Civilinės atsakomybės samprata ir institutai


Subsidiari atsakomybe. Buhalterio civilinė atsakomybė. Civilines atsakomybes samprata. draudimo referatas. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. kursini. Civiline atsakomybe pavyzdziai. Priežastinio ryšio teorijos. Delikto sąvoka. Buhalterio atsakomybė dėl žalos atlyginimo. Force majeure samprata. Architektu padarytos zalos nustatymas.

Civilinės atsakomybės samprata. Ca funkcijos. Sutartinė ir nesutartinė (deliktinė) ca + ikisutartinė ca. Ca formos. Dalinė, solidarinė ir subsidiarinė ca. Laidavimas pagal dabar galiojantį ck. Garantija pagal dabartinį ck. Subsidiari atsakomybė. Sąvoka ir pvz. Sutartiniuose ir deliktiniuose santykiuose. Atsakomybė už. -ųjų asmenų veiksmus. Ribota, visiška ca. Force majeure. Priežastys, atleidžiančios nuo ca. Kitos žalos kompensavimo sistemos. Ca draudimas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Ca sąlygos. Krovinių ir bagažo pervežimas geležinkeliu, pervežimo terminai, viskas , kas susieta su tokia atsakomybe. Neteisėti veiksmai. Kaltės samprata bendrosios, kontinentinės teisės tradicijos šalyse ir lr. Ca nesant kaltei. Objektyviosios ca atvejai lr. Rylands v. Fletcher taisyklė (rizikos teorija). Ca esant nusikaltimui. Žala (turtinė ir neturtinė) ir nuostoliai. Priežastinio ryšio teorijos. Kokia teorija nck. Atleidimas nuo ca. Žalos atlyginimo galimybės bg, br ir savigynos atveju. Nukentėjusiojo sutikimas atleidžiant nuo ca. Varšuvos konvencija. Žalos atlyginimas už prarastą bagažą. Prievolės, kylančios iš sutarties. Bandrieji delktinės ca nuostatai. Delikto sąvoka bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijos šalyse. Deliktinė ca už kitų asmenų padarytą žalą. Valdytojų atsakamybė už žalą, padarytą dėl jų darbuotojų kaltės. Ca už žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio. Ca už gyvulių padarytą žalą. Žalos atlyginimas esant dpš. Žalos atlyginimas nukentėjusiam žuvus. Ca už žalą, padarytą sveikatos sužalojimu ir gyvybės atėmimu. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių ar neveiksnių asmenų veiksmais. Žalos, padarytos teisėtais veiksmais atlyginimas. Ca už t. T. Profesijos asmenų padarytą žalą (ypatumai ir atskirų profesinės atsakomybės sąlygų pasireiškimas). Notarų ir advokatų ca. Gydytojų ca. Architektų ir statybininkų ca. Auditorių ir buhalterių civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą nekokybiška produkcija ar nekokybiškomis paslaugomis ir vart

2) Būdingos tokios atsiradimo sąlygos, kurios išskiria CA iš kitų atsakomybės formų. Kaltumo prezumpcija. Ieškovas atleidžiamas nuo pareigos įrodyti kaltę.

3) Priešingai nei BT ir AT atsakomybei, kur baudžiama už įstatymo pažeidimą, CA gali atsirasti ir iš teisėtų veiksmų.

4) CA taikoma pagal CPK. Jei pažeidžiamas privatus interesas, tai ieškinį inicijuoti gali tik tas, kieno interesas pažeistas.

Nubaudimo (išimtinais atvejais kai bauda išieškoma už patį pažeidimo faktą).

Dualistinį CA pobūdį apsprendžia visų prievolių skirstymas pagal jų atsiradimo pagrindą į 2 rūšis – sutartines ir nesutartines. Dviejų CA rūšių egzistavimas pripažįstamas visose teisės sistemose.

Abi CA atsiranda kaip naujos prievolės jau egzistuojančios sutartinės prievolės pažeidimo arba delikto pagrindu;

Skirtingas atsiradimo pagrindas: (vienu atveju sutartinės prievolės pažeidimas, kitu- delikto padarymas;

Skirtinga kaltės reikšmė bei jos įrodinėjimas (sutartinėje atsakomybėje kaltė preziumuojama, deliktinėje- turi įrodinėti ieškovas);

IKISUTARTINĖ CA – atsiranda padarius žalą vedant derybas dėl sutarties sudarymo, t.y. ikisutartiniuose santykiuose.

3) Laisvė sudaryti bet kokias sutartis, kurios neprieštarauja teisės normoms

Kyla klausimas ar egzistuojanti ikisutartinė atsakomybė nepažeidžia šalies teisės laisvanoriškai atsisakyti sudaryti sutartį? Šis klausimas svarbus, kalbant apie ikisutartinę atsakomybę, kuri išplaukia iš preliminarių (prieš susitarimą dėl pagrindinių įsipareigojimų) susitarimų.

- Šalys turi teisę atsisakyti nuo sutarties sudarymo tik esant svarbioms priežastims ir nepiktnaudžiauti atsisakymo nuo sutarties sudarymo laisve

- Laisvė atsisakyti nuo sutarties sudarymo apribojama pareiga elgtis sąžiningai – ikisutartinė pareiga egzistuoja ir už jos pažeidimą kyla atsakomybė (culpa in contrahendo – netinkamo elgesio derybų metu doktrina):

Jeigu kalbame apie tam tikrus susitarimus, sudarytus iki pagrindinės sutarties sudarymo – CA kyla pagal tuos susitarimus (sutartinė CA). Jeigu tokie susitarimai sudaryti nebuvo – CA pagal bendrus principus (deliktinė CA).

Anksčiau tokiai atsakomybei įtvirtinti darydavo rankpinigių sutartis, bet po LAT Teisėjų senato išaiškinimo (TP NR.13) paaiškėjo, kad rankpinigiai duodami jau sudarant sutartį, o ne prieš jos sudarymą.

Būna atvejų, kad, nesant ikisutartinio rašytinio susitarimo, viena šalis pradead vykdyti sandorį, o kita atsisako sudaryti. Tokiu atveju pirmoji šalis gali kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti kitą šalį sudaryti sandorį. Sprendžiama pagal tai, koks įvykdymo laipsnis. Dabartiniame CK: 58 str.

Kontinentinėje teisėje - sąžiningumas iki sutarties sudarymo: negalima derėtis iš anksto žinant, kad sutartis nebus sudaroma, pateikti klaidingą informaciją, be pagrindo atsisakyti sudaryti sutartį (Vokietijos CK, doktrina), nepranešti apie aplinkybes dėl kurių sutartis negali būti sudaryta ir vykdoma (Italijos CK); Prancūzijos CK, Šveicarijos prievolių kodekse nėra normos tiesiogiai įpareigojančios šalis elgtis sąžiningai, bet teisės doktrina ir teismų praktika bei Šveicarijos CK numato žalos padarytos dėl nepagrįsto atsisakymo sudaryti sutartį ir nurodo, kad šalys turi turėti rimtus ketinimus sudaryti sutartį. Tačiau Šveicarijoje nesant vieningos nuomonės dėl ikisutartinės atsakomybės prigimties, vieni laiko ją sutartine, kiti – deliktine.

Gali būti įskaitinės, alternatyvinės, baudinės ir išimtinės netesybos. Bendra taikymo taisyklė- taikomos įskaitinės netesybos, jei nesusitarta ar nenustatyta įstatyme kitaip. NCK numatytos tik įskaitinės netesybos. NCK

Dabartinio CK 230 straipsnis įtvirtinta, jog netesybų įvykdymas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti prievolę natūra. T.y. galima reikalauti ir pagrindinės prievolės ir netesybų.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 87 KB
  • 2011 m.
  • 34 puslapiai (22303 žodžiai)
  • Civilinės atsakomybės samprata ir institutai
    8 - 1 balsai (-ų)
Civilinės atsakomybės samprata ir institutai. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-atsakomybes-samprata-ir-institutai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:10
×