Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje


Civilines teisines atsakomybes esme. Daline civiline atsakomybe. Solidari ir subsidiari atsakomybe. Subsidiari civilinė atsakomybė. Samdancio atsakomybe uz darbuotojo padaryta zala. .civilines atsakomybes esme ir skiriamieji bruozia. Dalinė atsakomybė. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė skirtumai. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už darbuotojo padarytą žalą referato planas. Solidari ir subsidiari civiline atsakomybe.

Įvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Žala ar nuostoliai – civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Priešingas teisei elgesys. Priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir žalos arba nuostolių. Kaltė. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidari civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiari civilinė atsakomybė. Visiška, ribota ir padidinta civilinė atsakomybė. Tiesioginė ir regresinė civilinė atsakomybė. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Deliktinės atsakomybės rūšys. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Valstybės ir savivaldybės atsakomybė už jų institucijų ir pareigūnų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki. Metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo. Iki. Metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ar riboto veiksnumo asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo arba gyvybės atėmimo. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl netinkamos kokybės produkcijos (paslaugų). Atsakomybė už žalą, padarytą klaidinančia reklama. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai. Išanalizuoti civilinės atsakomybės sampratą. Aptarti civilinės atsakomybės skirtumus nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Apžvelgti civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus. Ištirti civilinės atsakomybės rūšis. Aptarti vieną iš civilinės atsakomybės rūšį – sutartinės civilinės atsakomybės formą. Išanalizuoti deliktinės atsakomybės formas. Darbe naudotasi lietuvos bei užsienio valstybių moksline literatūra, tarptautiniais ir lietuvos norminiais aktais, nustatančiais bendruosius bei specialiuosius civilinės atsakomybės ypatumus, lietuvos teismų praktika bylose. Iškeltiems darbo uždaviniams įgyvendinti darbe naudojami įvairūs mokslinių tyrimų metodai. Darbe daugiausia naudojamas aprašomasis-analitinis metodas - atlikta mokslinės literatūros, teisės aktų ir teismų praktikos, kur nagrinėjama tema aprašomi ir konceptualiai pagrindžiami svarbūs klausimai, analizė. Plačiai taikomas sistemines analizės metodas, kuris naudojamas siekiant tinkamai išsiaiškinti teisines nuostatas. Naudojant šį metodą atskleidžiamos pagrindinės civilinės atsakomybės problemos, sistemiškai analizuojant atitinkamas teisės normas ir jų taikymą teismų praktikoje. Siekiant atskleisti civilinės atsakomybės problematiką pasitelktas lyginamasis metodas, kuris atskleidžia tam tikrus lietuvos ir užsienio šalių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos ypatumus.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2012 m.
  • 34 puslapiai (10471 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audra
  • Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Civilinės atsakomybės esmė ir skiriamieji bruožai civilinėje teisėje. (2012 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-atsakomybes-esme-ir-skiriamieji-bruozai-civilineje-teiseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 22:57
×