Chemijos egzamino konspektas


Atomo , molekulės , cheminio elemento sąvokos. Vieninių ir sudėtinių medžiagų apibūdinimas. Absoliučioji ir santykinė masės , molis. Masės tvermės , energijos tvermės , junginio sudėties pastovumo , kartotinių santykių dėsniai. Dujų tūrio santykio ir Daltono dėsniai. Parcialinio arba dalinio slėgio sąvoka. Avogadro dėsnis. Dujų ir garų masės nustatymo būdai. Ekvivalento molio masė , jos skaičiavimo pavyzdžiai. Ekvivalentų dėsnis. Atomo branduolio sudėtis. Izotopai. Boro postulatai. Dvilypė elektrono prigimtis. Keturi kvantų skaičiai , jų prasmė ir galimos reikšmės. Mažiausios energijos ir Pauli principai , Hundo taisyklė. Elektroninės formulės. Normali ir sužadinta atomo būsena , elemento valentingumas. Periodinis dėsnis. Periodinės elementų sistemos apibūdinimas. Jonizacijos ir elektroninio giminingumo energijos. Kaip jos kinta perioduose ir grupėse. Metališkųjų ir nemetališkųjų savybių periodiškumas. Kovalentinis ryšio apibūdinimas. σ ir π ryšiai. Apibūdinkite sp , sp2 ir sp3 hibridizacijos. Molekulių struktūra. Kovalentinis nepolinis ir polinis ryšiai. Dipolio ilgis ir dipolio momentas. Joninio ryšio apibūdinimas. Koordinacinis ryšio apibūdinimas. Kompleksodario , ligando ir koordinacinio skaičiaus sąvokos. Kompleksinių junginių tipai , nomenklatūra. Šiuo atveju NH3. Šiuo atveju Cu. Vandenilinis ryšys , tarpmolekulinė sąveika. Pagal traukos jėgas , molekulių sąveikia skirstoma į. Metališkasis ryšys. Neorganinių junginių klasifikacija , pavyzdžiai. Oksidų , bazių , rūgščių ir druskų gavimo būdai ir savybės. Gavimo būdai. Savybės bazinių oksidų. Savybės rūgštinių oksidų. Savybės šarmų. Savybės netirpių hidroksidų. Gavimo būdai neutraliųjų. Gavimo būdai rūgščiųjų. Aktyvacijos energijos sąvoka. Homogeninės ir heterogeninės reakcijos.


Molekulė – mažiausia vieninių ir sudėtinių medžiagų dalelė, turinti tų medžiagų chemines ir fizikines savybes ir gali savarankiškai egzistuoti.

Cheminis elementas – atomų, turinčių vienodą branduolio krūvį visuma.

Kai kurie cheminiai elementai sudaro po kelias vienines medžiagas, kurių savybės skirtingos. Šis reiškinys vadinamas alotropija, o tos medžiagos – alotropinėmis atmainomis [PVZ.: deguoniui būdingas dvi alotropinės atmainos: deguonis ir ozonas, o angliai – trys – deimantas, grafitas ir karbinas.]

Sudėtinės medžiagos – junginiai, sudaryti iš kelių elementų atomų. Jos gali būti dviatomės (CaO,NaCl), triatomės (KOH,CO2)

Santykinė atominė masė – atomų, molekulių ir kitų elementariųjų dalelių masė yra bevardis skaičius, rodantis, kiek kartų atomo, molekulės ar kitos dalelės masė yra didesnė už 1/12 C izotopo masę.

Absoliučioji masė – molekulės, atomo ar kitos dalelės masė išreikšta gramais, yra gaunama molinę masę dalijant iš Avogadro skaičiaus.

Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra tiek vienodų dalelių (atomų, molekulių, jonų, radikalų, elektronų ir kt.), kiek jų yra anglies izotopo C 12 g masėje.

3. Masės tvermės, energijos tvermės, junginio sudėties pastovumo, kartotinių santykių dėsniai.

Masės tvermės dėsnis – reaguojančių medžiagų masė lygi susidarančiųjų medžiagų masei.

Junginio sudėties pastovumo dėsnis – bet kokiu būdu gauti junginiai visuomet yra tos pačios sudėties. [DĖSNIS GALIOJA TIK STECHIOMETRINIAMS JUNGINIAMS SUDARYTIEMS IŠ VIENODŲ, PASTOVIOS ATOMINĖS SUDĖTIES MOLEKULIŲ.]

Kartotinių santykių dėsnis – kai du elementai tarpusavyje sudaro kelis junginius, tai vieno elemento masės, tenkančios kito elemento tai pačiai masei, santykiai šiuose junginiuose yra nedideli sveikieji skaičiai.

4.

Duju tūrio santykio – reaguojančiųjų ir reakcijoje susidariusiųjų dujų tūrių santykiai yra nedideli sveikieji skaičiai.

Daltono – dujų mišinio slėgis lygus to mišinio dalinių slėgių sumai.

Parcialinis/dalinis slėgis – mišinyje yra toks slėgis, kurį jos sudarytų būdamos vienos ir užimdamos mišinio tūrį.

5. Avogadro dėsnis. Dujų ir garų masės nustatymo būdai.

Dujų ir garų masės nustatymas: 1) Tobulųjų dujų būsenos lygtis (Mendelejevo Klapeirono lygtis)

  • Microsoft Word 49 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (5431 žodžiai)
  • Indrė
  • Chemijos egzamino konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Chemijos egzamino konspektas. (2016 m. Kovo 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/chemijos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:14
×