Cheminė analizė konspektas


Reakcijos jautrumas. Cheminėje analizėje naudojamų reakcijų tipai. Katijonų analizinis grupavimas rūgščių ir bazių metodu. Menkai tirpių junginių susidarymo ir tirpinimo reakcijos. Tirpalo joninė jėga ir aktyvumo koeficientai. Tirpumo skaičiavimai pagal tirpumo sandaugą. Menkai tirpių junginių tirpimo kitimas. Bendrų jonų įtaka nuosėdų tirpumui. Pašalinių jonų įtaka menkai tirpių junginių tirpumui. Tirpiklio įtaka nuosėdų tirpumui. Temperatūros įtaka nuosėdų tirpumui. Kompleksinių junginių susidarymo įtaka nuosėdų tirpumui. Oksidacijos – redukcijos įtaka nuosėdų tirpumui. Ph įtaka nuosėdų tirpumui. Frakcinis nusodinims. Koloidinių tirpalų susidarymas cheminėje analizėje. Organinių reagentų panaudojimas cheminėje analizėje. Kompleksinių junginių susidarymas cheminėje analizėje. + jonų koncentracijos ir ph skaičiavimai įvairių elektrolitų vandeniniuose tirpaluose. Vandens jonų koncentracijų sandauga. Rūgščių vandeniniuose tirpaluose. Stiprių ir silpnų bazių tirpaluose. Druskų vandniniuose tirpaluose. Amfolitų vandeniniuose tirpaluose. Buferiniai tirpalai.

Norint nustatyti iš kokių elementų, elementų grupių ar jonų susideda tiriamoji medžiaga, yra atliekama kokybinė cheminė analizė, o norint nustatyti kokiu santykiu sudėtinės dalys įeina į analizuojamos medžiagos sudėtį, yra atliekama kiekybinė cheminė analizė.

Visuomet pirmiausia atliekama kokybinė analizė, nes nuo jos rezultato priklauso koks kiekybinės analizės metodas yra tinkamas.

Analizinėje chemijoje naudojamos reakcijos turi būti gana jautrios. Kuo jautresnė reakcija, tuo mažiau analizuojamos medžiagos ir reagento reikia analizei.

Reakcijų jautrumas yra išreiškiamas ribiniu praskiedimu ir indentifikuojamos medžiagos minimumu.

Ribinis praskiedimas parodo didžiausią tirpalo tūrį, kuriame yra 1 svorio vienetas medžiagos arba jonų.

Indentifikuojamas minimumas – mažiausias reagentu aptinkamas medžiagos kieis tam tikrame tirpalo tūryje.

Kadangi toks medžiagos kiekis yra labai mažas, svorio mato vienetu yra laikomas ne gramas, o 1 milijoninė gramo dalis, t.y. mikrogramas.

Jeigu analizėje paimtame tirpale ieškomų jonų yra mažiau už indentifikuojamąjį miniumą, tai tokio jonio šia reakcija aptikti nepavyks.

Šis metodas yra pagrįstas tuo, kad paveikus tam tikrais reagentais, katijonai sudaro panašias savybes turinčių jonų grupes.

Jų yra 6 ir kiekviena grupė turi savo grupinį reagentą.

Grupiniu reagentu vadinami tokie reagentai, kurie sudaro analogiškų savybių junginius su panašias savybes turinčių jonų grupe.

Grupiniai reagentai pagreitina ir palengvina analizę.

Kiekvienos grupės nuosėdos, jas ištirpinus, vėl analizuojamos specialia sisteminės analizės eiga.

Analizė, kai tiriamajame tirpale esančių jonų ieškoma nuosekliai, naudojant grupinius ir specifinius reagentus, yra vadinama sistemine analize.

Reagentai, kurie tikromis bandymo sąlygomis dalyvauja būdingoje reakcijoje tik su 1 jonu ir leidžia atpažinti jį kitų į jį panašių jonų mišinyje, vadinami specifiniais arba savitaisiais reagentais.

Priklauso metalų katijonai, kurių nitratai, sulfatai, chloridai yra tirpūs H2O, bet stipriai hidrolizuojasi H2O netirpūs karbonatai, fosfatai ir hidroksidai, tačiau hidroksidai tirpsta rūgštyse ir šarmuose, t.y. pasižymi amfoterinėmis savybėmis.

Šios reakcijos kokybinėje cheminėja analizėje naudojamos atpažinti ir atskirti, o kiekybinėje analizėje – jonams atpažinti gravimetriniu ir titrimetriniu nusodinimo metodais.

Daugiausiai menkai tirpių yra druskų.

Pagal tirpumą visos neorganinių rūgščių druskos yra skirstomos į dvi dideles grupes:

stirpių rūgščių druskos tirpsta gerai, išskyrus Ba, Sr, Pb sulfatus, Ag,Pb, Hg22+ chloridus, jodidus ir bromidus;

silpnų rūgščių druskos tirpsta blogai, išskyrus šarminių metalų druskas bei nitritus ir acetatus.

Dauguma neorganinių ir organinių rūgščių gerai tirpsta H2O, išskyrus silicio rūgštį H2SiO3, alavo rūgštį H2SnO3 ir stibio rūgštį HSbO3;

  • Chemija Konspektas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2481 žodžiai)
  • Liveta
  • Cheminė analizė konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Cheminė analizė konspektas. (2015 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/chemine-analize-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:06
×