Civilinė atsakomybė konspektas


Cicilinė atsakomybė konspektas. Vezejo civilines atsakomybes ypatumai. Referatas civilines atsakomybes samprata. Civiline atsakomybe kosnpektas. Viešoji atsakomybė?.

Civilinės atsakomybės samprata, paskirtis, rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Ikisutartinė civilinė atsakomybė. Sutartinės civilinės atsakomybės ypatumai. Vežėjo atsakomybė už kitus asmenis. Lr prekybinės laivybos įstatymas. Gelbėjimas jūroje, laivų susidūrimas. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklės. Vežėjo atsakomybė. Lr vidaus vandenų transporto kodeksas. Bendrieji nesutartinės (deliktinės) atsakomybės nuostatai. Valdytojų atsakomybė už žalą, padarytą dėl jų darbuotojų kaltės. Atsakomybė už žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio. Atsakomybė už žalą, padarytą sveikatos sužalojimu ir gyvybės atėmimu. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių ir neveiksnių asmenų veiksmais. Civilinė atsakomybė už tam tikrų profesijų asmenų padarytą žalą (profesinė civilinė atsakomybė). Viešoji atsakomybė.

Būdingos tokios atsiradimo sąlygos, kurios išskiria CA iš kitų atsakomybės formų. Kaltumo prezumpcija. Ieškovas atleidžiamas nuo pareigos įrodyti kaltę.

Priešingai nei BT ir AT atsakomybei, kur baudžiama už įstatymo pažeidimą, CA gali atsirasti ir iš teisėtų veiksmų.

CA taikoma pagal CPK. Jei pažeidžiamas privatus interesas, tai ieškinį inicijuoti gali tik tas, kieno interesas pažeistas.

nubaudimo (išimtinais atvejais kai bauda išieškoma už patį pažeidimo faktą).

Teisių gynimo būdai taikomi kaip alternatyva: pvz.: arba grąžinti prekę, arba sumažinti kainą, arba nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius.

Pagal NCK nutraukus sutartį bus galima reikalauti nuostolių atlyginimo tik esant esminiam jos pažeidimui ir kaltei:

Pagal dabartinį CK galima reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius esant bet kokiam sutarties pažeidimui, pagal NCK – tik esant esminiam sutarties pažeidimui. NCK daro svarbesniu sutarties laikymąsi iki labiausiai įmanomos ribos. Jei sutarties pažeidimas yra esminis, atsiranda teisė ir nutraukus sutartį reikalauti nuostolio atlyginimo.

Užsienyje paplitęs alternatyvus CA taikymo būdas: arba sutarties nutraukimas arba nuostoliai.

NCK įtvirtintas pagrindinis reikalavimas- įvykdyti prievolę natūra. Jeigu neįvykdo, arba kreditorius mato, kad skolininkas negalės įvykdyti, gali taikyti kitas teisių gynimo formas- reikalauti nuostolių atlyginimo.

Bendrosios teisės sistemos valstybėse visų pirma reikalaujama nuostolių atlyginimo, po to prievolės įvykdymo. Rei nereikalaujama prievolės įvykdyti, galima reikalauti tik nuostolių atlyginimo.

Naujas dalykas pagal NCK - force majeure kaip restitucijos sąlyga.

Restitucija susisieja su CA, kai žala atlyginama natūra. Nei CK, nei NCK nepasakyta, ar restitucija yra teisių gynimo būdas.

CA taikoma, kai yra teisės pažeidimas. Kiti teisių gynimo būdai taikytini ir kai reikia prevencijos iki teisės pažeidimo;

CA pagrindinė yra kompensacinė funkcija. Kiti teisių gynimo būdai visų pirma turi prevencinę funkciją;

CA yra nauja prievolė (pvz. Pardavėjui pažeidus prievolę atvežti prekę, atsiranda nauja prievolė- atlyginti dėl to pirkėjui padarytą žalą). Kiti teisių gynimo būdai nesukuria naujo teisinio santykio.

NCK ypatumas: įsigaliojus NCK LRV nutarimai ir kiti poįstatyminiai aktai nereguliuos civilinių teisinių santykių. Tik NCK ir įstatymai.

Civilinės atsakomybės pagrindas priklauso nuo to, ar sieja sutartįs žalą padariusį asmenį su tuo, kuriam tą žalą padarė. Galimi atvejai:

Sutartis yra, bet žala atsiranda ne iš sutartinių santykių (vežėjas veža keleivį, o jis avarijos metu žūsta).

Gali būti įskaitinės, alternatyvinės, baudinės ir išimtinės netesybos. Bendra taikymo taisyklė- taikomos įskaitinės netesybos, jei nesusitarta ar nenustatyta įstatyme kitaip. NCK numatytos tik įskaitinės netesybos. NCK

Sutartyje nustatytos netesybos po 0,1 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

Teismas priteis už paskutinius 6 mėnesius, nes delspinigiai skaičiuojami kiekvienai dienai. T.y. netesybas gaus už periodą 2000 02 01- 2000 08 01.

Dabartinio CK 230 straipsnis įtvirtinta, jog netesybų įvykdymas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti prievolę natūra. T.y. galima reikalauti ir pagrindinės prievolės ir netesybų.

t.y., atsižvelgiant į NCK 6.213 str., jeigu reikalaujama įvykdyti prievolę natūra, negali reikalauti netesybų, išskyrus kai jos numatytos už termino praleidimą. Susitarimas prieštaraujantis imperatyvinei normai negalios.

Netesybos- sankcija už teisės pažeidimą. Palūkanos- atlyginimas. NCK įtvirtinta norma, jog jeigu teismas priteisė, o skolininkas nesumokėjo, tai jis turi mokėti palūkanas nuo naudojimosi pinigais pradžios.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 171 KB
  • 2016 m.
  • 83 puslapiai (49050 žodžiai)
  • Civilinė atsakomybė konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Civilinė atsakomybė konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/civiline-atsakomybe-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 01:45
×