Chemijos metodinės rekomendacijos


Trumpalaikiai chemijos planai. Chemijos pamokų planai. Chemijos trumpalaikiai planai. Eteno gavimas. Chemijos planai. Saugi chemija. Pamokos planas chemija. Chemijos pamokos planas. Chemijos pamokos internete. Trumpalaikiai planai chemija.

Įvadas. Modulių planai. Modulio „reakcijos aplink mus“ planas. Modulio „angliavandeniliai ir jų degimas“ planas. Modulio „funkcinių grupių chemija“ planas. Modulio „medžiagos ir jų kitimai“ planas. Modulio „energijos virsmai chemijoje“ planas. Modulio „gyvybės chemija“ planas. Trumpalaikiai modulių planai. Pamokų planai ir užduotys. Projektas „nafta ir alternatyvūs energijos šaltiniai“. Modulis "medžiagos ir jų kitimai". Elektrolizė ir jos produktai. Modulis energijos virsmai chemijoje". Kodėl buitiniai valikliai gali suardyti indus iš aliuminio ir cinko. Modulis "angliavandeniliai ir degimas". Užduotis „alternatyvi energija“. Modulis "reakcijos aplink mus". Užduotis „tirpumas ir tirpalai“. Interneto šaltinių panaudojimas mokymuisi. Virtuali laboratorija „saugi chemija“. Chemijos pamokos interaktyviai lentai. Organinės chemijos reakcijų vizualizavimai. Irydium virtual laboratory. Livechem laboratorija. Vertinimas. Modulio baigiamojo pažymio sudarymas. Vertinimo veiklos. Apibendrinanti užduotis „angliavandeniliai ir degimas“ (i variantas). Apibendrinanti užduotis „angliavandeniliai ir degimas“ (ii variantas). Chemijos metodologijos veiklos srities vertinimas. „reakcijos aplink mus“ modulio vertinimas. „angliavandeniliai ir jų degimas“ vertinimas. „medžiagos ir jų kitimai“ vertinimas. „funkcinių grupių chemija“ vertinimas. „energijos virsmai chemijoje“ vertinimas. „gyvybės chemija“ vertinimas. Praktikos darbų aprašymai. Darbų saugos įspėjamieji ženklai. Eteno gavimas. Alkoholių oksidacija. Esterių gavimas. Angliavandenių redukcija. Kolorimetrija. Katalizatorių ir kitų veiksnių įtakos reakcijos greičiui tyrimas. Temperatūros įtakos reakcijos greičiui tyrimas. Vitamino c kiekio nustatymas. Oksidacijos - redukcijos reakcijos tyrimas. Dalykinė pagalba. Mokslo pažanga ir naujosios technologijos. * nurodyti, pateikiant pavyzdžių, kaip keitėsi mokslo pažangos ir technologijų vystymasis, nurodyti teigiamąsias ir neigiamąsias vystymosi puses. Automobilių katalizatorių taikymas. * paaiškinti automobilių katalizatorių taikymą mažinant aplinkos taršą. Lietuvos chemijos ir biochemijos pramonės įmonės. Rekomenduojama medžiaga mokymuisi. Integruoto gamtos mokslų kurso vadovėliai. Klasėms. Xi klasės chemijos vadovėliai. Xii klasės chemijos vadovėliai. Papildomos chemijos mokymo(si) priemonės. Uždavinynai, užduotys. Cheminiam eksperimentui, praktikos darbams skirti leidiniai. Žinynai, enciklopedijos, lentelės. Metodinė, mokslinė, mokslo populiarioji literatūra, užsienio š

Chemijos modulių programų 11-12 kl. Metodinių rekomendacijų paskirtis – padėti chemijos mokytojams dirbti pagal chemijos bendrojo ir išplėstinio kurso modulių programas, parengtas atsižvelgiant į chemijos vidurinio ugdymo bendrąją programą (2011).

Siekiant įgyvendinti projekto „mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, ii etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ tikslus, pasirinkta modulinio mokymo forma, nes ji mokiniams sudaro didesnes galimybes pasirinkti chemijos dalyko mokymosi sritis pagal savo individualius mokymosi poreikius ir gebėjimus, profesinius polinkius.

Chemijos modulis yra tam tikra baigtinė savarankiška mokymo(si) programa, turinti konkrečius tikslus, ir uždavinius, kurie orientuoti į nesunkiai pamatuojamus rezultatus.

Chemijos vidurinio ugdymo programą sudaro šeši moduliai. Iš jų 4 privalomi moduliai – „reakcijos aplink mus“, „angliavandeniliai ir degimas“, „medžiagos ir jų kitimai“ bei „funkcinių grupių chemija“ – parengti pagal chemijos bendrojo kurso programą, 2 laisvai pasirenkami išlyginamieji moduliai „energijos virsmai chemijoje“ ir „gyvybės chemija“ pareng-ti pagal išplėstinio kurso programą. Mokytis išplėstinio kurso modulių mokinys gali tik pabaigęs bendrojo kurso modulius. Parengti alternatyvūs 6 išplėstinio kurso moduliai mokiniams apsisprendusiems mokytis chemijos ištisai du metus išplėstiniu kursu.

Modulių dėstymui eiliškumo tvarką parinkti galima pagal keletą variantų. Modulius, kurių turinys skirtas organinės chemijos mokymuisi, galima dėstyti vienuoliktoje klasėje, Bendrojo kurso moduliai „angliavandeniliai ir jų degimas“ ir „funkcinių grupių chemija“ ir išplėstinio kurso „gyvybės chemija“, o bendrosios chemijos modulius galima dėstyti dvyliktoje klasėje (1 paveikslas). Pasirinkus šį variantą, mokiniai, nesimokę išplėstinio kurso modulių, tiesiog turi didesnę pertrauką iki bendrosios chemijos kurso modulio. Kitas variantas modulių dėstymo eiliškumui parinkti yra bendrojo kurso modulius dėstyti vienuoliktoje klasėje, o iš-plėstinio kurso dvyliktoje, arba vieną bendrojo kurso modulį, „funkcinių grupių chemija“ arba „medžiagos ir jų kitimai“ nukelti į dvyliktą klasę ir dėstyti prieš išplėstinio kurso modulius (2 paveikslas). Rekomenduojama prieš modulį „funkcinių grupių chemija, būti išmokusiems modulį „angliavandeniliai ir jų degimas“, o prieš modulį „medžiagos ir jų kitimai“ – „reakcijos aplink mus“.

  • Chemija Konspektas
  • Microsoft Word 5149 KB
  • 2012 m.
  • 186 puslapiai
  • Amber
  • Chemijos metodinės rekomendacijos
    10 - 1 balsai (-ų)
Chemijos metodinės rekomendacijos. (2012 m. Kovo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/chemijos-metodines-rekomendacijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:05
×