Civilinė atsakomybė geras konspektas


Civiline atsakomybe pavyzdys. Delikto pavyzdziai. Civiline atsakomybe referatas. Civiline atsakomybe konspektas. Deliktų teisės konspektai. Bendroji profesinė civilinė atsakomybė. Deliktų tesės konspektai. Deliktu teise konspektas. Delikto sąvoka. Deliktu rusys ca.

Teisės konspektas. Civilinės atsakomybės samprata. Restitucija ir ca. Sutarties nutraukimas ir ca. Civilinės atsakomybės specialūs bruožai. Ca rūšys. Ca skirstymas į dalinę, solidarią ir subsidarią. Civilinės atsakomybės formos. Kiti žalos kompensavimo būdai. Civilinės atsakomybės sąlygos. Vežėjų atsakomybė. Geležinkelio įmonės, keleivių, krovinių siuntėjų. Ir gavėjų atsakomybė. Profesinė civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės formos, skirtumai, santykis. Subsidiari atsakomybė. Sąvoka ir pvz. Sutartiniuose ir deliktiniuose santykiuose. Ribota, visiška ca. Force majeure. Priežastys, atleidžiančios nuo Civilinės atsakomybės. Ca draudimas. Neteisėti veiksmai. Kaltės samprata bendrosios, kontinentinės teisės tradicijos šalyse ir lr. Ca esant nusikaltimui. Priežastinio ryšio teorijos. Kokia teorija nck. Atleidimas nuo ca. Sutartinės ca ypatumai (samprata, bruožai). Varšuvos konvencija. Žalos atlyginimas už prarastą bagažą. Senaties terminai iš varšuvos konvencijos. Bandrieji delktinės Civilinės atsakomybės nuostatai. Delikto sąvoka bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijos šalyse. Bendrieji deliktinės atsakomybės nuostatai. Vežėjo atsakomybė už kitus asmenis. Bendroji avarija. Gelbėjimas jūroje, laivų susidūrimas. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklės. Konvencija, papildanti varšuvos konvenciją dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, atliekamais asmens, nesančio susitariančiu vežėju,unifikavimo. Atsakomybė už sveikatinimo veiklos teisės normų pažeidimus.


Restitucija (CK 6.145), kad būtų tas pats kaip iki neteisėto sandorio įsigaliojimo. CA taip pat yra atstatymas. Šiuo atveju skiriasi tuo, kad restitucijos atveju nėra pajaučiamos neigiamas turtinis poveikis. Be to žala gali būti atlyginama natūra arba pinigais. Tuo atveju, kai žala atlyginama natūra, tai restitucija ir žalos atlyginimas kaip ir sutampa. Tačiau kai žala atlyginama pinigais, tai jau ji skiriasi nuo restitucijos. Restitucija ir žalos atlyginimas gali sutapti tik tada, kai atlyginama natūra, o visais kitais atvejais yra skirtingi teisių gynimo būdai, kurie gali būti taikomi kartu ir atskirai.

Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti nuostolius ir netesybas. Tai yra juos galima taikyti kartu.

Taigi svarbu skirti, kas gali būti įvardijama, kaip CA, taip pat svarbu atskirti CA nuo kitų teisinių gynimo būdų. Taigi CA yra:

2. Atsiradimo ir taikymo pagrindas yra turtinio privataus intereso pažeidimas. Tik šis privatus asmuo gali reikalauti taikyti CA. Tuo tarpu baudžiamoji teisė gina viešąjį interesą, be to baudžiamojoje atsakomybėje daugelis bylų yra neprivataus kaltinimo.

5. CA pagrindinė funkcija yra kompensavimo (visiško). Ši funkcija visada reiškia visišką atsakomybę. Tačiau objektyviai žiūrint ne visada galima įvertinti visiškai žalą. Pvz.: kai žala padaroma aplinkai, gyvybei, sveikatai ir panašiai. Šiais atvejais visiškai žalos atlyginti neįmanoma. Tokiu būdu jau turime kalbėti apie teisingą kompensaciją, o ne visišką.

Kalbant apie CA reikia kalbėti apie CA socializaciją dėl dviejų dalykų:

Civilinės atsakomybės draudimas, tai yra apsidraudžiama iš karto ir žalos atveju ją kompensuoja draudėjas.

Prevencinė. Vieną kartą atlyginus žalą, tai atbaidys pažeidėją nuo kitų pažeidimų, arba vien žinojimas, kad reikės atsakyti, kad ir pirmą kartą , jau asmenį sulaiko nuo žalos padarymo.

Nubaudimo funkcija. Šią funkciją daugelis iš viso neigia. Už nubaudimo elementą pasisako bendrosios teisės valstybės, bet tik išskirtiniais atvejais ir ypatingai tada, kai pažeidžiami labai svarbūs gėriai (gyvybė, orumas ir pan.)

CA pagrindas yra ne tik CK ir CT, bet tai yra ir Konstitucijos 32 str. 2 dalies elementas, kuris sako, kad materialinės ir nematerialinės žalos atlyginimo tvarką nustato įstatymas.

Kaltė, kaip atsakomybės sąlyga nėra privaloma (dėstytojo nuomone). Senovės Romoje kaltė nefigūravo, kaip atsakomybės sąlyga. Klasikinėje Romoje kaltė jau pripažįstama, kaip atsakomybės sąlyga. Pirmuosiuose CT kodifikuotuose aktuose buvo ypatingai akcentuojama kaltė, kaip būtinoji atsakomybės sąlyga. Kai pradeda vystytis pramonė, verslas ir panašiai, tai griežtas kaltės įtraukimas į atsakomybę tampa neatitinkančiu nūdienos, nes kilo klausimas dėl atsakomybės be kaltės. Dėl to jau 19 a. pabaigoje, o ypač 20 a. kaltės reikšmė mažėja. Šiuo atveju yra kaltės prezumpcija, tai yra turime atsakomybę be kaltės.

Tyčia, kai žinoma ir suvokiama, kad yra pažeistos kito asmens įstatyme numatytos teisės. Neatsargumas, kai nėra žinoma, bet laikantis minimalių rūpestingumo reikalavimų, tai gali būti žinoma (didelis), o laikantis elementarių atsargumo reikalavimų turime paprastą neatsargumą.

1. Gali sąlygoti atsakomybės dydį, t.y. kuo aukštesnė kaltės forma, tuo mažiau tikimybės, kad bus sumažinta atsakomybė.

2. Jei paties nukentėjusiojo veiksmuose yra kaltė, tai gali būti, kad sunkesnė kaltės forma apims lengvesnes kaltės formas.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 74 puslapiai (49397 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 184 KB
  • Civilinė atsakomybė geras konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Civilinė atsakomybė geras konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/civiline-atsakomybe-geras-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 19:56