Chemijos projektai

29 dokumentai
Anglies alotropinės atmainos
Anglies alotropinių atmainų gavimas, susidarymas, stuktūra. Junginiai ir jų pavyzdžiai, panaudojimo būdas. Deimantas. Grafitas. Fulerenas. Karbidas. Anglies alotropinės atmainos skiriasi viena nuo kitos savo sandara. Bet visų šių ...
Chemijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2011 03 03
Metalų lydiniai skaidrės
Metalų lydiniai. Geležies lydiniai. Plienu vadinamas. Plieno panaudojimas. Ketus. Ketaus panaudojimas. Vario lydiniai. Žalvaris. Panaudojimas. Bronza – vario lydinys,kurio sudetyje yra aliuminio ir alavo. Pagal tai skirstoma ir alvinę ir ...
Chemijos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 17
Metalai žmogaus organizme ir augaluose
Metalai žmogaus organizme ir augaluose. Apie metalus. Kietosios dalelės ir sunkieji metalai. Epidermio ląsteles. Kietosios dalelės nėra toksiškos. Nusėdusios ant lapų paviršiaus. Cinkas. Kadmis. Varis. Sunkieji metalai ir jų poveikis ...
Chemijos projektai, Projektas, 37 puslapiai
2013 01 30
Deguonis. Deguonies panaudojimas
Deguonis. Deguonies panaudojimas. Diazoto oksidas. Angies dioksidas. Azoto rūgštis. Natrio nitratas. Natrio nitritas. Plačiau apie deguonies kokteilius. Medikų nuomonė apie deguonies kokteilius.
Chemijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2012 06 08
Benzenas skaidrės
Organinis cheminis junginys. Bespalvis degus skystis. Benzeno atsiradimas. Paprasčiausias aromatinis angliavandenilis. Pirmasis benzeno sandarą išaiškino. Benzeno bendrosios savybės. Chemijos pramonėje. Natūraliai aptinkamas. Benzeno ir jo ...
Chemijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2012 12 05
Nikelis skaidrės
Nikelis(Ni). Metalo vieta periodinėje lentelėje. Atomo sandara. Kokių pavidalu randamas gamtoje. Fizikines savybės. Panaudojimas. Poveikis žmogaus organizmui.
Chemijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2013 05 27
Rankų darbo muilas
Įvadas. Muilas: šiek tiek istorijos. Darbo tikslas. Muilo darymas iš natrio šarmo. Muilo darymas papildant paprastą vaikišką muilą. Medžiagos, kurias naudojame pirmajam muilui. Naudotų medžiagų savybės. Palyginimas. Išvados. Šaltiniai.
Chemijos projektai, Projektas, 16 puslapių
2013 04 04
Deguonies ciklas
Deguonies ciklas. Deguonis (O). Kur randamas deguonis?. Degimas. Fotosintezė. Miškų nykimas. Pagrindinės priežastys. Miškų nykimas. Pasekmės. Deguonies panaudojimas. Chemijos pramonė. Farmacija. Maisto pramonė. Stiklo gamyba. Medicina. ...
Chemijos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2013 05 26
1a grupė metalai
IA grupės metalai ir jų oksidai. Trumpai apie kiekvieną metalą esantį IA grupėje. Litis. Natris. Kalis. Rubidis. Cezis. Francis. 1A grupėje yra dar vienas elementas - vandenilis. Bet jis nėra šarminis metalas.
Chemijos projektai, Projektas, 20 puslapių
2013 06 07
Mažosios hidroelektrinės
Hidroelektrinė (he). Hidroelektrinės potencinė energija. Vandens turbina. Hidroenergetikos privalumai. Modernios technologijos. Atsinaujinanti energetika. Hidroenergetikos trūkumai. Gamtos vertė neįkainojama. Patvankos įtaka gamtai. Belmonto ...
Chemijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2013 01 17
Ozono sluoksnio retėjimas
Ozono sluoksnio retėjimas. Kas tas ozono sluoksnis? Žemės atmosferos dalis. Apatinėje stratosferos dalyje. Ozono sluoksnį atrado prancūzų fizikai. Nobelio premija buvo paskirta mokslininkams. Chloro, fluoro, bromo angliavandeniliai. Š ...
Chemijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2013 02 07
Reakcijų mechanizmai. Alkanai alkenai aromatiniai junginiai
Reakcijų mechanizmai. Kodėl tai svarbu? Reakcijų mechanizmų tyrimo metodai. Reakcijų klasifikacija. Nukleofilai. Elektrofilai. Indukcinis ir mezomerinis efektas. Indukcinis ir mezomerinis efektas. Dalelių stabilumas. Alkanų halogeninimo ...
Chemijos projektai, Projektas, 45 puslapiai
2016 06 20
Alkinai skaidrės
Alkinai. Nesotieji angliavandeniliai. Acetileniniais angliavandeniliais. Alkinų sandara. Triguba anglis-anglis jungtis. Nomenklatūra. Pavadinimai sudaromi. Alkinų pavadinimai turi. Gavimo būdai. Gamyba iš metano. Acetilenas gaunamas. Krekingą. ...
Chemijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 02 06
Oro užterštumo tyrimas
Oro užterštumas Lapių miestelyje. Kas yra oro tarša? Hipotezė. Tyrimai. Rezultatas. Tyrimas: suskaičiavome kiekvieno tipo kerpių rūšis. Nustatėme padengimo laipsnį. Išvada. Rekomendacija.
Chemijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2012 05 20
Radioaktyvus elementai ir jų naudojimas
Radioaktyvieji elementai ir jų naudojimas. Įvadas. Radioaktyvūs elementai ginkluose ir jų naudojimas. Radioaktyvūs elementai medicinoje ir jų naudojimas. Radioaktyvūs elementai jėgainėse ir jų naudojimas. Radioaktyvūs elementai ...
Chemijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2014 04 16
Aplinkos tarša
Aplinkos tarša. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Taršos šaltiniai. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Smogas. Atmosferos apsauga. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės.
Chemijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 09 09
Gyvsidabris projektas (2)
Gyvsidabris. Kas yra gyvsidabris? Gyvsidabrio. Gyvsidabrio rūda-mineralų,kuriuose yra gyvsidabrio junginių,sankaupa. Cinoberis (HgS)-svarbiausias gyvsidabrio rūdos mineralas. Žinomi dar 26 reti gyvsidabrio mineralai. Gyvsidabris yra retas ...
Chemijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 07 06
Obuolio cheminė analizė projektinis darbas
Įžanga. Obuolių cheminė sudėtis. Obuolių kokybinis vertinimas. Obuolių kokybinės sudieties svarba. Išvados. Naudota literatūra.
Chemijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2016 10 07
Alkoholio poveikis sveikatai
Alkoholiai. Alkoholiai sudaryti. Girtavimas. Girtumas. Skiriamos girtumo stadijos. Moksleiviai ir alkoholis. Alkoholio skirstymas. Priežastys. Biologinės priežastys. Genetiniai veiksniai. Psichologinės preižastys. Psichodinaminės teorijos. ...
Chemijos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2012 11 26
Cheminių elementų šeimos
Cheminių elementų šeimos. VII grupė. IA grupė. IIA grupė. VIIIA grupė.
Chemijos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2014 03 20
Kaip kvepia chemija projektas
Aromatiniai junginiai. Cheminės struktūros išreiškimas. Aromatinio žiedo elekroninė sandara. Fenolis. Priridinas. Toluenas. Tiofenas. Furanas.
Chemijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 06 09
Koncervantai
Konservantai. Tikslas. Kas yra konservantai?. Konservantų rūšys. Maisto konservantai ir sveikata. Kodėl konservantai naudojami? I. Kaip skirstomi konservantai?. Kaip konservantai veikia organizmą?. Ar įmanoma gaminti maisto produktus be ...
Chemijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2013 11 07
Vanduo projektas
Vanduo. Gėlo vandens ištekliai. Požeminis vanduo. Gėlo požeminio vandens ištekliai. Susidarymo procesas. Požeminio vandens rūšys ir naudojimas. Vandens tarša. Kaip sumažinti vandens sunaudojimą ir taršą?. Gamtoje gausu gardaus vandens, ...
Chemijos projektai, Projektas, 29 puslapiai
2013 10 20
Chemijos konspektas
Sočių garų slėgis. Raulio desnis Santykinis tirpiklio sočiųjų garų slėgio sumažėjimas tirpalo paviršiuje. Santykinė sočiųjų garų slėgio depresija lygi ištirpusios medžiagos molinei daliai tirpale. Raulio desnis Tirpalo virimo ...
Chemijos projektai, Projektas, 18 puslapių
2016 10 14
Geoterminė energija pateiktis
Geoterminė energija. Šiluminė gilesniųjų žemės sluoksnių energija. Geoterminė energija naudojama dviem būdais. Kaip energijos šaltinis elektros energijai generuoti. Pasaulyje šiuo metu visų geoterminių jėgainių bendra galia yra.
Chemijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2013 05 23
Kalcis projektas
Kam reikalingas organizmui? Kas atsitinka kai organizmui trūksta kalcio? Kas atsitinka kai per daug? Kokiuse produktuose randamas? Paros dozė.
Chemijos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2014 02 13
Magnis projektas
Magnis. Kas yra magnis. Magnis yra 3 periodo  IIA grupės - šarminių žemių metalų elementas. +. Mg. Termodinaminės savybės. Tankis 1738 kg/m3 Virimo temperatūra 1090 Co Lydymosi temperatūra 650 Co. Fizinės savybės. Magnis yra ...
Chemijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 12 05
Periodinis dėsnis
Periodinis dėsnis. Kokiu tikslu buvo kuriama periodinė cheminių elementų sistema? Kodėl buvo sunku surasti, kaip klasifikuoti cheminius elementus? Kokia buvo pirmoji Mendelejevo elementų sistema? Kokia taisyklė remdamasis Mendelejevas numatė ...
Chemijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2014 05 14
Projektinis darbas apie platiną
Platina: Atominis skaičius 78, atominė masė 195,09. Gamtinę platiną sudaro 6 izotopai. Paprastai turi iki 35 % paladžio, geležies, iridžio, osmio, vario, nikelio, radžio, aukso priemaišų.  Platina dažniausiai sudaro ...
Chemijos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2016 11 28
×