Chemijos šperos

22 dokumentai
Chemijos egzamino špera
VGTU pirmo kurso. Kompleksiniai junginiai. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Ekvivalentas. Neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Neelektrolitų tirpalų virimo ir stingimo temperatūros. Neelektrolitų tirpalų osmosinis ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 12 31
Chemijos egzaminas
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai: cheminis elementas, atomas, molekulė, vieninė medžiaga, cheminis junginys, valentingumas, molis, dujų molio tūris (n. S. ), ekvivalentas e, avogadro skaičius na, atominė a ir molekulinė m masė, ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 03 18
Neorganinė chemija
Neorganinės chemijos išsami špera. Vandenilio halogenidai (hx). Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Halogenitinės rūgštys. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Nemetalai
Apibrėžimai. Alotropinės atmainos. Katalizatorius. Molinis dujų tūris. Teorija. Deguonis. Fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės. Gavimas. Deguonis gamtoje. Vandenilis. Fizikinės ir cheminės savybės. Vandenilio energetika. Izotopai. ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 02 02
Neorganinių junginių klasės
Neorganinių junginių klasės. Vieninės medžiagos. Sudėtinės medžiagos. Metalai. Nemetalai. Oksidai. Rūgštys. Hidroksidai. Druskos. Oksidų klasifikacija. Metalų oksidacijos laipsniai. Nemetalų oksidacijos laipsniai. Baziniai oksidai. ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 12 22
Metalai. Metališkasis ryšys
Gyvsidabris. Cinkas. Švinas. Metališkasis ryšys. Lydiniai. Kuo lengviau met. Atiduoda el. , tuo. Ryškesnės jo metališkosios savybės. Chem. Reakcijose metalų atomai visa-. Da atiduoda el. Ir virsta teig jo- nais. Met. - stiprūs reduktoriai. ...
Chemijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 09
Silicis ir jo junginiai špera
Silicis ir jo junginiai. Silicis gamtoje. Silicio atomo sandara. Silicio gavimas. Cheminės silicio savybės. Panaudojimas. Silicio junginiai su vandeniliu. Silicio junginiai su metalais. Silicio junginiai su halogenais. Halogenų polisilanai. ...
Chemijos šperos, Špera, 8 puslapiai
2012 01 10
Chemijos špera (3)
Medžiagos sandara Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Jonizacijos energija. Chem. Jung. Ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Entropija ir Vidinė ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2014 01 22
Chemijos teorija
Medžiagos sandara. Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Elektrinis neigiamumas. Chem.jung.ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Galvaninių elementų kolis (antras chemijos kolis ktu)
Galvaniniai elementai. Danielio – Jakobo galvan. Elemen. Galvaninių elementų poliarizacija ir depoliarizacija. Galvaninių elementų pavyzdžiai Mangano-cinko. Uždavinių sprend. Polimetalinėmis. Kompleksinemis. Sodrinamos. Mechaninis. ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 08 11
Hologenai
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Chloro deguoniniai junginiai. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Halogenų gavimas. Fluoras gaunamas elektrolizės būdu iš skysto vandenilio fluorido. Laboratorijoje ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 02 06
Rugštys oksidai hidroksidai
Rūgštys- dažniausiai molekuliniai junginiai. Vandeniniuose tirpaluose jonizuojasi: atiduoda vieną ar kelis vandenilio jonus H. Rūgštis yra H donoras, bazė akceptorius. Rūgštys skirstomos į deguonines (H SO ,HNO ,H CO ); bedeguonines (H ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 03 14
Atomas
Kaip susidaro spinduliuotės ir sugerties vandenilio atomo spektrai. Balmerio formulę vandenilio spektrui ir paaiškinkite, kaip gaunamos atskiros spektrinės linijos ir jų spektrai. Paaiškinti Franko ir Herco eksperimento tikslą, metodiką ir ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 01 09
Kuras ir degalai
Špera apie įvairų kurą. Pagrindinės šilumos, vandens, ir degimo produktų sąvokos. Šilumnešiai. Vanduo. Garas. Oras. Degimo produktai. Kurai. Jų rūšys. Charakteristikos. Kaloringumas, jo nustatymas. Kuro cheminė sudėtis. Kietas, ...
Chemijos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 09
Tirpalai špera
Tirpalai, jų skirstymas pagal agregatinį būvį ir dispersinės fazės dalelių dydį. Tirpumas. Elektrolitai, neelektrolitai. Tirpalų dėsniai I, II Raulio, Vant Hoffo, Ostvaldo praskiedimo. Difuzija. Osmosas. Osmosas gyvojoje gamtoje. Molinė ...
Chemijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 12 16
Baltymų pokyčiai
Baltymų tirpumas nevienodas ir priklauso nuo polinių ir nepolinių grupių skaičiaus, jų išsidėstymo molekulėje. Paprastai proteinai tirpsta tik labai poliniuose tirpikliuose;Proteinai yra optiškai aktyvios medžiagos, bet ne vien ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 03 07
Biochemijos egzamino špera
Vitaminu klasifikacija. Vitaminu balanso sutrikimo organizme priezastys. Vitaminas vitamino ir jo biologiskai aktyviu formu struktura , bio vaidmuo , gavimo saltiniai , hipovitaminozes pozymiai , paros doze. Vitaminas. vitamino ir jo biologiskai ...
Chemijos šperos, Špera, 11 puslapių
2016 05 17
Chemijos špera
Chemijos špera.Trąšų (chemijos) pramonė lietuvoje. Trąšų skirstymas. Azoto trašos, jų gamyba jonavos „achemoje“. Fosforo trašos, jų gamyba kėdainių “lifosoje”. Kalio trasos. Maisto elementų kiekio skaičiavimas trąšose. ...
Chemijos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 09
Didelės molekulinės masės medžiagos
Kaip klasifikuojamos dispersinės sistemos pagal dalelių dydį. Koloidinio dispersiškumo. Molekulinio ir joninio dispersiškumo. Kaip gaminami koloidiniai tirpalai. ? Kondensacijos metodu. Dispergavimo metodu. Kondensacijos metodai. Cheminės ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 06 19
Chemijos 1 kolio teorija KTU
Kovalentiniu rysiu. Jungties ilgiu. Valentiniu kampu. Rysio energija. Rysio sotis. Kovalentines jungties kryptis. Kovalentines jungties soti. Sigma rysiu. Pi rysiu. Orbitaliu hibridizacija. Rysio dipolio momentu. Donoriniu akceptoriniu rysiu. ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2014 05 28
Chemijos paruoštukė
Gėlovandens atsargos žemėje nedidelės. Gėlas vanduo tesudaro. Vandens (arba tirpalo) rūgštingumas nusakomas. Reakcija su metalų oksidais. Reakcijos su nemetalais. Reakcija su nemetalų oksidais. Kitos reakcijos. Vandens cheminės savybės. ...
Chemijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 12 03
Chemijos špera (2)
AZOTO TRĄŠOS – skaičiuojamas N%. Koncentracijos įtaka reakcijos greičiui. Veikiančių masių dėsnis. Šiltnamio efektas. Anglies dioksidas labai svarbus Žemės klimatui, nes sulaiko saulės šilumą. Tai yra vadinama šiltnamio efektu. ...
Chemijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2014 01 17
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo