Chemijos konspektai (5)

244 dokumentai
KTU Neorganinė chemija 1 teorinė paskaita. Konspektas
KTU Neorganinė chemija 1 teorinė paskaita. Konspektas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 09 23
Liepsnos fotometrija konspektas
Liepsnos fotometrija Tai metodas pagrįstas liepsnos sužadintų atomų spinduliuotės stiprio matavimu. Vidinės redukcijos. Išorinės oksidacijos. Kiekybinė analizė. Elemento atomų skaičiui. Metalo druskos koncentracijai. Spektro linijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 06 06
Magnis
Tai vienas iš labiausiai paplitusių gamtoje elementų. Svarbiausi gamtiniai j. yra magnezitas MgCO3, dolomitas MgCO3 CaCO3 ir t.t. koord.sk. 6. Mg įeina į daugelio silikatų ir aliuminatų sudėtį. Daug Mg yra jūros vandenyje. Plačiai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 15
Maisto medžiagų pokyčiai gaminant etilo alkoholį
Maisto medžiagų pokyčiai gaminant etilo alkoholį. Maisto medžiagų pokyčiai gaminant vyną. Maisto medžiagų pokyčiai miltų, kruopų ir makaronų gamybos metu,. Maisto medžiagų pokyčiai tešlos ruošimo metu bei duonos, pyrago ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 04 13
Masių ir tirpumo lentelės
Metalų įtampos eilė: Li,K,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Au
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 09
Metalų lydiniai , jų naudojimas bei šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas
Šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas NaCl – natrio chloridas arba maistinė soda. NaOH – natrio hidroksidas arba kaustinė soda. KOH – kalio hidroksidas. Na2CO3 – natrio karbonatas arba kalcinuotoji soda. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 03
Naftos chemijos konspektas
Paskaita Bendros žinios. Produktai dujos benzinas žibalas dyzelinas. Lengvos alyvos sunkios alyvos. Pirminis ir antrinis naftos perdirbimas. Frakcinė sudėtis distiliacija. Distiliavimo charakteristikų nustatymas pagal ISO 3405. Naftos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2015 10 12
Neorganinės chemijos pagrindai
Molio sąvoka. Ką vadiname tuzinu? Žymėjimas. Tankis. Tirpalų molinė koncentracija. Ką nurodo cheminė formulė? Masės dalis. Skaičiavimai pagal reakcijos lygtį. Iš septinių pagrindinių tarptautinės matavimo sistemos (si) vienetų pats ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 09
Neorganinių junginių cheminės savybės
Neorganinių junginių cheminės savybės. R. O-rūgštinis oksidas. B. O-bazinis oksidas. H-hidroksidas(bazė. Š-šarmas. R-rūgštis. D-druska. Bazinių oksidų. Rūgštinių oksidų. Rūgščių. Bazių. Druskų. Metalai. Reaguoja su vandeniu. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 01 03
Neorganinių junginių sąveika
Kas sudaro oksidus. Degindami sudėtines medžiagas gauname. Termiškai skaidydami druskas karbonatus , nitratus , sulfatus gauname. Dehidrizuojant rūgštis ir bazes atskylant vandens molekulei , gauname. Termiškai skaidant didžiausio oksidacijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 13
Radioaktyvumas konspektas
Radioaktyvumo taikymas geriems tikslams: Radioaktyviųjų medžiagų skleidžiamais spinduliais medicinoje diagnozuojamos ir gydomos įvairios ligos. Pavyzdžiui nedideliais radioaktyvaus natrio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 12 03
Riebalai konspektas
Riebalai Riebalai. Bendroji formulė. Riebalų skirstymas pagal kilmę. Agregatinė būsena. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Riebalų panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 05 11
Rugštys ir bazės
Mainų reakcijų vykimo sąlygos. Amfoteriniai. Rūgštys yra molekuliniai junginiai. Stpr. Rūgštys. Druskos. Oksidais vadinami cheminiai elementai, sudaryti iš deguonies ir dar vieno elemento. Hidridais vadinami cheminiai junginiai, sudaryti iš ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Rūgštys ir bazės konspektas
Neelektrolitai Silpni elektrolitai. Islydytas zvakes vaskas. Kietas natrio chloridas. Cukraus vandeninis tirpalas. Hcl hbr hi h2so4 hno3 hclo. H2s h2co3 h2so3 hf h2se ch3cooh hclo. Co , no , n2o.
Chemijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 12 30
Svarbiausios sudetinės medžiagos neorganinėje chemijoje
Svarbiausios sudetines medziagos neorganineje chemijoje. Oksidai. Hidrooksidai. Druskos. Rugstys. Oksidas – oksidacijos metu susidaręs cheminis junginys, kurį visada sudaro du elementai, vienas iš jų turi būti deguonis, o pats oksidas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 02 09
Vanduo ir jo savybės
Gruntinio vandens kokybę natūraliomis sąlygomis lemia fiziniai geografiniai, klimatiniai, orografiniai, hidrologiniai, biologiniai, taip pat geologiniai bei hidrogeologiniai faktoriai. Pastaruoju metu vis didesnę įtaką gruntinio vandens ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 02 20
Varis
Varis – raudonos spalvos metalas, pasižymintis dideliu šilumos ir elektros laidumu, pakankamu atsparumu korozijai, geru suvirinamumu. Jis lengvai apdirbamas spaudimo būdu, tačiau sunkiai – pjovimo būdu. Varis yra gana sunkus (8,9 g/cm3), ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 20
Žuvų šeimos
Žuvų šeimos. Pagrindinės verslinių žuvų šeimos. Erškėtinių šeimos žuvys. Lašišinių šeima. Tolimųjų Rytų lašišos. Stintinių šeima. Silkinių šeima. Ančiuvinių šeima. Karpinių šeima. Lydekinių šeima. Šaminių šeima. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2014 04 10
Azotas aprašymas
Azotas. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Panaudojimas. Cheminės savybės. Svarbiausi junginiai. Amoniakas. Fizikinės savybės. Gavimas. Panaudojimas. Cheminės savybės. Amoniako atpažinimas. Amonio jono atpažinimas. Azoto ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 11 18
Biocheminių reakcijų ypatumai
Biocheminių reakcijų ypatumai. Anglies atomo savybes. Pagal savo struktūrą būna. Pagal funkcines grupes. Junginių erdvinė struktūra. Biocheminių reakcijų sąlygos. Gyvųjų organizmų ypatumai. Organizmas ir aplinka. Dvigubą lipidinį ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2018 04 04
Chemijos egzamino konspektas (3)
Cheminis eksperimentas. bendrieji cheminiai skaičiavimai. Cheminė stiklinė –. Matavimo cilindras –. Plokščiadugnė kolba –. Apvaliadugnė kolba –. Viurco kolba –. Kondensatorius šaldytuvas –. Garinimo lėkštelė –. Kamštis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 01 18
Chemijos egzamino konspektas 2 skyrius
Atominė teorija. cheminis periodiškumas. Neutronai = masės skaičius – protonų skaičius. Oksidacijos laipsnis –. Atominis skaičius –. Molinė masė –. Santykinė atominė masė Ar , santykinė molekulinė masė Mr. Oksidacijos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 03 09
Chemijos sąvokos
Amfoteriniai junginiai. Bazinis oksidas. Bedeguonės rūgštys. Bendroji reakcijos lygtis. Cheminė formulė. Cheminė lygtus. Cheminis junginys. Cheminis reagentas. Cheminis simbolis. Cheminis virsmas , arba cheminė reakcija. Deguoninės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 03 10
IUPAC cheminių junginių pavadinimų sudarymo taisyklės
Nustatoma ilgiausia – pagrindinė – anglies atomų grandinė. Ilgiausios grandinės anglies atomai sunumeruojami tokia tvarka, kad atšaka būtų sujungta kuo mažesnį numerį turinčiu anglies atomu. Nustatomas šakos pavadinimas. Užrašomas ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 01 20
Kalcis stroncis baris
Kalcis, stroncis, baris ca, sr, ba. Savybės. Junginiai.Ca yra vienas iš labiausiai paplitusių elementų, svarbiausias gamtinis j. CaCO3 sudaro mineralus : kalcidą, marmurą, kreidą, kalkakmenius, klintis. Sr svarbiausi mineralai elestinas SrSO4 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 03 14
Organinė chemija, naudojimo sritys
Glicerolis naudojamas nitroglicerinui ir dinamitui gauti; medicinoje, parfumerijoje odai minkštinti tepalams; parfumerijoje; odų pramonėje; tekstilės pramonėjFenolis naudojamas fenolio formaldehido plastikams, dažams, vaistams, ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 12 30
Įvadas. Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai ir Pavojingumo nuorodos. Rizikos vertinimo rekomendacijos, įgyvendinant darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 11 13
Sieros
Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sierosoksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Sieros junginiai su azotu. Tai bjauraus kvapo toksiškas aukso geltonumo skystis, kurį toliau chlorinant susidaro raudonumo SCl2, kuris taip pat yra toksiškas ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 01 10
Tirpalų charakteristikos
Tirpalų garų slėgis. Tirpalų virimo ir stingimo temperatūra. Ebulioskopinė ir krioskopinė konstanta. Tirpalų osminis slėgis. Garų slėgio dispersija – tai gryno tirpiklio garų slėgio ir tirpalo garų slėgio skirtumas. Osmosinis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 03 14
VA grupės nemetalai
A grupės nemetalai. VA grupės nemetalai. Azoto rūgštis HNO3 – nitritinė rūgštis.
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 02 19
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo