Chemija (98)

3157 dokumentai
Produkto džiovinimo proceso tyrimas
Produkto džiovinimo proceso tyrimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. Medžiagos/ produkto drėgnis nuo bendros masės. Medžiagos/ produkto drėgnis nuo sausos medžiagos. Produkto sausųjų medžiagų kiekis. Produkto drėgnis ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2020 02 16
Projektas apie geležį
Geležies cheminės/fizikinės savybės Paplitimas gamtoje Poveikis žmogaus organizmui Poveikis aplinkai Išvados. Geležies fizikinės bei cheminės savybės. Fizikinės savybės Agregatinė. Cheminės savybės Geležis yra. Geležies ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 03 14
Projektas apie gyvsidabrį
Gyvsidabris. Fizikinės ir cheminės savybės. Fizikinės savybės  Labai blizgus. Gyvsidabris patekęs į organizmą. Gyvsidabrio garais užnuodytų patalpų neįmanoma išvėdinti. Ką daryti sudužus termometrui? Sudužus ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 09 29
Radioaktyvieji elementai skaidrės
Radioaktyvieji. elementai. Radioaktyvūs elementai ir jų savybės Radioaktyviausios pasaulio vietos Radiacijos žala. 209 Po. 222 Rn. Polonis gamtoje labai retas ir daugiausiai aptinkamas urano rūdoje. Radonas - tai radioaktyvios bespalvės ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 02
Radioaktyvumo atradimas
Radioaktyvumas. Radioaktyvumo atradimas Radioaktyvumo apibūdinimas Izotopai Radioaktyviosios dalelės. Radioaktyvumo atradimas. Prancūzų fizikas Anri Bekerelis 1896 metais pastebėjo. Apibūdinimas. Radioaktyvumas – reiškinys, būdingas kai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 03
Radioktyvumas
Radioktyvumas. Kas yra radioktyvumas?. Pagrindinės radioktyvaus spinduliavimo rūšys. Branduolių dalijimasis. Protonų ciklas. Radioaktyvoji spinduliuotė. Anri Bekerelis. Černobylio atominė elektrinė. Branduolinė energija. Branduolinis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 22
Radionuklidai maiste ir jų poveikis žmogaus organizmui
Radionuklidai maiste ir jų poveikis žmogaus organizmui. Radionuklidai – kas tai? Radionuklidas – (radioaktyvusis nuklidas, radioizotopas ar radioaktyvusis izotopas) atomas. Ši energija gali būti naudojama šiais būdais Iš branduolio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 06 24
REACH reglamentas ir jo elementai
REACH reglamentas. Ir jo elementai. REACH reglamento svarstymo eiga. Kas yra reach? Reach dalyviai. Reach tikslai. Pagrindiniai REACH elementai. Apimtis (I antraštinė dalis, 2 str. REACH reglamentas netaikomas (2 str. Pagal REACH reglamentą ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2018 11 19
Reaguojančių medžiagų koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai
Taikomoji chemija darbo pavadinimas. Laboratorinis darbas nr. Reaguojančių medžiagų koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 03 16
Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros laboratorinis darbas
Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Reaguojančių medžiagų koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai. Darbo eiga ir. Le-Šatelje principu, paaiškinti pastebėti reiškiniai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 02 14
Reakcijos greitis
Reakcijos greičio tyrimas panaudojant „ cheminį laikrodį “. Cheminė reakcija. Naudotos literatūros sąrašas 10 Įvadas. Cheminės reakcijos greitis Cheminių reakcijų greitis skirstomas į. Cheminės reakcijos vidutinis greitis. ...
Chemijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2016 03 21
Reakcijos gryniems metalams pažinti
Vario pažinimas: ant filtruojamojo popieriaus gabalėlio užlašiname kelis lašus konc. Azoto rūgšties ir popierių prispaudžiame prie metalo. Magnio pažinimas. Geležies pažinimas. Alavo pažinimas. Švino pažinimas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 03 15
Reakcijos gryniesiams metalams pažinti
Reakcijos gryniesiams metalams pažinti. Vario pažinimas. Magnio pažinimas. Geležies pažinimas. Alavo pažinimas. Švino pažinimas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2014 12 04
Reakcijos laipsnio ir greičio konstantos nustatymas W. Ostwald reagento izoliavimo metodu
Reakcijos laipsnio ir greičio konstantos nustatymas. Ostwald reagento izoliavimo metodu Darbo tikslas. Darbo priemonės ir medžiagos.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 10 25
Reakcijų grįžtamumas ir cheminė pusiausvyra
Reakcijų grįžtamumas ir cheminė pusiausvyra. Vykstant reakcijai Cl2(aq)+H2O(s)⇄Cl2(aq)+H2O(s)⇄HClO(aq)+HCl(aq)HClO(aq)+HCl(aq). Uždarame inde vykstant reakcijai 2SO2(d)+O2(d)⇄2SO2(d)+O2(d)⇄2SO3(d)2SO3(d). Amoniako sintezės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 05 07
Reakcje chemiczne
Reakcje Chemiczne. Zjawisko fizyczne. A. Przemiana chemiczna. Równania reakcji chemicznych. Hassenfratz i adet. Znaki graficzne. Dalton. Berzelius. Równanie reakcji chemicznej. Substraty / produkty. Wzory. Zadania. Wskaźniki. Naturalne ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 03 07
Referatas apie sidabrą
Sidabro pavadinimo kilmė. Trumpa atradimo istorija. Sidabrui būdingos fizikinės ir cheminės savybės. Kas iš jo gaminama. Kur jis panaudojamas. Svarbiausi lydiniai ir jų panaudojimas. Kokiose šalyse jo randama daugiausia Meksika. Penktadalį ...
Chemijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2015 04 15
Refraktometrija
Refraktometrija. Heparin sodium. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Vaisto forma. Farmakologinės savybės. Išvaizda. Tirpumas. Pagalbinių medžiagų sąrašas. Apibrėžimas. Bandymas. Erythritol. Išvaizda. Tirpumas. Identifikacija. Bandymas. ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 04 27
Riebalai: Riebalų rūšys ir savybės
Riebalų rūšys ir savybės Rekomendacija. Patirtis Tyrimo problema. Kokias savybes turi riebalai Patirtis Tyrimo problema. Riebalų atsiradimas ir biologinės funkcijos Kuriuose maisto produktuose yra riebalų. Kokią reikšmę riebalai turi ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 06 01
Riebalų įvairovė
Riebalų įvairovė. Riebalai Riebalų rūšys Funkcijos Pagrindiniai riebalų. Riebalai. Riebalai sudaryti iš glicerolio ir karboksirūgščių esteriai. Riebalų rūšys. Pagal kilmę riebalai gali būti Augaliniai. Pagal juose vyraujančias ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 06
Riebalų sandara, klasifikacija, hidrolizė
Glicerolio ir karboksirūgščių. Sotieji ir transformuoti riebalai yra kieti ir lipnūs. Energijos šaltinis. Atsarginė maisto medžiaga. Apsaugine funkcija. Struktūrinė funkcija. DTL didelio tankio lipoproteinai. MTL mažo tankio ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 06 01
Rodonitas
Rodonitas. Apie rodonitą. Ezoterinės savybės. Papuošalai iš rodonito. Apdirbtas rodonitas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 02 28
Rūdijimas ir korozija
Tiriamasis darbas. Į pirmą stiklainį įpyliau virinto vandens ir įdėjau vinutę. Į antrąjį stiklainį įpyliau vandentiekio vandens. Į trečiąjį stiklainį įpyliau vandens pasūdyto valgomąja druska. Į ketvirtąjį stiklainį ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 10 06
Rūgčių panaudojimas
Rūgščių panaudojimas. Askorbo rūgštis (vitaminas C) stiprina dantis ir kaulus padeda įsisavinti geležį svarbus kraujotakos sistemai. Esant askorbo rūgšties trūkumui organizme. Aspirinas (C9H8O4) – analgetikų grupės vaistas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
Rūgimas skaidrės
Rūgimas. Procesas kuriam. Lygtys. Alkoholinis rūgimas C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Pienarūgštis rūgimas C6H12O6→ 2CH3—CH—COOH | OH. Alkoholio. Rugimo. procesas. Alkoholinis rugimas –jis vadinamas mikrobinis cukraus skaidymas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Rūgščių apibūdinimas
Rūgščių apibūdinimas. Rūgštys – tai medžiagos sudarytos iš vandenilio H+ jonų ir rūgščių liekanų jonų. Rūgštys yra medžiagos kurios. Vandeniniuose tirpaluose turi H+(aq) jonų. Yra rūgštaus skonio. Padidina vandenilio jonų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 03 10
Rūgščių ir bazių tyrimas tirpaluose
Rūgščių ir bazių tyrimas tirpaluose. Tikslas. Kaip pasikeis indikatoriaus spalva keturiuose skirtinguose tirpaluose? Hipotezė. Mano manymu, įmerkus indikatorius į acto ir citrinos sulčių tirpalą. Priemonės. Citrina Dantų pasta Actas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 23
Rugščių krituliai
Rugščių krituliai. Rūgštusis lietus. Lietus, kurio lašuose padidėjęs sieros bei azoto rūgščių kiekis. Rūgščiojo lietaus susidarymas. Rūgštusis lietus susidaro, kai sieros dioksidas. Poveikis aplinkai. Viena svarbiausių ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 28
Rūgščių savybės konspektas
Tirpinant vandenyje rūgštinius oksidus. Rūgštys reaguoja su tirpiais ir netirpiais hidroksidais neutralizacijos reakcija. Rūgštys reaguoja su baziniais oksidais. Rūgštys reaguoja su druskomis. Rūgštys reaguoja su metalais , pagal šias ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 06 18
Rūgštinių ir bazinių oksidų sąveika
Uždavinys 1. Teisingai suklasifikuoti oksidus. Rūgštinių ir bazinių oksidų sąveika. Pakartokime oksidų klasifikavimas. Rūgštiniai Baziniai Amfoteriniai Indiferentiniai. Rūgštiniai oksidai. Rūgštiniai – nemetalų. CO2 atitinka. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 04 15
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo