Civilinė teisė konspektas egzaminui


Civilinės teisės samprata sąvoka , paskirtis , uždavinys , funkcijos. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių bendra charakteristika. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio reglamentavimo metodo samprata ir požymiai. Civilinės teisės principų sąvoka ir rūšys. Civilinės teisės šaltiniai. Teisės ir įstatymų analogija. Civilinės teisės sistemos samprata ir elementai. Ryšiai tarp atskirų civilinės teisės elementų. Civilinio teisinio santykio samprata ir elementai. Juridiniai faktai ir jų rūšys. Pagrindinės turtinių civilinių teisinių santykių rūšys. Civilinių teisių objektų klasifikacija. Termino sąvoka ir rūšys. Termino praleidimo pasekmės. Ieškinio senaties sąvoka ir funkcijos. Civilinių teisių įgyvendinimo samprata ir formos. Subjektinių civilinių teisių įgyvendinimo ribos. Sandorių samprata ir rūšys. Sandorių elementai ir sąlygos. Sandorių forma. Sandorio tikslas ir motyvas. Elektroninis parašas. Sandorio negaliojimo samprata ir galiojimo sąlygos. Negaliojančių sandorių rūšys. Fizinio asmens teisinio subjektiškumo sąvoka ir elementai. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Paskelbto mirusiu atsiradimo pasekmės. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Juridinių asmenų sąvoka , požymiai ir rūšys. Juridinio asmens reorganizavimas , likvidavimas. Juridinio asmens pertvarkymas. Juridinio asmens bankrotas. Juridinio asmens restruktūrizavimas. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Įgaliojimas ir jo rūšys. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinių teisių rūšys. Daiktų sąvoka ir rūšys. Patikėjimo teisė. Servituto sąvoka. Servitutų rūšys. Uzufrukto sąvoka. Užstatymo teisės superficies sąvoka. Ilgalaikės nuomos emphyteusis sąvoka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys.

CT sąvoka – teisės normų sistema, kuri reguliuoja 3 rūšių visuomeninius santykius: turtinius, asmeninius neturtinius susijusius su turtiniais ir asmeninius neturtinius nesusijusius su turtiniais.

Paskirtis – reguliuoti asmenų turtinius sanykius. Ginti žmogaus teises, tvirtina demokratinę visuomenę, efektyvina ekonomiką.

Funkcijos – reguliavimo (pozityvus visuomeninių santykių reguliavimas); socialinio kompromiso; valstybės prievartos legalizavimas (civilinių santykių pažeidėjui turi būti taikoma prievartos priemonės); informacinė (teisės aktai turi būti prieinami visiems).

Asmeniniai neturtiniai susiję su turtiniais – santykiai, kurie atsiranda dėl dvasinės kūrybos produktų: mokslo, literatūros, meno kūrinių.

Šeimos teisė yra CT sistemos dalis (apribojimo kriterijus – santykio subjektai). Darbo teisė atsiskyrusi nuo CT (atribojimo kriterijus – darbo santykių objektas). Civilinio proceso teisė atlieka pagalbines CT funkcijas.

Civilinio teisinio reglamentavimo metodo samprata ir požymiai

Požymiai – CT subjektų autonomiškumas ir nepavaldumas vienas kitam. Galimybė užtaisyti teisės spragas. CT normos nustato jiems lygias teises ir galimybes.

Sąvoka – pagr. CT idėjos arba K-joje suformuluotos socialinės vertybės, kuriomis remiasi ir kurias plėtoja įst. Leidėjas reglamentuodamas privačius santykius.

Rūšys: Bendrieji (konstituciniai) (subjektų lygiateisiškumas, nuosavybės neliačiamumo, sutarties laisvės, CT šaltiniai, teisingumo protingumo ir sąžiningumo); šakiniai; tarpšakiniai; instituciniai.

Pagr. šaltiniai - CK, K-ja. Pirminiai – rašytinė teisė (įst. Poįst. Aktai, konvencijos, tarptautinės sutartys), papročiai, bendrieji CT principai. Antriniai – teismų praktika, doktrina.

Elementai: Pirminis (CT norma) ir antrinis (institutas – teisės normos, reguliuojančios tam tikrą CT santykių rūšį; subinstitutas - instituto savarankiška dalis, susidedanti iš teisės normų ir numatanti specialų tam tikrų dalies santykių reguliavimą; pošakė – kelių institutų teisės normų sąveika, reguliuojanti bendrą teisinę prigimtį turinčius santykius, pvz.: prievolių teisė)

Genetiniai ryšiai – atspindi teisės normų prigimtį, ryšius tarp atskirų CT sistemos elementų, suformuooja vidinius ryšius tarp CT normų.

Sisteminiai ryšiai – užtikrina kiekvienos teisės normos funkcionalumą, visų CT elementų sąveiką.

Funkciniai ryšiai – atspindi įstatymo leidėjo valią fiziškai sujungiant teisinės sistemos elementus į teisės aktą.

Civilinio teisinio santykio samprata ir elementai

Daiktai (kilnojami/nekilnojami), pinigai, vertybiniai popieriai, informacija, veiksmai ir jų rezultatai, turtinės ir neturtinės vertybės, komercinės paslaptys.

Rūšys: atnaujinami (pasibaigus, teismas gali jį atnaujinti, jei buvo praleistas dėl svarbių priežasčių); įgyjamasis (pasibaigus atsiranda tam tikros civilinės teisės ar civilinės pareigos); naikinamasis (jam pasibaigus išnyksta tam tikros civilinės teisės ar civilinės pareigos)

Samprata – įstatymo numatytas terminas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį, pasibaigus tam laiko tarpui – prarandama teisė kreiptis į gynybą.

Funkcijos – apginti pažeistas teises ir interesus.

Civilinių teisių įgyvendinimo samprata ir formos

Samprata – asmenų naudojimasis civilinėmis teisėmis laikantis įstatymų, geros moralės, sažiningumo, protingumo ir teisingumo.

Samprata – vieno, ar kelių CT subjektų laisvas ir teisėtas valios pareiškimo aktas, išreišktass įstatymams neprieštaraujančiu būdu ir forma, kurios siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas.

Sandorių elementai ir sąlygos

Sandorio negaliojimo samprata ir galiojimo sąlygos

Samprata - Sandorio negaliojimo atribojimas nuo sandorio nutraukimo t.y. naujas vienašalis ar dvišalis sandoris.

Galiojimo sąlygos - dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo.

Samprata – žmogus – natūralus subjektas.

Elementai – teisnumas (galėjimas turėti civilines teises ir pareigas) ir veiksnumas (galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas; tam reikia, kad žmogus vertintų savo veiksmus ir numatytu jų pasekmes).

Nežinia kur esančiu – jei jo gyvenamoje vietoje 1 metus nėra duomenų, kur jis yra. Paskelbimas mirusiu - jei jo gyvenamoje vietoje 3 metus nėra duomenų, kur jis yra arba jei yra aplinkybių, kurios tvirtino buvus kažką pavojinga – 6 mėn. Jei negalima nustatyti dienos, kai jis dingo, tada skaičiuojama nuo ateinančių metų sausio 1 d.

Paskelbto mirusiu atsiradimo pasekmės – jei grįžta, ar paaiškėja jo buvimo vieta.

Samprata – savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti savo teises bei pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme.

Požymiai – pavadinimas, atskiras turtas, teisinis subjektiškumas (organizacijos įstatai, valdymo organai, gebėjimas savo vardu turėti civilines teises ir pareigas)

Likvidavimas – juridinio asmens dalyvių, teismo ar kreditorių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą

Samprata – teisinis santykis, kuriame viena pusė – atstovas, veikdamas sandorio, įstatymo ar kitų aktų suteikta galia, sudaro kito asmens vardu sandorį, kuris tiesiogiai sukuria teises ir pareigas atstovaujamajam.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2015 m.
  • 29 puslapiai (15015 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Civilinė teisė konspektas egzaminui
    10 - 1 balsai (-ų)
Civilinė teisė konspektas egzaminui. (2015 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/civiline-teise-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 19 d. 17:22
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!