Chemija (95)

2929 dokumentai
Taikomoji chemija savarankiškas darbas
Padengus švina aktyvesniu už jį metalu (magniu), gaunama anodinė danga. Pažeidus tokią dangą susidaro galvoninės poros, kuriose dengentis metalas tirpsta ir yra anodas. Tyrpstant, magnis išleidžia savo elektronus, kurie susikaupia švine ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 05 28
Tam tikros masės dalies tirpalo gaminimas
Tam tikros masės dalies tirpalo gaminimas. Problema. Hipotezė. Priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Medžiagos pavadinimas. Masė. Masės dalis.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2019 04 19
Tarša. Žmonės patys teršia ir patys saugo
[buvo] žmonės patys teršia ir patys saugo. Polimerai. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Užpildai. Tirpikliai. Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimasmaisto gamybos didinimas
Chemijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 10
Taurusis metalas Platina
Išvaizda Istorija Pavadinimo kilmė Panaudojimas Cheminės savybės Fizikinės savybės Paplitimas Įdomu Informacijos šaltiniai. Išvaizda. Istorija. Platiną žmonės naudoja jau daugiau nei 4000 metų. Pavadinimo kilmė. Platinai vardą davė ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 23
Tekančio vandens energija
Tekančio vandens energija. Tekantis vanduo ir naudojimas. Hidroelektrinių privalumai. Hidroelektrinių trūkumai. Kaip tekantis vanduo gaminą mechaninę, bei elektros energiją?. Pirmoji hidroelektrinė Lietuvoje. Didžiausia Lietuvoje Kauno HE. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 22
Temperatūros įtaka maisto medžiagų pralaidumui bandymas
Temperatūros įtaka maisto medžiagų pralaidumui. Darbo eiga. Su 10 laipsnių temperatūra vanduo tik truputėlį ėmėsi dažytis. Įpylus 40 laipsnių vandens ant burokėlio taip pat labai nežymiai ėmė dažytis vanduo. Įpylus 60 laipsnių ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 25
Teodoras Grotus
Teodoras grotus - fizikinės chemijos mokslo pradininkas. Mokslininko biografijos faktai. T. Grotaus elektrolizės teorija. T. Grotaus darbai fotochemijos srityje. T. Grotaus darbų reikšmė. Bibliografija.
Chemijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 10
Teodoras Grotusas
Teodoras Grotusas. (vok. Theodor von Grotthuß) 1785 m. Visa pavardė vokiškai – Freiherr Christian Johann Dietrich Theodor von Grotthuß. Teodoro Grotuso biografija. 1804 m. pradėjęs savarankiškas studijas Neapolyje. 1809–1812 m. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 11 22
Termochemija projektas
Termochemija. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Bet kuri sistema. Termocheminės lygtys. Cheminių reakcijų lygtys, kuriose nurodytas sistemos energijos pokytis. Entalpija. Sistemos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 12 06
Termochemija: cheminių reakcijų šiluminis efektas
Termochemija. Cheminių reakcijų šiluminis efektas. Termochemijos dėsniai. Lavuazjė ir Laplaso dėsnis. Hesso dėsnis. Šiluminiai efektai gaunami vykstant įvairiems virsmams. Entropija. Entalpija. Literatūra ir šaltiniai.
Chemijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 06 18
Termochemijos pagrindai konspektas
Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ΔH vertė , susijusi su reakcijos lygties koeficientais ir medžiagų agregatinėmis būsenomis. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. Lentelė. Egzoterminės ir endoterminės reakcijos. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 29
Teršalai maisto grandinėje
Maiste esančių sunkiųjų metalų poveikis žmogaus organizmo sistemoms. M. Darbo tikslas – išsiaiškinti maiste esančių sunkiųjų metalų poveikį žmogaus organizmo sistemoms. Įvadas. Sunkieji metalai. Natūraliai. Ore. Dirvoje. Maži ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 10 23
Testas apie naftą
Nafta. Kas yra nafta? Spalva. Tankis. Tirpumas. Liuminescencija. (nešiluminės energijos šaltinio sukeltas švytėjimas. ). Naftos sudėtis. Nafta susideda iš įvairių komponentų. Naftos kilmės teorijos. Biogeninė naftos kilmės teorija. ...
Chemijos testai, Testas, 32 puslapiai
2016 06 24
Testas Trąšos
Į 500g 0,5% natrio nitrato tirpalo įberta dar 50g natrio nitrato. Kokia šių trąšų masės dalis (procentais) gautame tirpale?Medžiaga sudaryta iš 27% natrio, 16,47% azoto ir 56,53% deguonies. Kokia medžiagos formulė ir kaip ...
Chemijos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 05 12
Tiriamasis chemijos darbas: korozija
Pasūdytas valgomąja druska vanduo. Geriamosios sodos tirpalas. Diena. Skystis. Distiliuotas. Vanduo. Vandentiekio. Vanduo. Pasūdytas valgomąja druska vanduo. %. Actas. Geriamosios sodos. Tirpalas. Išvada.
Chemijos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2019 09 29
Tiriamosios medžiagos paruošimas mikrobiologiniams tyrimams Aplinkos sąlygų įtaka mikroorganizmų augimui
Laboratorinis darbas Nr. Darbo pavadinimas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo priemonės ir medžiagos. Teorinė apžvalga Tiriamosios medžiagos ėmimas ir paruošimas sėjimui. Tiriamosios medžiagos sėjimas. Auginimo sąlygų ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 06
Tirpalai
Tirpalai. Jų savybės. Kas yra tirpalas. Skysčių bei dujų tirpalai. Kietieji tirpalai. Kaip užšąla tirpalai. Tirpalų virimas. Medžiaga. Pasūdytą bulijoną išmaišius šaukštu, druskos neliks nė pėdsako. Nereikia galvoti, kad jos ...
Chemijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 10
Tirpalai chemijos projektas
TiRpalai. Tirpalas – kintamos sudėties homogeninės sistemos. Paprastai tirpalą gauname kitą medžiagą ištirpinę skystyje. Kad susidarytų tirpalas. Panašios, tik daug stipresnės sąveikos jėgos atsiranda nepolinėse molekulėse. Kai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 11 16
Tirpalai konspektas
TIRPALAI Tirpimo esmė ir energetiniai tirpimo reiškiniai. Fizikinė tirpimo teorija. Cheminė tirpimo teorija. Teigiamas H1 (. Neigiamas H2 (. Htirpimo ( H1 + H. H1 ( h. (( S0 ). G0 ( H0 – S. NH3 + H2O ( NH4 + + OH – HCl + H2O ( H3O + + Cl ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 11 25
Tirpalai projektas
Tirpalai. Tirpalas – kintamos sudėties homogeninės sistemos. Paprastai tirpalą gauname kitą medžiagą ištirpinę skystyje. Kad susidarytų tirpalas. Panašios, tik daug stipresnės sąveikos jėgos atsiranda nepolinėse molekulėse. Kai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 11 16
Tirpalo koncentracija ir jos nustatymas
Darbo pavadinimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Eiga. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 11 09
Tirpalų koncentracija
Tirpalų koncentracijos. Tirpalai. Norėdami apskaičiuoti, tirpalo masę arba jo tūrį, kai žinomas tankis, naudosime tankio formulę. Homogeniniai tirpalai ir heterogeninė sistema. Procentinė koncentracija. Procentinių tirpalų gamyba. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 114 puslapių
2018 12 30
Titanas ir jo neorganiniai junginiai skaidrės
Titanas ir jo neorganiniai junginiai. Pavadinimo kilmė. Paplitimas. Pagrindiniai mineralai. Gavimo būdai (IGavimo būdai (IIFizikinės savybės. Cheminės savybės. Reakcija su rūgštimis. Reakcija su deguonimi. Titano oksidai. Oksidų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 11 18
Titanas pristatymas
Titanas. Pavadinimo kilmė. Titano pritaikymo sritys. Titano poveikis žmogaus organizmui. Titano savybės. Titano gavyba. Titano junginiai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 09 02
Titanas projektas
Titanas. Fizikinės savybės. Lydymosi temperatūra 1668 °C Virimo temperatūra 3260 °C Žiežirbos spalva- akinančiai balta Tankis. Titanas yra devintasis pagal paplitimą cheminis elementas Žemėje (sudaro. Titano junginiai. Kai kurie ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 16
Titanas referatas
Cheminis elementas - Titanas. Termodinaminės savybės. Tankis. Lydimosi temperatūra. Virimo temperatūra. Molinis tūris. Pavadinimo kilmė. Titano savybės.
Chemijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 07 31
Titanas: fizikinės ir cheminės savybės
Titanas. Titanas yra devintasis pagal paplitimą cheminis elementas Žemėje (sudaro. Fizikinės savybės. Lengvas Tvirtas Blizgantis Atsparus korozijai Sidabriškai metalinės spalvos. Kitos titano savybės. Titanas yra chemiškai stabilus ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 09
Trąšos
Trąšos. Svarbiausi makroelementai augalams yra azotas. Cheminių elementų rezervai. Mikroelementais. Makroelementų ir mikroelementų trūkumas. Stipriausių žemdirbystės priemonių. Bandoma reguliuoti augalų mitybos procesus. Paprastosiose ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2013 03 17
Trąšos projektas
Trąšos. Azoto, fosforo ir kalio trąšos gali būti. Savo gėles tręšiu su „Arvi“ trąšomis. Daržą trešiu mėšlu, kompostu, pelenais nurūgštiname žemę. Laukus tręšiu mėšlu. Parduotuvės trąšos „Fertis“ trąšos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 03 29
Trąšos, jų grupės, panaudojimas
Trąšos. Kas yra trąšos? Trąšos – medžiagos, kurios įterptos į dirvą, gerina augalų augimą ir vystymąsi. Trąšų grupės. Trąšos skirstomos į tris pagrindines grupes organinės mineralinės bakterinės. Organinių trąšų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 27
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo