirpalai nesimaišo , todėl gali būti panaudoti skystis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 11 28
Chemija Teorija apie sierą
Siera yra 6 pagal gausumą elementas gamtiniuose vandenyse, daugiausia sulfato (SO4) pavidalu, bet randama ir laisvu pavidalu.Naudojama sieros rūgšties gamybai, vaistų, juodojo parako, degtukų gamybai, dizinfekcijai.H2 (d) + S ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 02 12
Chemijos koliokviumo klausimai
Koliokviumo klausimai. Gamtinių išteklių klasifikacija. Cheminė technologija , objektai ir procesai. Cheminės technologijos objektai. Cheminės technologijos procesai. Cheminė technologija. Faktoriai , kuriais chemikas technologas vertina tam ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2015 05 20
Chemijos kolis konspektas
Oksidacija ir redukcija. Oksidacijos laipsnis. Oksidacijos ir redukcijos reakcijos. Metalai. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Metalų rūdos ir jų gavimo būdai. Elektrochemijos pagrindai. Pusiausvyros potencialas metalo ir vandens bei ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 06 29
Cheminė aplinka
Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Koncentracijos ribinė vertė (rv) šioje higienos normoje vartojama vietoje ankstesnio termino „didžiausia leidžiama koncentracija“ (dlk). Kenksmingos medžiagos į organizmą ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 03 14
Cheminiai ryšiai konspektas
Grupėse iš kairės į dešinę. Perioduose iš apačios į viršų. Giminingumas elektronui - elemento savybė prisijungti elektronus. Ryšio susidarymo energija. Joniniu ryšiu. Joninis ryšys yra tada kai vienas atomas savo elektronus ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 18
Deguonis konspektas
Deguonis – bespalvės, bekvapės, labai chemiškai aktyvios dujos. 100cm3 vandens 20 oC temperatūroje ištirpsta 3,08 cm3 O2 ; tirpumas daugelyje organinių tirpiklių yra apie 10 kartų didesnis. Deguonis – paramagnetinė medžiaga. O2 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 02 12
Deguonis Sulfatai sulfitai
Deguonis atpažįstamas. Siera ir jos junginiai. Deguonies ir ozono savybių palyginimas. Sulfitams atpažinti. Cheminės savybės. Netirpiomis bazėmis. Sąveika su metalais. Sieros apytakos ciklas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 25
Esteriai ir riebalai
Organinėms ir neorganinėms rūgštims reaguojant su alkoholiais. Glicerolio ir karboksirūgščių esteriai. Izotopai. Izomerija. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 01 10
Gamtiniai mineralai
Gamtiniai mineralai. Grynuoliai. Sulfidai. Oksidai. Oksidų hidratai. Halogenidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai ir arsenatai. Boratai. Nitratai. Volframatai, molibdatai, chromatai, granatai. Silikatai. Ceolitų grupė. Molio mineralų grupė. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2013 08 26
KTU Neorganinė chemija 1 teorinė paskaita. Konspektas
KTU Neorganinė chemija 1 teorinė paskaita. Konspektas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 09 23
Liepsnos fotometrija konspektas
Liepsnos fotometrija Tai metodas pagrįstas liepsnos sužadintų atomų spinduliuotės stiprio matavimu. Vidinės redukcijos. Išorinės oksidacijos. Kiekybinė analizė. Elemento atomų skaičiui. Metalo druskos koncentracijai. Spektro linijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 06 06
Lipidai konspektas (2)
Lipidai skirstomi į. Neturintys riebalų rūgšties nehidrolizuojami lipidai. Riebalų biologinė reikšmė.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 04 30
Magnis
Tai vienas iš labiausiai paplitusių gamtoje elementų. Svarbiausi gamtiniai j. yra magnezitas MgCO3, dolomitas MgCO3 CaCO3 ir t.t. koord.sk. 6. Mg įeina į daugelio silikatų ir aliuminatų sudėtį. Daug Mg yra jūros vandenyje. Plačiai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Metalų lydiniai , jų naudojimas bei šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas
Šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas NaCl – natrio chloridas arba maistinė soda. NaOH – natrio hidroksidas arba kaustinė soda. KOH – kalio hidroksidas. Na2CO3 – natrio karbonatas arba kalcinuotoji soda. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 03
Neorganinės chemijos pagrindai
Molio sąvoka. Ką vadiname tuzinu? Žymėjimas. Tankis. Tirpalų molinė koncentracija. Ką nurodo cheminė formulė? Masės dalis. Skaičiavimai pagal reakcijos lygtį. Iš septinių pagrindinių tarptautinės matavimo sistemos (si) vienetų pats ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 09
Neorganinių junginių cheminės savybės
Neorganinių junginių cheminės savybės. R. O-rūgštinis oksidas. B. O-bazinis oksidas. H-hidroksidas(bazė. Š-šarmas. R-rūgštis. D-druska. Bazinių oksidų. Rūgštinių oksidų. Rūgščių. Bazių. Druskų. Metalai. Reaguoja su vandeniu. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 01 03
Neorganinių junginių sąveika
Kas sudaro oksidus. Degindami sudėtines medžiagas gauname. Termiškai skaidydami druskas karbonatus , nitratus , sulfatus gauname. Dehidrizuojant rūgštis ir bazes atskylant vandens molekulei , gauname. Termiškai skaidant didžiausio oksidacijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 13
Polimerai ir elastomerai
Makromolekulių konfigūracija ir konfigūracinių lygmenų hierarchija. Makromolekulių konformacija ir konformacinių lygmenų hierarchija. Konformacijos lygmenų hierarchija. Sąveikos tarp makromolekulių ar jos fragmentų rūšys ir jų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 05 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema