Chemijos namų darbai

49 dokumentai
Mineralinės medžiagos chemija
Kas yra mineralinės medžiagos? Kam jos reikalingos? Kokias funkcijas atlieka? Kaip klasifikuojamos mineralinės medžiagos? Svarbiausi makroelementai ir mikroelementai bei jų funkcijos. Mineralinių medžiagų šaltiniai.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 04 14
Kiaušinių sudėties, savybių kitimo ir vertės analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Temos pasirinkimo tikslas. Temos uždaviniai. Vištos kiaušinio cheminė sudėtis:. Vištų kiaušinių priežiūra ir kokybė. Kiaušinių priežiūra:. Kiaušinių kokybė priklauso nuo:. Vištų kiaušiniai pagal ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2013 03 05
Skaidrės apie platiną
Platina. Periodinės elementų lentelės viii grupės cheminis elementas. Išvaizda. Sudėtis. Grynuolių klasės mineralas. Paplitimas. Platinos randama ultrabazinėse uolienose. Daugiausiai platinos telikinių yra. Platinos naudojimas. Iš ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2013 05 23
Vandenilio gavimas ir savybių tyrimas
Vandenilio gavimas ir savybių tyrimas Tikslai. Darbo eiga. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2015 05 11
Tankis
Darbo lapas. Tankis. Kuo tiksliau apibūdinkite tankų ir retą mišką. Naudodamiesi demonstracija apskaičiuokite aliuminio, medienos ir švino tankį. Nustatykite, ar medžiagų tankis priklauso nuo masės ir tūrio. Išvada. Medžiagos tankis ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2018 03 08
Angliavandeniai muilai riebalai
Riebalai. Riebalų biologinė reikšmė. Riebalų funkcijos. Pagrindiniai riebalų šaltiniai. Muilas. Angliavandeniai. Monosacharidai. Gliukozė. Disacharidai. Sacharozė. Polisacharidai. Krakmolas. Celiuliozė. Riebalai- tai glicerolio ir ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 32 puslapiai
2013 05 23
Gyvsidabris skaidrės (4)
Gyvsidabris. Kas tai yra gyvsidabris? Gyvsidabris – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas. Kam gali jis būti naudojamas? Naudojamas įvairių matavimo prietaisų, rentgeno. Istorija. Gyvsidabris buvo žinomas ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 10 06
Chemijos kryžiažodis pavyzdys
1. Kaip vadinama jungtis, kai jungiasi tarpusavyje tarp vienos aminorūgšties karboksilo ir kitos aminorūgšties amino grupės?3. Kaip vadinamas procesas, kai baltymai netenka savo pirminių savybių?4. Tai yra cheminės reakcijos ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 03 31
Mišinių išskirstymas
Užduočių lapas. Mišinių išskirstymas. Šią užduotį galite atlikti poromis. Parašykite išvadas. Nupieškite, kaip mišinį išskirstytumėte į atskiras dalis krakmolą ir druską? 2Iškelkite hipotezę, kaip galima išskirstyti šį ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 11 23
Chemija namų darbų ataskaita
Apibūdinkite elektromagnetinę bangą, nurodykite pagrindines elektreomagnetinių bangų skalės sritis. Apskaičiuokite potencialų skirtumą grandinės galyje AB, kai jungikliai išjungti. Koks srovės stipris tekės varža R1, įjungus jungiklį ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2013 12 28
Distiliacija
Distiliavimas. Įvadas. Distiliacija. Paprastas distiliavimas. Frakcinis distiliavimas. Vakuuminis distiliavimas. Distiliavimas vandens garais. Rotacinio garintuvo naudojimas. Distiliavimo aparatūra. Išvados. Literatūra. Distiliavimo metodai ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 12 16
Amoniako gavimas ir savybių tyrimas
Amoniako gavimas ir savybių tyrimas Tikslai. Darbo eiga. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2015 05 11
Anglies oksidai
Anglies oksidai. Užduotys ir klausimai. Kuris anglies oksidas yra nuodingas ir kodėl? Palyginkite CO ir CO2 fizikines savybes (nurodykite panašumus ir skirtumus). Parašykite šias reakcijų lygtis.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2014 02 16
Metalų elektrodinių potencialų skaičiavimas
Metalų elektrodinių potencialų skaičiavimas i dalies darbo tikslas. Sprendimas.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 04 01
Aplinkos chemija namų darbas
Praktiniai tyrimų rezultatai dažnai skiriasi nuo tikrosios analizuojamo dydžio reikšmės. Analizuojamo rezultato xi nukrypimas nuo tikrosios reikšmės xo vadinamas analizės absoliučiąją paklaida. Atsitiktinė paklaida. Sisteminė paklaida. ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 08
Cheminis pavojus pavojingų medžiagų utilizavimo įmonėje
Probleminė situacija. Kokius pažeidimus padarė darbdavys. Kaip turėjo elgtis darbuotojas.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 12 03
Aminorugštys skaidrės
Aminorūgštys. Organiniai junginiai. Nomenklatūra. Aminorūgštyse svarbesnė yra karboksigrupė. Dažnai vartojami aminorūgščių pavadinimai. Gavimas. Hidrolizuojant baltymus. Iš halogenintų karboksirūgščių. Fizikinės savybės. ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 03 13
Biochemijos savarankiškas darbas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Maistinės medžiagos ir jų reikšmė. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Kalorijos. Sveika mityba. Mitybos rėžimas. Paros energijos poreikis. 10 dienų valgiaraštis. I diena. II diena. Iii diena. IV diena. V ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 36 puslapiai
2014 04 14
Chemijos namų darbas: 2 variantas
Joninės ir molekulinės reakcijos lygties parašymas. Buferiniai tirpalai. Koncentracijos ir pH skaičiavimas. Oksidacijos ir redukcijos lygtis. Lyginimas. Titravimo reakcijos lygtis. Chloridų kiekio nustatymas.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 03 24
Cheminės korozijos proceso charakteristikų skaičiavimas
Cheminės korozijos proceso charakteristikų skaičiavimas. Bendras visų metalų grafikas. Cheminės korozijos proceso charakteristikų skaičiavimas. Darbo tikslas. Duota. Bendras visų metalų grafikas. Išvados.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 01
Cheminės korozijos proceso tikimybės įvertinimas
1 uždavinys (2 variantasCheminės korozijos proceso tikimybės įvertinimas. Darbo tikslas apskaičiuoti ar sekantis metalai gali suformuoti ištisinę oksidų plėvelę.Duota. Sprendimas. Apskaičiuojame koeficientą Δ. Lentelė. Skaičiavimo ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 04 01
Kuras
Kuras. Gamtinis kuras. Dirbtinis. Sintetinis. Akmens anglys. Nafta. Naftos produktai. Benzinas. Žibalas. Gazolis. Mazutas. Vandenilinis kuras. Gamtines dujos. Malkos. Branduolinis kuras. Kuro keliamos ekologines problemos. Pagrindinės kuro ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 08 05
Chemijos kryžiažodis (2)
HORIZONTALIAI1. Bandinys specialiai paruoštu paviršiumi. 3. Metalo apdirbimas iki veidrodinio atspindžio.6. Paskutinis bandinio paruošimo etapas.8. Kas nustatomas ir matuojamas skalėje nuo 1 iki 13?9. Koks mikroskopas didina iki 2000 kartų? ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 12 28
Chemijos namų darbas nr. 4: skaičiavimai
Kiek šilumos sunaudojama skylant 22,4 l vandens garų? Parašykite molekulines, molekulines-jonines ir sutrumpintas jonines reakcijų lygtis. Parašykite molekulines-jonines hidrolizės lygtis, nurodykite terpę. Turime 400 gramų H2SO4 tirpalo, ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2018 03 08
Tankio samprata
Kuo tiksliau apibūdinkite tankų ir retą mišką. Naudodamiesi demonstracija apskaičiuokite aliuminio, medienos ir švino tankį. Nustatykite, ar. Medžiagų tankis priklauso nuo masės ir tūrio. Aliuminis. Mediena. Švinas. Išvada. ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2018 10 09
Vandens tarša 2
Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą. Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo aplinkos ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 02 15
Chemijos uždaviniai ir sprendimai: koncentracijos
Išmatavus skirtingų vario koncentracijų vandeninių tirpalų optinio tankio reikšmes, atominiu absorbciniu spektofotometru gauti duomenys. Kuri laboratorija dirba geriau, jei matuojant vario koncentracijas nuotekose buvo gauti tokie ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 03 22
Cheminė pasaka
Vynas gesina ugnį. Pasaka chemijos pamokai apie tai kaip vynas gesina ugnį.
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 01 24
Korozija ir apsauga
Korozija ir apsauga. Korozija ir apsauga pratybų. Uždavinys 2 variantas. Cheminės korozijos proceso tikimybės. Korozija ir apsauga pratybų metodiniai nurodymai. Cheminės korozijos proceso. Galvaninių elementų elektrovaros jėgos ir. Gibso ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2018 10 28
Nevienalyčių mišinių skirstymo būdai
Nevienalyčių mišinių skirstymo būdai Filtravimas Sijojimas Nusistojimas Centrifugavimas. Akmenų išskyrimas nuo žvyro. Hipotezė Akmenukai atsiskirs nuo žvyro. Rezultatai Žvyras sijojimo metu dėl skylučių nukrito ir atsiskyrė nuo ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 11 15
×