Chemijos 1 kurso egzamino atsakymai


Klausimas Druskų hidrolize. Druskų skirstymas pagal elgesio pobūdį vandenyje. Ch3coona aq )( na + ch3coo. Ch3coo – + h2o ch3cooh + oh – ch3coona + h2o = ch3cooh + naoh. Susidaro didesnė hidroksido. Nei oksonio. Nh3 hcl. Nh4cl aq ) ( nh + cl. Nh + h2o nh3 + h3o nh4cl + h2o = nh3 · h2o + hcl. Oksonio jonų. OH – jonų. Ch3cooh nh. Ch3coonh4 → ch3coo – + nh nh + h2o ( nh3 + h3o + kj. = 79 · 105 ch3coo – + h2o ( ch3cooh + oh – kj. Hidrolizės laipsnis. Hidrolizės konstanta. Anijoninė , katijoninė hidrolizė. Klausimas Vandens jonizacija. PH ir pOH rodikliai , jų tarpusavio ryšys. Klausimas Vandens fizikinės ir cheminės savybės. Vandens agregatinės būsenos. Vandens paviršiaus įtempimas. Vandens kietumas , jų rūšys , atitinkamą kietumą sudarančios druskos ir jų vandenyje atsiradimo priežastys , matavimo vienetai. Skirtingoms kietumo rūšims šalinti naudojamos medžiagos ir vandens minkštinimo metu vykstančios reakcijos. Klausimas Elektrolitai. Elektrolitinė disociacija ir reakcijos tirpaluose. Stiprūs ir silpni elektrolitai. Disociacijos laipsnis. Disociacijos konstanta. Ryšys tarp disociacijos laipsnio ir konstantos. Rūgščių , bazių , druskų disociacija. HJ ) + H2O ) ( H3O +( aq ) + – aq. Koh ( + + oh –. Na2CO3 ( 2Na + + CO32 –. Klausimas Neelektrolitų tirpalų savybės. Tirpalų garų slėgis. Sočiaisiais garais. Ptirpiklio ( p0gryno tirpiklio – ptirpiklio virš tirpalo. Tirpiklio sočiųjų garų slėgio sumažėjimu depresija. Santykinis tirpiklio sočiųjų garų slėgio sumažėjimas virš tirpalo yra lygus tirpinio molinei daliai. PA ( p0A (. Pirmasis Raulio dėsnis. Tirpalų osmosinis slėgis. Osmosiniu slėgiu. Posm. ( cM RT.


Druskų hidrolize- druskų jonu ir vandens molekulių sąveika, kurios metu susidaro silpni elektrolitai arba mažai tirpios medžiagos. Druskos sudarytos iš stiprios rūgšties ir stiprios bazes nesihidrolizuoja, hidrolize vyksta jai druska yra sudaryta iš silpnos bazes ar silpnos rūgšties. Druskų hidrolize dažniausia yra grystamas procesas.

Druskų skirstymas pagal elgesio pobūdį vandenyje.

1) Silpnų rūgščių ir stiprių bazių druskų hidrolizė. Natrio acetato hidrolizė:

2) Stiprių rūgščių ir silpnų bazių druskų hidrolizė. Amonio chlorido hidrolizė:

Atskiestame tirpale [H2O] yra beveik pastovi, todėl ją galima prijungti prie konstantos Kpus.·[H2O], gaunama nauja konstanta Kh – hidrolizės konstanta.

CH3COO- + Na+ +HOH <->CH3COOH + Na+ +HO-.

Katijonine. Druskos, sudarytos is silpnos bazes katijono ir stipriosios rūgsties anijono, pavyzdžiui, NH4Cl, vandenilio tirpalo terpe yra rūgštis pH<7. Si druska Hidrolizuojasi: NH4Cl-> NH4+ + Cl-,

NH4+ +Cl- +HOH<->NH3*H2O+ H+ +Cl-.

Vyksta NH4+ katijono hidrolize, todėl dėl H+ jonu pertekliaus terpe yra rūgšti pH<7.

Vanduo yra silpnas elektrolitas taciau dalis poliniu molekulių jonizuojasi ir sudaro teigiamus oksonio H3O+ ir neigiamus OH- hidroksido jonus: H2O + H2O<->H3O+ + OH-

pH- vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. pH skaičiavimui. /.

pOH- hidroksido jonu (OH-) koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo bazingumą arba rūgštingumą. pOH skaičiavimui. pOH = - lg[OH-].

pH ir pOH yra susyja tuo , kad kokio nors tirpalo pH ir pOH suma sudaro 14.

Fenolftalejinas- atpažinti sarmą (nudazo avietine) ; Lakmusas – atpažinti ir rūgštims ir šarmams(r – raudona, n-violetine b – mėlynai); Metilorandžas – rūgštims ir šarmams(r – rožine, n – geltona, b – oranžinė); Universalus.

Reaguoja su metalų kurie turi tirpius hidroksidus oksidais.

2(13)• Žinomiausia iš tokių reakcijų tai Sieros rūgšties gavimas:

Vanduo žemėje yra 3 būsenų , kietas, skystas, garai (dujos). Kietas 0 C ,skystas nuo 0-100 C, garai 100 C.

Vandens kietumas, jų rūšys, atitinkamą kietumą sudarančios druskos ir jų vandenyje atsiradimo priežastys, matavimo vienetai.

nekarbonatinis kietis ( nuolatinis kieti) – kietis, kurį lemia vandenyje ištirpusios stiprių rūgščių Ca arba Mg druskos. (kitos druskos)

Elektrolitas – cheminis junginys (druska, bazė, rūgštis), kuris ištirpintas poliniame tirpiklyje ar išlydytas,disocijuoja (jonizuojasi) į jonus ir praleidžia elektros srovę.

HCl(d) + H2O ( H3O+(aq) + Cl–(aq)

HNO3(sk.) + H2O ( H3O+(aq) + NO3–(aq)

NH3(d) + H2O ( NH4+(aq) + OH–(aq)

Stiprūs elektrolitai: stiprios rūgštys (HCl, H2SO4, HNO3), stiprios bazės (NaOH, KOH, LiOH), druskos.

Silpni elektrolitai: silpnos ir organinės rūgštys (H2SO3 , CH3COOH) silpnos bazės(NH4OH), vanduo

Jis parodo, kuri ištirpusios medžiagos dalis yra disocijavusi į jonus:

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (5434 žodžiai)
  • Domis
  • Chemijos 1 kurso egzamino atsakymai
    10 - 1 balsai (-ų)
Chemijos 1 kurso egzamino atsakymai. (2016 m. Kovo 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/chemijos-1-kurso-egzamino-atsakymai.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 18 d. 14:30
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo