Chemijos referatas


V.rentgenas. Polimetilakrilatas. Chemijos referatai. Rentgeno fluorescencija. Kiuri referatas. P. vilaras mokslininkas. Polimetilakrilato plevele. Polimetiloakrilatas. Rentgeno aparatas 1897 m.. V.rentgenas skaidres.

Atomo sandara. Atomų elektroninė sandara. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Polimerai. Polimetilakrilatas. Polivinilchoridas. Polistirenas. Kaučiukai. Trumpai apžvelgsime svarbiausius atradimu, kurie įrodė, kad atomas yra sudėtinga dalelė. Vokiečių mokslininkas V. Rentgenas 1895 m. paskelbė atradęs naujos rūšies – X-spindulius. Tai labai skvarbios elektromagnetinės bangos, kurių bangos ilgis 10-11-10-8 m. Šie spinduliai pereina pro medžiagas, nepraleidžiančias paprastos šviesos. Paskatintas V. Rentgeno atradimo, Prancūzų mokslininkas A. Bekerelis susidomėjo fluorescencija ir tirdamas kai kuriuos mineralus, turinčius urano, 19896 m. atrado radioaktyvumo reiškinį. Šie mineralai skleidė spindulius, kurie, panašiai kaip Rentgeno spinduliai skverbėsi pro neskaidrias medžiagas. Tais pačiais metais Marija Skladovska Kiuri ir Pjeras Kiuri pradėjo tirti radioaktyvumo reiškinį ir atrado du naujus radioaktyvius elementus polonį ir radį. Anglų fizikas Dž. Tomsonas tirdamas kaip atsiranda katodiniai spinduliai, 1897 m. atrado elektronus. Buvo nustatyta, kad elektronai perneša elektros srovę, metaluose ir kad jų yra liepsnoje, jie išsiskiria iš daugelio šildomų, apšviečiamų arba veikiamų Rentgeno spinduliais medžiagų. Buvo padaryta išvada, kad elektronai įeina į visų atomų sudėtį.

Žodis atomas kilęs iš senosios graikų kalbos žodžio nedalomas. Jau xix a. Pabaigoje buvo nustatyta, kad atomai – sudėtinės dalelės. Atomo sandaros tyrimai – vienas iš įdomiausių mokslo istorijos puslapių. Dauguma sudėtingų chemijos problemų paaiškinama remiantis atomo sandaros ypatumais.

Vokiečių mokslininkas v. Rentgenas 1895 m. Paskatintas v. Atrado radioaktyvumo reiškinį. Anglų fizikas dž. Atrado elektronus.

1899 m. Anglų fizikas e. Rezerfordas, prancūzas p. Vilaras ir kiti įrodė, kad radioaktyviosios medžiagos spinduliuoja a, b, daleles ir g kvantus.

Atomo modeliai. Pirmieji atomo modeliai buvo sukurti 1904 m. Japonų fizikas h. Nagaoka laikė, kad atomas panašus į saturno planetą. Pagrindinė atomo dalis – teigiamai įkrautas rutulys, apie kurį žiedinėmis orbitomis sukasi elektronai. Tuo pat metu kitokį atomo modelį pasiūlė dž. Tomsonas. Pagal jį atomas tai teigiamo krūvio branduolys su tolygiai pasiskirsčiusiais elektronais. Dž. Tomsono hipotezę ėmėsi tirti e. Rezerfordas. Jis tyrė, kaip išsisklaido pro ploną metalinę plėvelę prasiskverbusios a dalelės (teigiamą krūvį turintys he branduoliai), ir nustatė, kad dauguma a dalelių eina pro metalą nekeisdamos savo krypties, kitų kryptis šiek tiek pasikeičia, o kai kurios atšoka atgal.

Apibendrindamas tyrimų rezultatus, e. Rezerfordas 1911 m. Pasiūlė branduolinį atomo modelį. Pagal e. Rezerfordą, atomo centre yra branduolys, o aplink jį – elektronai. Kai kurios a dalelės pakeičia savo kryptį susidūrusios su teigiamai įkrautu atomo branduoliu, kuriame sukaupta beveik visa atomo masė. Apskaičiavimai parodė, kad atomo branduolys labai mažas. Atomo, kurio skersmuo – yra 10-10 m eilės, branduolio skersmuo – 10-15-10-14m. Visą kitą atomo erdvę užima elektronai.

Tačiau, remiantis branduoliniu atomo modelių nebuvo galima paaiškinti atomo patvarumo. Toliau atomo sandara buvo tyrinėjama dvie e. Rezerfordas įrodė, kad egzistuoja atomo branduolys; be to remiantis a dalelių išsisklaidymo pobūdžiu, buvo nustatyta, kad branduolio krūvio skaitinė vertė lygi elemento eilės numeriui periodinėje elementų sistemoje. Tai 1913 m. Patvirtino e. Rezerfordo mokinys h. Mozlis, tirdamas elementų charakteringuosius rentgeno spektrus. Jis atrado dėsnį, nusakantį ryšį tarp elemento rentaip buvo nustatyta elemento eilės numerio periodinėje elementų sistemoje fizikinė prasmė: eilės numeris yra svarbiausia elemento konstanta, rodanti jo atomo branduolio teigiamų krūvių skaičių.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2012 m.
  • 12 puslapių (4867 žodžiai)
  • Universitetas
  • Chemijos referatas
    10 - 1 balsai (-ų)
Chemijos referatas. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/chemijos-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 24 d. 22:49
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo