Chemijos konspektai (8)

233 dokumentai
Oksidacijos redukcijos konspektas
Oksidacija-redukcija. Oksidatorius. Reduktorius. Oksidacijos laipsnis, oksidacijos laipsnio nustatymo taisyklės. Išmokti lyginti oksidacijos-redukcijos reakcijas elektroniniu-joninių (puslygčių) būdu rūgštinėje bei šarminėje ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2019 08 28
Organinė chemija heterociklai
Biologiškai svarbūs heterociklai. Aromatiniai heterocikliniai junginiai. Penkianariai heterociklai su vienu heteroatomu pirolas , furanas , tiofenas. Pirolas 1H azolas ir jo dariniai. Rūgštinės bazinės savybės. Porfirinas ir jo dariniai. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 12 17
Organinės chemijos konspektas
Angliavandeniliai. Alifatiniai Aromatiniai. Alkanai Alkenai Alkinai. Cikloalkanai. Alkanai. Sintezė. Cheminės savybės. Gavimas. Izomerija. Dehidratavimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2017 09 03
Organiniai stambiamolekuliai junginiai
Organiniai stambiamolekuliai junginiai. Stambiamolekuliai junginiai yra didelės molekulinės masės didesnės kaip 10000 junginiai , kurių atomai sujungti kovalentiniais ryšiais. NCH2 = CH2 ( (- CH2 - CH2 -Elementinių grandžių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 10 20
Organinių junginių sandara, savybės ir taikymas Konspektas
Organinių junginių sandara , savybės ir taikymas. gyvybės chemija. Dvigubojo ryšio padėties izomerija. Geometrinė cis -, trans - izomerija. Anglies ir vandenilio junginiai , kurių molekulėse yra benzene ciklas , vadinami aromatiniais ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2017 03 09
Periodinė elementų lentelė
Periodinė elementų lentelė. Visi cheminiai elementai su pavadinimais ir kitomis charakteristikomis.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 03 14
Plastmasės
Plastmasės. Nr. Pavadinimas. Monomerai. Polimeras. Gavimas. Savybės. Panaudojimas. Nepag. Savybės. Polikondensacija (katalizatorius - rūgštis arba šarmas, išsiskiria vanduo) -dalyvauja 2 ir 6 padėtyje esantys vandenilio atomai -jei pakanka ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 01 10
Procesai vykstantys gaminant maistą
1Tema Procesai vykstantys gaminant maistą. Požiūris į saugų maistą ir jo gaminimą. Maisto ruošimas. Maitinimo įmonėse technologinį procesą sudaro sekančios operacijos. Technologiniai procesai kulinarijoje skirstomi.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 11 25
Rūgščių apibūdinimas
Rūgščių apibūdinimas. Rūgštys – tai medžiagos sudarytos iš vandenilio H+ jonų ir rūgščių liekanų jonų. Rūgštys yra medžiagos kurios. Vandeniniuose tirpaluose turi H+(aq) jonų. Yra rūgštaus skonio. Padidina vandenilio jonų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 03 10
Rūgščių savybės konspektas
Tirpinant vandenyje rūgštinius oksidus. Rūgštys reaguoja su tirpiais ir netirpiais hidroksidais neutralizacijos reakcija. Rūgštys reaguoja su baziniais oksidais. Rūgštys reaguoja su druskomis. Rūgštys reaguoja su metalais , pagal šias ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 06 18
Sacharozės gavimas
Sacharozė daugiausia gaunama iš cukrinių runkelių ir cukranendrių. Ją išgaunant nevyksta cheminių kitimų, nes jos ten jau yra, ir ji tik išskiriama iš šių produktų kuo grynesnė. Sacharozės išskyrimas iš cukrinių runkelių procesas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Sidabras (2)
Sidabras (argentum), ag , periodinės elementų sistemos 1 grupės cheminis elementas. Metalas. Atomų skaičius 47 , atominė masė 107,868. Oksidacijos laipsnis junginiuose +1, labai retai +2 , +3. Gamtoje randama 2 stabilūs sidabro izotopai107 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 01 10
Silikatinės medžiagos
Pirmoji gamtinė 4 -3 tūkst. m. pr. Kr. ir dirbtinė rišamoji medžiaga. Vėliau XIX a cementas. Ats.: molis su organinių medžiagų priemaišomis(sausa žole, lapais) bei neorganinėmis medžiagomis(smėliu, žvyru). Dirbtinė rišamoji ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 12 12
Švinas ir jo savybės
Gamtoje randamas šiuose mineraluose. Švino fizikinės savybės. Švino cheminės savybės. Švino poveikis žmogaus organizmui. Švino taršos šaltiniai.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 02 24
Termochemijos pagrindai konspektas
Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ΔH vertė , susijusi su reakcijos lygties koeficientais ir medžiagų agregatinėmis būsenomis. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. Lentelė. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 29
Tirpalai konspektas
TIRPALAI Tirpimo esmė ir energetiniai tirpimo reiškiniai. Fizikinė tirpimo teorija. Cheminė tirpimo teorija. Teigiamas H1 (. Neigiamas H2 (. Htirpimo ( H1 + H. H1 ( h. (( S0 ). G0 ( H0 – S. NH3 + H2O ( NH4 + + OH – HCl + H2O ( H3O + + Cl ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 11 25
Trąšos
Trąšos. Svarbiausi makroelementai augalams yra azotas. Cheminių elementų rezervai. Mikroelementais. Makroelementų ir mikroelementų trūkumas. Stipriausių žemdirbystės priemonių. Bandoma reguliuoti augalų mitybos procesus. Paprastosiose ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2013 03 17
Vandenilio halogenidai
Vandenilio halogenidai (hx). Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai (HOXO2 = H XO3). Svarbiausi yra HCl, kurio vandeninis ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 03 15
Vandenilio savybės
Vandenilis – bespalvės, bekvapės, pačios lengviausios, bet gana sunkiai suskystinamos, blogai tirpstančios vandenyje, itin degios dviatomės dujos. Labiausiai paplitęs vandenilio junginys – vanduo. O oro sudėtyje vandenilio yra nedaugiau ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 03 26
Vandenilis konspektas
Vandenilis. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 11 18
Vandens chemija konspektas
Vandens chemija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gamtinis vanduo. Jo valymas ir dezinfekavimas Valymas. Nuotekų vanduo. Jo valymas ir neutralizacija. Vandens kietumas. Vandens minkštinimas kietumo šalinimas Terminiu metodu virinant. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2016 04 18
Vandens paruošimo farmacijos tikslams ir etanolio skiedimo laboratorinių darbų kontroliniai klausimai
Laboratorinis darbas vandens paruošimas farmacijos tikslams kokie sorbentai naudojami vandens paruošime ir gryninime. // kaip skirstomi jonitai katijonitai. Kodėl dejonizuojant vandenį sumaišomas katijonitas su anijonitu. Kokiu santykiu ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 04 16
Vanduo chemijos konspektas
Vanduo - pats geriausias tirpyklis zemeje. Gamtoje gryno vandens NERA. Vanduo sudaro 70 % zemes pavirsiaus. Vanduo gamtoje klasifikuojamas pagal ivairiausius pozymius. Deguonyje vandenilio temperature siekia - 2500 °. Vandens susidarimo reakcija ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 02 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema